Help

Vanha etusivu

ValueFramen etusivu on uudistettu. Uuden etusivun ohjeistukseen pääset tästä Etusivu ja työpöydät. Tässä ohjeessa on kuvattu vanhan etusivun käyttäminen. 

Etusivu koostuu tietolaatikoista, jotka jakautuvat kolmeen palstaan. Tietolaatikoita kutsutaan Widgeteiksi.

Widgetien järjestyksiä voi muuttaa tarttumalla widgetin otsikkopalkista kiinni ja raahaamalla se haluttuun kohtaan. Hiiren osoitin muuttuu widgetin otsikkopalkin kohdalla ristiksi osoittamaan että raahaus on mahdollista. Widgetien järjestyksiin tehdyt muutokset ovat käyttäjäkohtaisia ja tallentuvat ilman erillistä tallentamista.

Katso myös video etusivun käytöstä.

Etusivun_kaytto_1

Kuva 1. Etusivu -näkymä

 

Widgetien LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN

Widgetejä voi lisätä ja poistaa kootusti ValueFramen yläreunan Asetukset -toiminnosta. Widgetin voi poistaa myös suoraan kyseisen widgetin oikean yläreunan x-ruksista. Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjälle näytetään kaikki widgetit hänen käyttöoikeuksiensa puitteissa.

Etusivun_kaytto_2

Kuva 2. Etusivun muokkaus asetukset -toiminnosta

 

Erilaiset Widget-tyypit

Widgetit voivat olla:
1.Aina näkyvillä olevia. Esim. kalenteritapahtumat ja yrityksen tiedotteet ja myynnin budjetointi saatetaan haluta pitää koko ajan näkyvillä käyttäjän etusivulla.
2.Oletuksena piilotettuja. Tyypillisesti hälytyksiin tai kuittauksiin liittyvät widgetit on tarpeen näyttää vain silloin, mikäli käyttäjälle on ilmestynyt uusia kuittausta tai käsittelyä vaativia tietoja. Hälytys-tyyppisten widgetien kytkeminen kokonaan pois päältä ei tästä syystä ole mahdollista, mutta widgetin voi pienentää ao. widgetin vasemman yläkulman kolmion muotoisesta kuvakkeesta.

Pääkäyttäjän on mahdollista pyytää ValueFramen tuelta:

  • Yksittäisten widgetien korkeuden maksimirajoitusta. Tämä on hyödyllistä esim. tiettyjen hälytys-toimintojen kohdalla, joilloin voidaan varmistaa, ettei yksittäiset widgetit kasva turhan korkeiksi siirtäen muita tärkeitä tietoja alaspäin.
  • Yksittäisten widgetien poistamista kokonaan käytöstä. Tällöin käyttäjä ei voi lisätä widgetiä takaisin käyttöön ennenkuin tukipalvelu lisää widgetin takaisin ValueFramen widget-luetteloon.

Kalenteri

Kalenteriwidgetissä näytetään kuluvan päivän sekä seuraavien viiden työpäivän kalenteritapahtumat. Widgetissa esitetään myös muiden luomat kalenteritapahtumat, jotka voidaan hylätä tai hyväksyä widgetissä. Widgetissä esitetään myös poistetut kalenteritapahtumat.

widget_kalenteri

LASKUTUSASTE

Laskutusaste, oma yhtiö

Tämä widget näyttää käyttöoikeuksien puitteissa laskutusaste-prosentin edellisen ja kuluvan kuukauden osalta. Laskutusaste esitetään sen yrityksen osalta, johon käyttäjä kuuluu.

Etusivu_laskutusaste_omayhtio

Vastaavan laskutusaste-widgetin voi valita käyttöön myös käyttäjän alaisten laskutusasteesta, käyttäjän omasta laskutusasteesta, kaikista ValueFrame-kannan yhtiöistä sekä käyttäjän vastuuyhtiöistä

Laskutusasteen kehitys

Widget näyttää laskututusasteen kehityksen rullaavasti edellisten 13 kuukauden ajalta. Mikäli käyttäjällä on oikeus nähdä kaikkien yhtiöiden tiedot, näytetään eri yhtiöt omina kuvaajinaan. Yksittäisiä yhtiöitä voi tarvittaessa piilottaa ja tuoda esiin klikkaamalla yhtiön nimeä kuvaajan selite -osiosta.

Etusivu_laskutusasteen_kehitys

Vastaavan laskutusasteen kehitys -widgetin voi valita käyttöön myös käyttäjän omasta laskutusasteesta ja käyttäjän alaisten laskutusasteesta

Lisää tietoa laskutusasteen laskennasta löydät kohdasta henkilöstön työajan jakautuminen.

Henkilöstön kuormitus

Henkilöstön kuormitus % työajasta

Widget näyttää henkilöstön kuluvan viikon ja tulevien 7 viikon kuormituksen. Henkilöiden kuormitusprosentti lasketaan kuten kuormituskuvaajassa, vertaamalla henkilön käytettävissä olevaa työaikaa henkilölle resursoituihin tunteihin tietylle aikavälille kohdistettuna. Widget näyttää käyttäjälle joko omien alaisten, oman yhtiön henkilöiden tai kaikkien yhtiöiden henkilöiden kuormituksen käyttäjän käyttöoikeuksien mukaisesti.

Henkilöstön%20kuormitus_widget

Lisää tietoa henkilöstön kuormituksen laskennasta löydät kohdasta kuormituskuvaaja.

Tarjouskanta

Tarjouskanta, oma yhtiö

Widget näyttää henkilön oman tarjouskannan kuukausittain kuluvan kuukauden ja edellisten 12 kuukauden ajalta. Kuukausittainen tarjouskanta on eroteltu tarjousten statusten mukaan. Tarjoukset kohdistetaan kuukausille tarjousten päivämäärätietojen mukaan kuten aktiviteettiraportilla, yleisten asetusten mukaisesti.

Tarjouskanta_oma%20yhtiö_widget

Vastaavan Widgetin saa myös käyttäjän omasta tarjouskannasta sekä kaikkien ValueFrame-kannan yhtiöiden tarjouskannasta.

Myyntiennuste

Myyntiennuste, oma yhtiö

Widget näyttää henkilön oman yhtiön kuukausittaisen ja kumulatiivisen myyntiennusteen sekä edellisen vuoden kuukausittaisen ja kumulatiivisen myynnin. Myyntiennuste näytetään kuten myyntiennusteraportilla, myyntiennuste sisältää osaprojekteille kirjatut myynnit laskutuspäivän mukaan ja tuntilaskutettavien osaprojektien osalta resursoitujen tuntien laskutushinnan.

Myyntiennuste_oma%20yhtiö_widget

Vastaavan Widgetin saa myös kaikista saman ValueFrame-kanna yhtiöistä.

Myynti/ Laskutusennuste liiketoiminta-alueittain

Tässä widgetissä esitetään käyttäjän oman yhtiön myyntiennuste kuukausitasolla kuluvalta vuodelta sekä edelliseltä vuodelta liiketoiminta-alueittain. Liiketoiminta-alueita voi piilottaa klikkaamalla kuvan alla olevia otsikoita. Näin yksittäisten liiketoiminta-alueiden lukujen tutkiminen on helpompaa.Tässäkin luvut perustuvat osaprojekteille kirjattuihin myynteihin laskutuspäivän mukaan ja tuntilaskutettavilla osaprojekteilla menneisyyden osalta toteutuneeseen laskutukseen ja tulevaisuuden osalta resursoitujen tuntien hinnastohintaan.

Widget_laskutusennuste_liiketoiminta-alueittain

Vastaava widget löytyy myös kaikista yhtiöistä (jos samassa kannassa on useampi yhtiö) sekä lisäksi ryhmiteltynä liiketoiminta-alueryhmien mukaan.

Lisää tietoa myyntiennusteen laskennasta löydät kohdasta myyntiennusteraportti.

Suosikkihaut

ValueFramen uusimpia raportteja on mahdollista tallentaa etusivulle suosikkihauiksi. Raportin saa tällöin käynnistettyä suoraan etusivulta haluamillaan valinnoilla. Tällä hetkellä suosikkeihin on mahdollista tallentaa projektisalkun (portfolio- ja gantt-kuvaajat) erilaisia hakunäkymiä.

Käyttäjä tallentaa haluamansa hakuasetukset suosikkeihin ja antaa kullekin hakuasetukselle kuvaavan nimen. Yrityksen pääkäyttäjä ja johto voivat tallentaa hakuja kaikkien käyttäjien hyödynnettäväksi.

widget_suosikkihaut

TEHTÄVÄT

Tehtäväkooste

Etusivun tehtäväkooste-widgetissä esitetään listaus erääntyneistä ja tulevista tehtävistä. Listaan voi porautua työntekijöittän ja asiakkaittain. Tehtävälinkistä pääsee tarvittaessa tehtävän tietoihin.

tehtäväkooste

Omat tehtävät

Kukin työntekijä näkee ValueFramen etusivulla omat tehtävänsä. Listalla näytetään:

  • Kaikki erääntyneet tehtävät
  • Kuluvan päivän tehtävät
  • Huomisen tehtävät
  • Tulevat-välilehdellä seuraavien viiden päivän tehtävät

Tehtäviä voidaan kuitata tehdyksi suoraan listalta.

omat_tehtävät

Notifikaatiot (tehtävistä)

Uusista tehtävistä ja tehtävien muutoksista on mahdollista saada ilmoitukset ValueFramen notifikaatiowidgetiin (ja sähköpostiin). Tämä on hyödyllistä esimerkiksi käsiteltäessä laajempaa tehtävää, jonka edistymisestä tai ongelmista halutaan tiedottaa ajantasaisesti. Ilmoituksia kannattaa hyödyntää myös siinä, että käyttäjä saa heti tiedon uusista hänelle osoitetuista tehtävistä.

Tehtävän otsikosta saa avattua tehtävän. Käyttäjä voi kuitata ilmoitukset näkyvistä vihreää väkästä klikkaamalla.

Ilmoituksesta voi myös lähettää viestin, jos esimerkiksi haluaa tiedottaa jostakin tehtävästä myös muille henkilöille tai kommentoida asiaa muutoin. Viestit esitetään omassa kohdassaan notifikaatiowidgetissä.

widget_notifikaatiot