Help

Kontaktihaku

Hakuehdot

Kontaktihaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:

 • Perustiedot: mm. asiakkaan status, asiakasvastaava, omat kontaktit
 • Luokitukset: mm. asiakkaan asiakasluokka, kontaktin rooli, luokka jne.
 • Sijainti: asiakkaan osoitetiedot

Kaikki alasvetovalikot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan.

Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista kontaktin tiedoista:

 • ID numero
 • Nimi
 • Asema
 • Puhelin
 • Matkapuhelin
 • Sähköpostiosoite
 • Sähköpostiosoite2
 • Skypenimi
 • Asiakkaan nimi

Hakutulos

Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä kontaktin tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valinnalla Tallenna näytettävät tiedot käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeen. Valitsemalla Palauta näytettävät tiedot käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.

Lisäksi pääkäyttäjä voi tallentaa yhtiökohtaiset oletushakuasetukset.

Hakurivit ja viimeksi käytetyt kontaktit

Kontaktihaussa järjestelmä näyttää oletuksena  listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää kontaktia. Lista perustuu käyttäjän tekemiin kalenterimerkintöihin, tarjouksiin sekä sähköposteihin sähköposti-integraation ollessa käytössä.

Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella kontaktit haluamaansa järjestykseen. Järjestelmän viimeksi käytetyt -listalla kontaktit listataan siinä järjetyksessä minkä tietoja on eniten päivitetty / käytetty. Muutoin kaikissa hauissa kontaktit näytetään oletuksena aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös uusimmasta vanhimpaan lisäksen mukaan, uusimmasta vanhimpaan muokkaustiedot mukaan tai asiakkaan nimen mukaan.

Mikäli kontaktille on merkitty markkinointi- tai sähköpostimarkkinointikielto, näytetään puhelin ja/tai sähköposti punaisella. Viemällä hiiren kuvakkeiden päälle, aukeaa tarkempi selite tietosisällöstä. Lisäksi kontaktit on mahdollista lisätä omiin kontakteihin ja synkronoida yhteystiedot matkapuhelimeen.

Lisäksi haetut kontaktitiedot voi siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.

Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon josta on mahdollista:

 • Lisätä kontaktille tarjouksia ja projekteja
 • Liitää kontakti luokkaan tai lisätä muistioita
 • Lähettää sähköpostia
 • Avata kontaktin asiakkaan www-sivut ja näyttää sijainti kartalla
 • Hakea kontaktin tietoja Googlesta, LinkedInistä, Facebookista, Twitteristä, Goolge+:sta

Kuvaajat

Kontaktihaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään kontaktit roolien mukaan eriteltynä, mutta kuvaajan voi avata myös:

 • asiakkaan statuksittain
 • asiakastyypeittäin
 • kontaktin arvonimittäin

Kuvaaja muodostetaan aina kontaktien hakutuloksen mukaan.

Kontaktien massapoistamistyökalu

Työkalulla mahdollistetaan kontaktien poistaminen massana, ilman että poistamistoimenpiteet tehdään yksitellen jokaiselle kontaktille. Massapoistamistyökalu löytyy kontaktien hakunäkymästä. Työkalu tarkistaa onko kontakteilla liitoksia, jotka estävät kontaktien poistamisen, eli asiakasliitoksia, kalenteritapahtumia yms. Mikäli tällaisia poistamista estäviä liitoksia ei löydy, kontaktit poistetaan.

Kontaktien poistaminen massatyökalulla

 • Valitse Asiakkaat > Kontaktit > Kontaktihaku
 • Määrittele poistettavien kontaktien hakuehdot tai hae kaikki kontaktit
 • Aseta ruksit poistettavien kontaktien vasemmalla puolella olevaan valintalaatikkoon
 • Valitse hakutulosnäkymän vasemmasta yläkulmasta ”Poista kontakti”
  • Toiminto tarkistaa, onko kontakteilla liitoksia jotka estävät poistamisen
  • Mikäli poistamista estäviä liitoksia ei ole, voit poistaa kontaktit valitsemalla ”Poista kontakti”

Käyttöoikeudet

Kontaktihaussa tarkistetaan seuraavat ValueFramen käyttöoikeudet:

 • Haku – asiakasvastaava: hakutuloksissa näytetään vain ne kontaktit jotka on liitetty asiakkaille joiden vastuuhenkilönä käyttäjä on
 • Haku – oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain ne kontaktit joiden asiakas kuuluu samalle yhtiölle kuin käyttäjä
 • Haku – kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki kontaktit jotka hakuvalinnoilla löytyy
 • Excel siirto: hakutuloksen voi siirtää exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten