Help

Hinnaston lisääminen

Hinnaston lisääminen tapahtuu valikosta kohdasta Hinnasto. Oletuksena avautuu valinta Hinnaston ylläpito.

Ennen hinnaston lisäämistä pääkäyttäjä on varmistanut (parametroinnista riippuen) seuraavat asiat:

 1. Tarvittavat hinnastotyypit on perustettu kohdassa Hinnasto – Hinnastotyypit
 2. Hintaryhmät on perustettu kohdassa Hinnasto – Hintaryhmät

Uusi hinnasto

Uusi hinnasto lisätään valitsemalla Hinnasto – Hinnaston ylläpito – Lisää uusi hinnasto.

 • Anna hinnastolle kuvaava nimi
 • Voit valita hinnastotyypin kertomaan onko kyseessä asiakas- projekti- vai osaprojektikohtainen hinnasto
 • Voit valita Yhtiön, jolloin hinnasto on käytössä vain tietyllä yhtiöllä eikä sitä näytetä muiden yhtiöiden projekteilla valittavana
 • Paina lopuksi Tallenna.

Painettuasi tallenna, järjestelmä avaa hinnoittelunäkymän. Mikäli hintojen aloituspäivämäärä on menneisyydessä, järjestelmä antaa tästä huomautuksen.

Tuntihinnaston hinnoittelumallit:

 • Vain yksi hinta –mallissa kaikella työllä on yksi ja sama hinta
 • Henkilökohtaisessa hinnoittelumallissa jokaisella henkilöllä on oma tuntihintansa
 • Työvaihekohtaisessa hinnoittelumallissa hinnoittelu perustuu tehdyn työn luonteeseen (työvaihe) riippumatta siitä kuka työn on tehnyt
 • Hintaryhmä/työvaihekohtainen hinnoittelumalli perustuu siihen, että kukin työntekijä on kytketty yhteen hintaryhmään ja hinnastossa annetaan hinta kullekin hintaryhmälle
 • Lisäksi voidaan tarvittaessa antaa työvaihekohtaiset hinnat kullekin hintaryhmälle

Halutessasi voit antaa joillekin tai kaikille hintaryhmille hintaryhmän perushinnasta poikkeavia työvaihekohtaisia hintoja painamalla hintaryhmän kohdalla linkkiä ”Työvaihekohtaiset hinnat”.

Uudet tuntihinnat

Kun olemassa olevan hinnaston hinnat muuttuvat, ei käyttäjän tarvitse lisätä uutta hinnastoa vaan olemassa olevalle hinnastolle annetaan uudet hinnat alkaen tietystä päivästä. Tämän ansiosta järjestelmään jää historia menneistä hinnoista. Klikkaa halutusta hinnastosta + – merkkiä ja valitse uudet. Anna hintojen aloituspäivämäärä ja klikkaa Jatka.

Mikäli annettu aloituspäivä on menneisyydessä, järjestelmä antaa tästä ilmoituksen. Jos hinnastolta löytyy aikaisempia hintoja, nämä voi tuoda uudelle hintariville oletuksena.

Valitse ei, jos haluat antaa uudet tuntihinnat tyhjästä. Valitse kyllä, jos haluat vanhat hinnat oletukseksi.

Tämän jälkeen pääset lisäämään uudet tuntihinnat halutulle hinnoittelumallille normaalisti.

Hinnaston passivointi

Kun hinnastoa ei enää käytetä, tulee se passivoida. Tällöin hinnastoa ei ole mahdollista valita uusille asiakkaille, projekteille eikä osaprojekteille.

Hae passivoitava hinnasto, valitse Passiivinen, paina Tallenna.

Tuntihintojen päivitys

Jos hinnaston hinnat luodaan tai niitä muutetaan vasta tuntikirjausten teon jälkeen, tulee ajaa tapahtumien hintojen päivitysajo kohdassa Hinnoittelu – Tapahtumien hintojen päivitys. Lisätietoja voit lukea täältä.