Help

REST Status Koodit

REST Status KOODIT

Koodi Clientille lähetettävä viesti Selitys GET PUT POST DELETE
400 (Bad Request) Invalid address. Kutsusta puuttuu kokonaan REST resurssi. X X X X
Unknown REST resource. Pyydettyä REST resurssia ei ole olemassa.
Invalid request type. Virheellinen X-VF-REST-TYPE -header arvo, sallitaan vain JSON tai XML.
Failed to parse request data from sent HTTP body. Käyttäjän lähettämää dataa ei saatu enkoodattua.
JSON data decoding error: xxx Käyttäjän lähettämässä JSON datassa on virheitä.
XML data decoding error(s): xxx Käyttäjän lähettämässä XML datassa on virheitä.
ID parameter not present in query url. Pyyntö osoitteessa ei tullut ID:tä mukana.
Invalid value ‘%s’ for field ‘%s’ valid values are ‘%s’. Kutsussa tuli X -kenttään virheellistä dataa.
Given request data contains additional elements. Elements ‘%s’ aren’t allowed. Kutsussa tuli ylimääräisiä kenttiä.
Given request data doesn’t contain all the necessary elements. Elements ‘%s’ are missing. Kutsussa ei tullut kaikki pakollisia kenttiä.
Required element ‘%s’ cannot be empty. Pakollinen kenttä tuli tyhjällä arvolla.
401 (Unauthorized) Required header ‘X-VF-REST-USER’ is missing or empty. Kannan nimi puuttuu. X X X X
Required header ‘X-VF-REST-TIMESTAMP’ is missing or empty. Pyyntö kutsun UNIX -aikaleima puuttuu.
Required header ‘X-VF-REST-HASH’ is missing or empty. Autentikointi HASH puuttuu.
Request is out of date. Pyyntö kutsu on vanhentunut.
Invalid transfer key. Yhtiön 0 ID:n siirtoavain tieto on tyhjä
Invalid request hash. Pyyntö kutsun autentikointi HASH tietoa ei täsmää
404 (Not Found) Data not found. Resurssin dataa ei löydetty. X X   X
405 (Method Not Allowed) Request method not allowed. Pyyntö metodi ei ole sallittu kyseiselle REST resurssille. X X X X
409 (Conflict) Conflict Pyynnön relaatiotiedoissa on jotain vialla.   X X X
411 (Length Required) Request doesn’t contain any data. Kutsu ei sisältänyt lainkaan dataa.   X X  
500 (Internal Server Error) Query error. Tietokanta virhe palvelinpäässä. X X X X