Help

Henkilöryhmät

ValueFramessa on mahdollista ylläpitää erilaisia henkilöryhmiä esimerkiksi raportointia varten. Henkilöryhmiä voivat olla esimerkiksi myyjät, projektipäällikköt sekä muut eri tiimit. Sama henkilö voi kuulua useaan eri henkilöryhmään.

Henkilöryhmän perustaminen

Henkilöryhmien ylläpito löytyy valinnalla Henkilöstö – Henkilöryhmät.

Henkilöryhmän perustaminen

Valitse Uusi ryhmä ja anna ryhmälle haluamasi nimi.

Henkilöryhmän perustaminen osa 1

Henkilöryhmälle voidaan antaa selitys- tekstin kertomaan simerkiksi mihin henkilöryhmää käytetään. Lisäksi henkilöryhmälle on mahdollista valita Rajattu oikeus lisätä henkilöitä ryhmään. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi ainoastaan pääkäyttäjät voivat erillisellä käyttöoikeudella muuttaa raportointia varten perustettujen ns. “lukittujen” ryhmien tietoja. Muut ryhmät ovat muokattavissa myös muille käyttäjille.

Henkilöryhmän lisätiedot

Henkilöt lisätään ryhmään valitsemalla haluttu käyttäjä valintalistalta ja klikkaamalla Lisää. Liitetyt henkilöt voi poistaa ryhmästä punaisesta poista -ruksista.