Help

Asiakastunnusluvut Exceliin

Käyttötarkoitus

Tilitoimistojen asiakastunnuslukujen vienti Exceliin antaa tilitoimistolle mahdollisuuden hyödyntää ValueFrameen tallennettuja asiakastietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Taloushallintoliiton asiakaskyselyä varten saadaan kooste kirjanpito-, palkanlaskenta- ja konsultointiasiakkaiden lukumääristä ja henkilömääristä.
  • Saadaan listaus asiakkaiden keskeisistä tunnusluvuista (liikevaihto, tulos, henkilöstö jne.) sekä tilitoimiston oma työmäärä ja laskutus per asiakas. Näiden perusteella voit vertailla asiakkaiden kokoa ja maksukykyä esimerkiksi siihen, kuinka paljon asiakas työllistää ja kuinka paljon siltä laskutetaan.

Tunnuslukujen tallentaminen

Tallenna asiakkaan vuosittaiset tunnusluvut asiakasrekisterissä Tunnusluvut-välilehdelle. Käytettävissä olevat tunnusluvut ovat:

  • Henkilökunnan lukumäärä
  • Liikevaihto
  • Liikevoitto
  • Tulos
  • Oma pääoma
  • Taseen loppusumma

Lisäksi voit tallentaa tiedon siitä mitä keskeisiä palveluita asiakkaalla on kunakin vuonna ollut käytössä. Voit merkitä onko asiakkaalle tehty kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja/tai konsultointia sekä tallentaa asiakastyytyväisyyden lukuarvona.

muut_tiedot

Huom! Jos asiakasrekisterissäsi ei näy välilehteä Tunnusluvut tai Muut tiedot, pyydä välilehden aktivointia ValueFramen tuesta tuki@nullvalueframe.com.

Tunnuslukujen vienti exceliin

Jos haluat viedä asiakkaiden tunnuslukuja Exceliin, tilaa toiminnon aktivointi veloituksetta ValueFramen tuesta lähettämällä sähköpostia osoitteella tuki@nullvalueframe.com. Tuki toimittaa Excel-taulukon, johon saat haettua tiedot nappia painamalla suoraan ValueFramesta. Excel-taulukko sisältää muutamia valmiita tunnuslukuja hyödyntäviä taulukoita ja voit helposti luoda niitä lisää.

Excel-taulukointi mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden tunnuslukujen, työmäärien ja asiakaslaskutuksen arvioinnin asiakkaan yhtiömuodon tai asiakastyypin perusteella. Allaolevassa esimerkissä vertaillaan eri asiakastyyppien liikevaihtoa suhteessa asiakkaalta saatuun laskutukseen ja asiakkaan keskilaskutushintaan.

esimerkki%20pivot%20-taulukosta