Help

Laskujen luonti massana

ValueFramessa on mahdollista muodostaa laskut massana halutuista tapahtumista. Näin esimerkiksi kuukausivelotteinen sopimuslaskutus tehostuu, kun ylimääräiset välivaiheet jäävät pois, eikä näppäilyvirheitä synny. Toiminnon voi tilata käyttöön tuestamme ja se voidaan aktivoida näkyviin halutuille käyttäjäryhmille. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toimintamallin, jossa jokainen projektipäällikkö laskuttaa omien projektien työt kuten ennenkin, mutta laskuttajat hoitavat sopimuslaskutuksen keskitetysti.

Tutustu uuteen massalaskutukseen tarkemmin alla olevasta videosta!

Laskujen luonti

Laskuttamattomat tapahtumat -raportilla voidaan hyödyntää laskun teon perushakuehtoja. Massalaskutuksen näkökulmasta lisävalinnoissa löytyy muutama monipuolisesti hyödynnettävä hakuehto:

 • Myynneissä voidaan hakea vain laskutusvalmiit myynnit
 • Tunnit ja matkat on mahdollista rajata vain hyväksyttyjen mukaan
 • Lisäksi voidaan valita mitä tapahtumia laskutukseen halutaan hakea. Sopimuslaskutusta varten voidaan haku rajata vain jatkuvaislaskutteisiin myynteihin.

Klikkaamalla Tee raportti ValueFrame hakee kaikki annetuilla hakuehdoilla löytyneet tapahtumat. Haun jälkeen valitaan projektit, jotka halutaan laskuttaa klikkaamalla projektirivin perässä olevaa valintaruutua. Mikäli kaikki rivit halutaan laskuttaa, otsikkopalkista voi klikata Muodosta laskut –valintaa.

 Yksittäisen projektin voi halutessaan jättää laskujen luonnista pois. Mikäli osaprojekti on merkitty erikseen laskutettavaksi, tai sille on annettu laskutuskielto, jää osaprojekti laskujen luonnista automaattisesti pois.

Klikkaamalla haluttua tunnuslukua, aukeaa tarkempi erittely laskutukseen haetuista tapahtumista:

 • Tuntimäärää tai -hintaa klikkaamalla näytetään lista laskuttamattomista tunneista. Listalla näytetään henkilö, työvaihe, selite, tuntimäärä sekä laskutettava hinta. Henkilön nimeä klikkaamalla pääsee muokkaamaan tuntikirjausta.
 • Matkalaskun summaa klikkaamalla näytetää lista laskuttamattomista matkalaskuista. Listalla näytetään henkilö, matkalaskun selite, numero, päiväys sekä laskutettava hinta. Henkilön nimeä klikkaamalla pääsee muokkaamaan matkalaskua.
 • Myyntien summaa klikkaamalla näytetää lista laskuttamattomista myyntiriveistä. Listalla näytetään myynnin nimike, tuotekoodi, kappale, yksikköhinta sekä laskutettava hinta yhteensä.
 • Tapahtumaerittely haetaan aina sen mukaan klikataanko tunnuslukua asiakas-, projekti- vai osaprojektitasolta.

Valintojen jälkeen klikataan Luo laskut, josta aukeaa laskun tietojen oletusvalinnat:

 • Laskujen päiväys: Oletuksena kuluva päivä tai edellisen kuukauden viimeinen päivä.
 • Laskunumerosarja: Oletuksena laskun numerosarja haetaan asiakkaan mukaan. Laskut voidaan luoda myös yhdelle erikseen valitulle numerosarjalle.
 • Laskutettavien tuntikirjausten ryhmittely: Oletuksen voi määritellä yleisissä asetuksissa.
 • Laskutettavien tuntikirjausten yhdistely: Oletuksen voi määritellä yleisissä asetuksissa.
 • Suoritteiden erittelytarkkuus: Oletus voidaan määritellä yhdessä ValueFrame asiantuntijan kanssa.
 • Tuntikirjaukset yhdistelemättöminä laskuriveiksi

Tämän jälkeen käynnistetään laskujen luonti Luo laskut –painikkeesta. ValueFrame ilmoittaa montako laskua ollaan luomassa ja kysyy vielä varmistuksen. Tämän jälkeen laskujen luonti käynnistyy ja järjestelmä ilmoittaa reaaliaikaisesti etenemisestä.

Laskujen luonnin jälkeen ilmoitetaan luotujen laskujen kappalemäärä. Käyttäjä voi siirtyä laskuluetteloon, josta on mahdollista tarkistaa laskun tiedot, avata pdf-tulosteet sekä lähettää laskut eteenpäin asiakkaille. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi palata takaisin laskun tekoon.