Help

Tuntikirjausrajapinta

TUNTIKIRJAUS-RAJAPINNAN RESURSSIT

Tuntikirjaus-rajapinnan kautta voidaan lukea, kirjata ja päivittää tuntikirjauksia. Tämä rajapinta ei vielä tässä vaiheessa tue tulosjoukon rajaamista käyttäen limit-, offset- tai count-avainsanoja.

TUNTIKIRJAUS-RAJAPINNAN RESURSSIEN OSOITTEET

Osoite on muotoa:

https://psa.valueframe.com/rest/v2/{REST_resurssi}/

 REST-resurssien osoitteet ovat seuraavat:

REST-resurssi GET PUT POST DELETE KUVAUS
TimeSheet     x   POST: uuden tuntikirjauksen lisääminen
TimeSheet/ID x x   GET: palauttaa tuntikirjauksen id=ID


PUT: tuntikirjauksen id=ID tietojen päivitys


DELETE: tuntikirjauksen id=ID poistaminen

TUNTIKIRJAUS-RAJAPINNAN RESURSSIT KUVAUKSINEEN

TimeSheet-resurssi

Kentän nimi Tyyppi Kuvaus
loginName / employeeId / wageId INTEGER Käyttäjätunnus, käyttäjän ID- tai palkanlaskenta ID.
subProject INTEGER Osaprojektin ID.
task INTEGER Tehtävän ID.
wageType INTEGER Palkkalajin ID.
workPhase INTEGER Työvaiheen ID.
startTime STRING (ISO8601) Tuntikirjauksen aloitusajankohta ISO8601-formaatissa.
totalTime STRING Tuntikirjauksen kesto, esim. “1.5” (1.5h).
description STRING Kuvaus.
customerReference STRING Tallennetaan vain jos “Näytä asiakkaan viite (myös matkalaskulla)”-toiminto on päällä.
newTask INTEGER Uuden tehtävänkäsittelyn tehtävän ID.