Help

Tapahtumien hintojen päivitys

Tapahtumien hintojen päivitys tehdään valikosta kohdasta Hinnasto – Tapahtumien hintojen päivitys.

Jos hinnaston hinnat luodaan tai niitä muutetaan vasta tuntikirjausten teon jälkeen, tulee ajaa tapahtumien hintojen päivitysajo. Tämä siksi, että järjestelmä hinnoittelee tapahtumat tuntikirjaushetkellä voimassa olevin hinnoin.

Yleinen hintojen päivitys

Anna tapahtumien päivityksen hakuehdot:

  • Valitse aikaväli
  • Valitse päivitetäänkö laskutushinnat
  • Valitse päivitetäänkö omakustannushinnat
  • Valitse päivitetäänkö laskutettava hinta
  • Valitse päivitetäänkö resursoinnit

Jos päivitettäviä tapahtumia on paljon, päivitys saattaa kestää odotettua pidempään. HUOM: Näkymää ei saa sulkea ennen kuin ohjelma on ilmoittanut päivityksen olevan valmis.

Hintojen päivitys projekteittain

Tuntihintojen päivitys voidaan ajaa myös projekteittain, jolloin järjestelmä päivittää ainoastaan valitun projektin kirjaukset. Tämä tapahtuu projektin tiedoissa Hinnasto –välilehdeltä.

Anna tapahtumien päivityksen hakuehdot:

  • Valitse aikaväli
  • Valitse päivitetäänkö laskutushinnat
  • Valitse päivitetäänkö omakustannushinnat
  • Valitse päivitetäänkö laskutettava hinta
  • Valitse päivitetäänkö resursoinnit

Odota, että järjestelmä ilmoittaa päivityksen olevan valmis.

Tapahtumien hinnat voidaan päivittää myös osaprojekteittain, jolloin järjestelmä päivittää ainoastaan valitun osaprojektin tuntikirjaukset. Osaprojektikohtainen hintojen päivitys voidaan tehdä osaprojektin Hinnasto –välilehdeltä. Päivitys tehdään vastaavasti kuin projektille.