Help

Etusivu ja työpöydät

ValueFramen etusivu koostuu vapaasti määriteltävistä työpöytänäkymistä. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat määritellä valmiit yhteiset oletustyöpöydät jotka näkyvät käyttäjille kunkin käyttäjän roolin (käyttäjäryhmän) perusteella. Tämän lisäksi jokainen käyttäjä voi lisätä myös itse omia työpöytiä.

Työpöytä koostuu tietolaatikoista, jotka jakautuvat kahteen tai kolmeen palstaan riippuen käytössä olevasta resoluutiosta. Tietolaatikoita kutsutaan widgeteiksi. Widgetien järjestyksiä voi muuttaa tarttumalla widgetin otsikkopalkista kiinni ja raahaamalla se haluttuun kohtaan. Hiiren osoitin muuttuu widgetin otsikkopalkin kohdalla ristiksi osoittamaan että raahaus on mahdollista. Widgetien järjestyksiin tehdyt muutokset ovat käyttäjäkohtaisia ja tallentuvat ilman erillistä tallentamista.

Mikäli työpöytä sisältää käyttäjää koskevia ilmoituksia, näytetään työpöydän kuvakkeessa tästä tieto. Ilmoituksessa näytettävä numero kertoo kuinka moni työpöydän widget sisältää ilmoituksia. Ilmoitukset voidaan kytkeä käyttöön widget kohtaisesti ja niitä on tällä hetkellä saatavilla seuraavista widgeteistä:

 • Kalenteri
 • Soittopyynnöt
 • Tiedotteet
 • Notifikaatiot
 • Hyväksymättömät /hylätyt matkalaskut
 • Hyväksymättömät / uudet ostolaskut
 • Projekti- / osaprojektihälytyksista
 • Tarjoushälytykset
 • Snoobin liidit
 • Sähköposti-integraation puuttuvat kontaktit
 • Weblead ilmoituksista

Widgetillä näytetään vasemmassa reunassa punainen kello mikäli widget sisältää ajankohtaisen ilmoituksen.

TYÖPÖYDÄN LISÄÄMINEN

 Uuden työpöydän voi lisätä seuraavasti:

 • Valitaan Lisää uusi työpöytä vasemman reunan kuvakkeista
 • Annetaan työpöydälle haluttu nimi ja valitaan vasemmassa reunassa näytettävä kuvake

Työpöydän lisääminen

Lukitun työpöydän lisääminen

Pääkäyttäjät voivat lisätä kaikille yhteisiä lukittuja työpöytiä. Valitsemalla työpöydän asetuksissa Lukittu, työpöydän asetuksia ja widgettejä ei pääsee peruskäyttäjät muokkaamaan, eikä niistä voi esimerkiksi poistaa widgettejä. Lisäksi lukitulle työpöydälle on mahdollista valita käyttäjäryhmät joiden käyttäjät näkevät työpöydän.

Lukitut työpöydät näytetään erivärisellä kuvakkeella ja niissä on lukon kuva.

Lukitun työpöydän lisääminen

WIDGETTIEN LISÄÄMINEN

Widgettejä voi lisätä ja poistaa työpöytäkohtaisesti. Lisäksi sama widget voi olla aktivoituna useamman kerran joko samalla, tai eri työpöydällä. Lisää widget -painikkeessa näytetään lukumäärä kuinka monta kertaa widget on jo lisätty valitulle työpöydälle. Työpöydän asetuksissa näytetään kaikki widgetit joihin käyttäjällä on oikeudet.  Jokaiselle widgetille on annettu lyhyt kuvaus toiminnasta sekä mallikuva. Klikkaamalla Lisää widget tämä lisätään valitulle työpöydälle. 

Widgetin lisääminen

Widgetin asetukset

Jokaisella widgetillä on omat asetuksensa jossa voidaan määrittää mm:

 • Otsikko
 • Widgetin maksimikorkeus
 • Widgetin sisällön automaattinen päivitysväli minuutteina
 • Widgetin hälytykset

Näiden lisäksi useimmilla widgeteillä on Näytettävä data -valinta jonka avulla voidaan määritellä mitä tietoja widgetille haetaan. Tyypillisesti hakutuloksen voi rajata joko käyttäjän oikeuksien mukaan (omat tiedot, alaisten tiedot, oman yhtiön tiedot, kaikkien yhtiöiden tiedot), roolin perusteella (projektipäällikkö, osaprojektipäällikkö, varahenkilö) tai tietotyypin perusteella (kuitattamattomat tapahtumat, uudet tapahtumat, tulossa olevat tehtävät, notifikaatiot viesteistä jne.).

Widgetin asetukset

Näytettävä data roolin mukaan: widgetille haetaan ostolaskut vain käyttäjän omilta osaprojekteilta.

Widgetin asetukset2

Näytettävä data tietotyypin mukaan: widgetille haetaan vain deadlinen mukaan tulossa olevat tehtävät

 

KÄYTÖSSÄ OLEVAT WIDGETIT

ValueFramen työpöydille on mahdollista aktivoida käyttöoikeuksien puitteissa seuraavat widgetit.

Yleiset

Raportit

Hälytykset