Help

Hinnastojen korotustoiminto

Toiminnon käyttötarkoitus

Hinnastojen korotustoiminnon avulla käyttäjä voi helposti korottaa kaikkien hinnastojen, tiettyjen hinnastojen tai yksittäisen hinnaston hintoja. Käyttäjä voi valita, korottaako hän tuntihintoja, tuotehintoja vai molempia.

Toiminnon käyttö

Hinnastojen korotustoiminto löytyy päävalikon kohdasta Hinnasto.

 • Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voi korotuksen kohdistaa tietylle yhtiölle tai tietyille yhtiöille rajattuihin hinnastoihin. (Kohdassa ”päivitettävät hinnastot” voi rajata hinnastoja tarvittaessa tarkemmin)
 • Hinnaston status –kohdassa on oletuksena valittu korotuksen kohteeksi aktiiviset hinnastot. Tarvittaessa käyttäjä voi valita myös passiiviset hinnastot.
 • Päivitettävät hinnastot kohdassa voi kirjoittamalla muutaman merkin hinnaston nimestä rajata haluamansa hinnaston tai hinnastot korotuksen kohteeksi. Mikäli halutaan päivittää kaikki hinnastot, klikkaa Valitse kaikki jolloin hinnastoja ei tarvitse valita yksitellen. Poista valinnat -painikkeella saa listan tyhjennettyä.
 • Voimassa alkaen –kentässä annetaan päivämäärä josta alkaen uudet hinnat ovat voimassa.
 • Korotusprosentti-kohdassa annetaan korotus prosentteina (kokonaisluku tai desimaaliluku). Jos hintoja pitää laskea, annetaan korotusprosentti miinusmerkkisenä.
 • Käyttäjä voi valita viidestä pyöristyssäännöstä:
  • Normaali kahden desimaalin pyöritys (oletus) – korotetut hinnat tallennetaan kahden desimaalin tarkuudella esimerkiksi 87,43 -> 87,43 euroa.
  • Lähimpään kokonaislukuun – korotetut hinnat muunnetaan lähimpään tasaeuroon (87,43 -> 87 euroa)
  • Lähimpään kymmenykseen – korotetut hinnat muunnetaan lähimpään kymmeneen senttiin (87,43 -> 87,40 euroa)
  • Alas kokonaislukuun (poista desimaalit) – korotetut hinnat pyöristetään aina alaspäin lähimpään tasaeuroon (87,43 -> 87 euroa)
  • Ylös kokonaislukuun – korotetut hinnat pyöristetään aina ylös lähimpään tasaeuroon (87,43 -> 88 euroa)
 • Kohdassa tuntihinnat käyttäjä voi valita kohdistetaanko muutos vain hinnaston tuntihintoihin (oletus), hinnaston tuotehintoihin vai molempiin. (Jos käyttäjä korottaa vain tuotehintoja (esimerkiksi viidellä prosentilla) luodaan samalle voimassaolopäivälle myös tuntihinnat saman suuruisina kuin aiemmalla voimassaolopäivällä eli korottamatta niitä)
 • Kohdassa Tuotteet käyttäjä voi rajata kohdistuksen vain haluamiinsa tuotteisiin. Oletuksena tuotteita ei rajata.
 • Ruksilla ”Päivitä vain tuoterekisterin hinnoista poikkeavat” käyttäjä voi rajata kohdistuksen vain niihin tuotteisiin joilla on annettu korotuksen alaisissa hinnastoissa hinta. Tällöin siis EI koroteta niiden tuotteiden hintoja, joiden hinta tulee suoraan tuoterekisterin oletushinnoista. Kun ruksiin ottaa pois, lasketaan tuotteille hinnastoon hinnat tuoterekisterin hinnan perusteella.

Klikkaamalla Esikatsele saat näkymän korotuksen kohteena olevista hinnoista ja korotuksen lopputuloksen. Tässä vaiheessa korotettuja hintoja ei vielä koroteta, joten esikatselua voi hyödyntää esimerkiksi korotuksen simulointiin. Vasta kun klikkaa ”Aja päivitykset”, uudet hinnat tallennetaan. Esikatselu ei ole pakollinen toiminto eli päivitykset voi ajaa myös suoraan.

Alla on esikatselunäkymä hinnaston Suunnittelu Oy korotuksesta. Tässä esimerkissä korotetaan hintaryhmäkohtaisesti hinnoiteltua hinnastoa. Toiminnolla voi korottaa myös työvaihe/työlajikohtaiset hinnastot, hinnastot joissa on henkilökohtaiset hinnat sekä hinnastot joissa on vain yksi hinta eli ylipäätään kaikki ValueFramessa käytettävät hinnoittelumallit.

Päivitettävät hinnastot

Hinnankorotuksen jälkeen uudet hinnat ovat tarkasteltavissa normaalisti hinnaston muokkausnäkymässä.

Hinnastojen ylläpito

Valuuttahinnastot

Jos yrityksellä on käytössään valuuttahinnastoja, voi korotuksessa käyttää rajauskriteerinä myös hinnaston valuuttaa.

Valuuttahinnaston päivitys

Valuuttahinnaston korotus toimii muutoin samalla tavalla kuin euromääräisen hinnaston korotus seuraavalla poikkeuksella: jos tuoterekisterissä ei ole tuotteelle annettu OVH-hintaa hinnaston mukaisessa valuutassa eikä tuotteella ei ole annettu hintaa myöskään korotuksen alaisella hinnastolla, ei korotusta tehdä lainkaan. Jos esimerkiksi tuotteelle Software licence ei ole annettu hintaa hinnastossa nimeltä USD Pricelist eikä dollarihintaa löydy myöskään tuoterekisteristä, ei hintaa koroteta. 

Huomioita ja erityistapauksia

 • Hinnaston korotusta ei kohdisteta tuoterekisterin OVH-hintoihin.
 • Tuotteille jotka hinnoitellaan suoraan matkalaskulta (päivärahat, kilometrikorvaukset) ei tehdä korotusta.
 • Jos luodaan uudet hinnat päivälle, jolle hinnat on annettu jo aiemmin, korvataan vanhat hinnat uusilla
 • Jos halutaan korottaa tuotehinnat eri prosentilla ja/tai pyöristyssäännöllä kuin tuntihinnat, voi tunti- ja tuotehinnat korottaa erikseen esimerkiksi peräkkäisille päiville.

Käyttöoikeudet

Toiminto hyödyntää normaaleja hinnaston muokkauksen käyttöoikeuksia eli oikeus hinnankorotuksiin voidaan antaa käyttäjän oman yhtiön hinnastoihin tai kaikkiin hinnastoihin. Lisäksi oikeus tavoite- eli omakustannushinnastoiksi määritettyihin hinnastoihin voidaan rajata erikseen. Toiminto ei siis edellytä uusia käyttöoikeusmäärityksiä, mutta käyttäjiä tulee muistuttaa, että toiminnon avulla saattaa vahingossa korottaa suurtakin joukkoa hinnastoja. Toiminnon näkyvyys käyttöliittymässä voidaan rajata myös esimerkiksi vain pääkäyttäjälle, jos halutaan että muut käyttäjät pääsevät muuttamaan hinnastoja vain yksitellen vanhalla manuaalisella tavalla.