Help

Laskuluettelo

Tehdyt laskut löytyvät laskuraportilta kohdasta Laskutus – Laskuluettelo. Tee raportti tehdyistä laskuista antamalla halutut hakuehdot. Raportilta voit esimerkiksi tulostaa valitut laskut.

 • Valitse yhtiö. Yhtiövalinnalla voit rajata laskuraportin koskemaan tietyn yhtiön projektien laskuja.
 • Kustannuspaikka. Voit rajata hakua kustannuspaikan mukaan siten, että raportille haetaan tiettyyn kustannuspaikkaan kuuluvien projektien projektipäälliköiden laskut. Haku kohdistuu myös varahenkilön kustannuspaikkaan. Valinta näytetään, jos kustannuspaikat ovat käytössä.
 • Projektipäällikkö. Valitse projektipäällikkö jos haluat rajata laskuraportin koskemaan tietyn projektipäällikön projektien tai osaprojektien laskuja.
 • Myyjä. Valitse myyjä jos haluat rajata laskuraportin laskun myyjä -tiedon perusteella.
 • Asiakas. Valitse asiakas jos haluat hakea raportille tietyn asiakkaan laskut.
 • Laskunumerosarja. Valitse laskunumerosarja jos haluat hakea raportille tietyn laskunumerosarjan laskut. Esimerkiksi on mahdollista hakea esilaskut ja muut, jos esilaskut käytössä.
 • Aikarajaus. Oletuksena haetaan laskuja edellisen kuun alusta lähtien, laskun päivämäärän mukaan.
 • Jätä aloituspäivä huomioimatta. Valinnan avulla voit hakea kaikki laskut valittuun päivämäärään asti.
 • Hae laskun numerolla. Raportille voit hakea yksittäisen laskun laskun numerolla. Vaihtoehtoisesti laskut voi hakea myös laskunumerosarjavälillä antamalla laskujen ensimmäisen ja viimeisen numeron omiin kenttiinsä.

Klikkaa seuraavaksi Tee raportti. Laskuraportilla voit valita halutut laskut ja tulostaa ne klikkaamalla Tulosta valitut. Laskuraportin oikean yläreunan kuvakkeista voit ottaa raportin ulos excel -muodossa tai tulostaa sen.

Laskukohtainen toimintovalikko

Laskukohtaisesta toimintovalikosta saat näkyviin ne toiminnot, jotka laskulle voi suorittaa.

 • Näytä lasku. Tästä voit avata laskun pdf -muodossa.
 • Tee hyvityslasku. Tästä voit tehdä hyvityslaskun (erillinen ohje jäljessä).
 • Näytä laskun tapahtumat. Tästä voit katsella erittelyn laskun tapahtumista eli tuntikirjauksista, ja tarvittaessa ottaa sen ulos excel -muodossa tai tulostaa.
 • Näytä laskun objektit. Tästä saat listauksen laskun objekteista eli tunneista, matka- ja kululaskuista sekä ostoista ja myynneistä.
 • Näytä laskutusseuranta. Tästä saat näkyviin yhteenvedon kaikista projektille tehdyistä laskuista.
 • Muokkaa laskua. Tästä pääset muokkaamaan laskun tietoja. Jos lähetetty lasku on esimerkiksi mennyt väärään osoitteeseen, tästä pääset muokkaamaan laskun osoitetietoja uudelleentulostusta varten.
 • Jos laskulla on laskutettu tunteja, toimintovalikossa näkyy toiminnot Näytä laskun liite ja Näytä laskun excel -liite. Näytä laskun liite -toiminnosta saat näkyviin vakiomuotoisen erittelyn tunneista. Voit tarvittaessa tulostaa sen ja lähettää asiakkaalle laskun liitteenä. Näytä laskun excel -liite -toiminnolla voit ottaa liitteen ulos excel -muodossa.
 • Jos laskulla on laskutettu matka- tai kululaskuja, toimintovalikossa näkyy toiminto Näytä matkalaskun liite. Toiminnosta saat näkyviin erittelyn laskun matka- ja kululaskujen riveistä pdf -muodossa.

Hyvityslasku

Tee hyvityslasku klikkaamalla hyvitettävän laskun kohdalta toimintovalikosta Tee hyvityslasku.

Voit luoda hyvityslaskun haluamistasi laskuriveistä. Hintoja ja määriä voi muuttaa ja rivin voi jättää hyvittämättä laittamalla riville rastin kohtaan Poista.

Hyvityslaskun voit tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

Tallenna: Luo hyvityslaskun ja päivittää tapahtumien laskutetuksi hinnaksi 0€ ja korjaa katelaskennan. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu tilanteisiin, jossa tapahtumia ei enää aiota laskuttaa uudestaan.

Tallenna ja palauta tapahtumat takaisin laskutettaviksi: Luo hyvityslaskun ja mahdollistaa lisäksi alkuperäisten tuntikirjausten ja suoritteiden muuttamisen. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun:

 • Lasku on tehty väärin ja sen sisältämät tapahtumat halutaan laskuttaa korjattuina uudelleen.
 • Laskulta on jäänyt puuttumaan tunteja tai myyntejä, jolloin hyvityksen jälkeen voidaan laatia uusi lasku, jossa on mukana kaikki tarvittavat objektit.

Tallenna ja palauta tapahtumat takaisin laskutettaviksi -vaihtoehdossa lasku on aina hyvitettävä kokonaan alkuperäisen laskun summan mukaisesti.

Voit tarvittaessa esikatsella hyvityslaskun kohdasta Esikatsele.

Hyvityslasku esitetään laskuraportilla ja sen kohdalla on viittaus alkuperäiseen laskuun.


Kun laskulle on tehty hyvityslasku, ei alkuperäisen veloituslaskun eikä hyvityslaskun summia voi enää muuttaa ValueFramessa. Jos käyttäjä huomaa tehneensä virheen hyvityslaskussa, toimitaan seuraavasti:

1) Hae laskuluettelolta alkuperäinen lasku
2) Tee alkuperäiseltä laskulta uusi hyvityslasku.
2a) Jos haluat hyvittää lisää, muokkaa sopiva negatiivismerkkinen summa
2a) Jos haluat pienentää hyvitystä, muokkaa sopiva positiivismerkkinen summa
3) Lähetä asiakkaalle molemmat hyvityslaskut.

Laskujen lähettäminen ValueFrame verkkolaskupalvelun kautta

Ohjeen laskuluettelon käytöstä, kun käytössä on verkkolaskupalvelu, löydät täältä.