Help

Asiakassuhteen päättyminen

Asiakastietoja ei kannata poistaa järjestelmästä, vaan asiakkuus kannattaa merkitä päättyneeksi Perustiedot -välilehdeltä. Ennen asiakassuhteen päättämistä kannattaa kuitenkin tarkistaa seuraavat asiat.

Kontaktitiedot

Asiakassuhteen päättäminen ei passivoi automaattisesti asiakkaaseen liitettyjä kontakteja. Näin ollen kannattaa tarkistaa kontaktitiedot ja merkitä ne passiivisiksi tai liittää kontaktit toiseen asiakkaaseen. Kontaktin passivointi on kuvattu ohjeessa kontaktien ylläpito.

Projektit ja osaprojektit

Aktiivisten projektien osalta tulee tarkistaa, että kaikki työt on kirjattu ja laskutettu. Tämä siksi, että uusien kirjausten (ostot, myynnit, tunnit ja matkalaskut) lisääminen estetään päättyneille osaprojekteille. Projektien päättäminen on kuvattu ohjeessa Projektin päättäminen.

Asiakassuhteen päättäminen

Asiakassuhde lopetetaan vaihtamalla asiakkaan statukseksi esimerkiksi “yhteistyösuhde päättynyt” asiakkaan Perustiedot -välilehdeltä. Pääkäyttäjä hallinnoi asiakkaiden statuksia kohdassa Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Asiakkaan statukset.

Päätetyt asiakkuudet eivät tule oletuksena hakuihin mukaan. Näitä asiakkaita voidaan kuitenkin hakea erikseen asiakashaun status -rajauksella.