Help

Hintaryhmät

Hintaryhmien lisääminen tapahtuu valikosta kohdasta Hinnasto – Hintaryhmät.

Jokainen käyttäjä on liitettävä hintaryhmään. Mikäli hintaryhmäkohtaiseen hinnoitteluun ei ole tarvetta, järjestelmässä on aina yksi perusryhmä johon käyttäjät liitetään. Käyttäjälle ei voi lisätä tehtäviä tai resursointeja aikavälille, jolloin käyttäjällä ei ole voimassaolevaa hintaryhmää. 

Hintaryhmän lisääminen

Uusi hintaryhmä lisätään valitsemalla Hinnasto – Hintaryhmät. Näkymässä listataan olemassa olevat hintaryhmät ja alaosassa on mahdollisuus lisätä uusi.

Klikkaamalla henkilöt –linkistä näet ketkä käyttäjät on liitetty hintaryhmään.

Henkilön liittäminen hintaryhmään

Henkilö liitetään hintaryhmään valinnalla Henkilöstö – Henkilön tiedot – Hintaryhmä. Hintaryhmä voidaan vaihtaa voimassaoloajan mukaan.