Help

Yhtiörajapinta

Yhtiö-rajapinnan resurssit

Yhtiörajapinnan kautta voidaan lukea kaikki yhtiöt, tai yksittäinen yhtiö perustuen mm. yhtiön uniikkiin id-numeroon.

Yhtiö-rajapinnan resurssien osoitteet 

Osoite on muotoa:

https://psa.valueframe.com/rest/v2/{REST_resurssi}/

 REST-resurssien osoitteet ovat seuraavat:

REST-resurssi GET PUT POST DELETE KUVAUS
company x       GET: palauttaa kaikki yhtiöt
company/ID x       GET: palauttaa yhtiön id=ID

Yhtiö-rajapinnan resurssit kuvauksineen

Yhtiöön/yhtiöihin liittyvät tiedot

Kentän nimi Tyyppi Kuvaus
id INTEGER Yhtiön uniikki id
name STRING Yhtiön nimi 
postalAddress STRING Postiosoite, katu
postalCode STRING Postiosoite, postinumero
postalCity STRING Postiosoite, kaupunki
streetAddress STRING Käyntiosoite, katu
streetPostalCode STRING Käyntiosoite, postinumero
streetCity STRING Käyntiosoite, kaupunki
wwwAddress STRING Internetsivuston osoite
emailAddress STRING Sähköpostiosoite
vatCode STRING Arvolisäverotunniste
addedDateTime STRING (ISO8601) Yhtiön lisäys päivämäärä
addedById INTEGER Yhtiön lisänneen henkilön ID
modifiedDateTime STRING (ISO8601) Yhtiön tietojen päivitys päivämäärä
modifiedById INTEGER Yhtiön tietoja päivittäneen henkilön ID