Help

Asiakashaku

Hakuehdot

Asiakashaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:

 • Perustiedot: mm. status, vastuuhenkilö, asiakkaan yhtiö
 • Luokitukset: mm. asiakkaan toimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä ja luokka riippuen ValueFramen tehdystä parametroinnista
 • Sijainti: asiakkaan osoitetiedot

Kaikki alasvetovalikot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan.

Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista asiakkaan tiedoista:

 • ID numero
 • Vaihtoehtoinen asiakasnumero
 • Nimi
 • Y-tunnus
 • Osasto
 • Toimipiste
 • Lyhenne
 • Sähköpostiosoite
 • Www-osoite
 • Lisätiedot
 • Maa

Hakutulos

Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä asiakkaan tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valinnalla Tallenna näytettävät tiedot käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeensa. Valitsemalla Palauta näytettävät tiedot käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.

Lisäksi pääkäyttäjä voi tallentaa yhtiökohtaiset oletushakuasetukset.

Hakurivit ja viimeksi käytetyt asiakkaat

Avattaessa asiakashaun, järjestelmä näyttää listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää asiakasta. Lista perustuu käyttäjän tekemiin tuntikirjauksiin sekä kalenterimerkintöihin.

Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella asiakastiedot haluamaansa järjestykseen. Oletuksena asiakkaat näytetään aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös uusimmasta vanhimpaan lisäksen mukaan, uusimmasta vanhimpaan muokkaustiedot mukaan tai asiakasvastaavittain. Lisäksi haetut asiakastatiedot voi siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.

Asiakashaku

Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon josta on mahdollista:

Kuvaajat

Asiakashaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään asiakkkaat statuksittain lajiteltuna, mutta asiakkaat voidaan ryhmitellä myös lääneittäin tai asiakastyypin perusteella.

Käyttöoikeudet

Asiakashaussa tarkistetaan seuraavat ValueFramen käyttöoikeudet:

 • Haku – asiakasvastaava: hakutuloksissa näytetään vain asiakkaat joiden vastuuhenkilönä käyttäjä on
 • Haku – oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain asiakkaat jotka kuuluvat samalle yhtiölle kuin käyttäjä
 • Haku – kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki asiakkaat jotka hakuvalinnoilla löytyy
 • Excel siirto: hakutuloksen voi siirtää exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten