Help

Luokittelu

Luokittelulajien  luonti tapahtuu valikosta kohdasta Myynti -> Luokittelulajit.Oletuksena avautuu valinta Soittolista.

Huom! Ensin kannattaa luoda luokittelulajit, joihin varsinaiset luokat kytketään

Luokittelulajit

 • Luokittelulajien avulla luokat voidaan ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin niiden hallinta on tehokasta ja helppoa. Alla esimerkki luokitteluryhmärakenteesta
 • Luokittelulajit luodaan hierarkiseen rakenteeseen yllä olevassa kuvassa olevalla tasolla.
 • Ensimmäisessä tasossa on kaksi numeroa, toisessa 4, kolmannessa 6 jne. Numerointi liittää tasot yhteen: 10 – 1010 – 101001 jne.

LUOKAT

Luokkien ylläpito löytyy valikosta kohdasta Myynti -> Luokat. Oletuksena avautuu valinta Soittolista.

Luokat

 • ValueFramen luokkiin voidaan kytkeä asiakkaita ja/tai niiden kontakteja
 • Luokkia voidaan hyödyntää esimerkiksi:
  • Kampanjoissa, esimerkiksi suuntaamalla postitus (osoitetarrat) tietylle luokalle
  • Pysyväisluontoisempaan asiakkaiden vapaamuotoiseen ryhmittelyyn
  • Painamalla Uusi luokka pääset uuden luokan perustamiseen

Uusi luokka

 • Muista valita luokan vastuuhenkilö ja oikea luokittelulaji.
 • Osaprojekti-valinta liittää Soittolista-toiminnossa kalenteritapahtuman valitulle osaprojektille. Osaprojektia ei tarvitse normaaleissa luokitteluissa valita.

ASIAKKAIDEN JA KONTAKTIEN LUOKITTELU

Voit kytkeä asiakkaita ja kontakteja luokkaan Luokitukset – tai Yhteenveto–välilehdiltä. Tehokkain tapa kytkeä asiakkaita ja kontakteja luokkaan on kuitenkinLuokittelutyökalun avulla, joka löytyy valikosta kohdasta Myynti – Luokittelutyökalu.

Luokittelutyökalu – Haku

 • Luokittelutyökalun avulla voit hakea asiakkaita tai kontakteja, jotka haluat liittää luokkaan.
 • Luokittelutyökalulla on mahdollista hakea aktiiviasiakkaita rajaten mukaan vain niiden yhteyshenkilöitä eli kontakteja.
 • Asiakasstatus-valinta on oletuksena tyhjä ja tällöin järjestelmä hakee muut paitsi ”Lopettanut” –statuksella olevat asiakkaat. Lopettaneet asiakkaat tulevat listalle vain mikäli haetaan erikseen Asiakasstatus-rajauksella ”Lopettanut”.
 • Passiivisia kontakteja ei tuoda hakutulokseen. Huom! Asiakkaan statuksen vaihtaminen lopettaneeksi ei passivoi automaattisesti sen kontakteja.
 • Lisäksi on mahdollista hakea esimerkiksi Asiakasvastaavan perusteella tai jo tiettyyn olemassa olevaan luokkaan (esimerkiksi  luokkaan ”Kevään 2010 myyntikampanjaan”) kuuluvia asiakkaita ja kontakteja.
 • Haku voidaan suorittaa myös luokittelulajin perusteella, jolloin haetaan kaikki asiakkaat ja kontaktit jotka kuuluvat johonkin luokittelulajiin liitettyyn luokkaan. Eli esimerkiksi kaikki jollekin ”postituslistalle” kuuluvat asiakkaat ja kontaktit.
 • Kun painat Hae, saat listan asiakkaista, joista voit vielä valita kenet liität luokkaan.

Luokittelutyökalu – Tarkennettu haku

Huom! Tarkennetun haun tietosisältö vaihtelee hieman asetusten mukaan.

 • Tarkennetusta hausta hakua voidaan rajata henkilöstömäärän, toimialaluokituksen ja liikevaihton mukaan
 • Aikarajaus-valinnat toimivat kuten asiakas-haussa. Rajaus kohdistuu asiakkaaseen tai kontaktiin Hakutavan valinta –valinnan mukaisesti.
 • Luokitteluihinperustuvat yhdistelmähaut.
  • Mikä tahansa –valinta haku mahdollistaa haut, jossa asiakas tai kontakti tulee hakutulokseen, jos vain kuuluu johonkin niistä luokista mikä valittiin. Esim. jos on valittu Asiakaslehden tilaajat 2010 ja Kevään 2010 myyntikampanja –luokat, niin asiakas tulee hakuosumaan, mikäli on liitettynä kumpaan tahansa ed.  mainituista luokista.
  • Kaikki –valinta edellyttää, että asiakas on liitetetty kaikkiin niihin luokkiin, mitkä valittiin. Edellisen esimerkin mukaisesti asiakkaan tai kontaktin pitää siis olla sekä Asiakaslehden tilaajat 2010 että Kevään 2010 myyntikampanjaluokituksissa mukana, jotta tulisi hakutulokseen.
  • Ei kuulu luokkaan –valinta pudottaa pois hakutuloksesta ne asiakkaat / kontaktit, jotka kuuluvat valittuihin luokkiin. Tyypillinen käyttötilanne on tehdä postitus vain niille, jotka eivät ole sitä aiemmin saaneet (eli poissulkea ne luokat, joille postitus on jo tehty).
  • Passivoidut luokat näkyvät yliviivattuina, mutta niitä voidaan käyttää kuten mitä tahansa muitakin luokkia.
  • Maantieteelliseen sijaintiinperustuvat haut.       
   • Valinnalla Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit on mahdollista lisätä kuntia ja kaupunkeja ja kohdistaa ne oikeille lääneille. Kaikkia pieniä kuntia ei siis ole järjestelmään tuotu ja tarkassa maantieteellisessä haussa onkin luotettavampaa hakea postinumeroalueen mukaan.
   • Läänitieto ei tule osoitetoimittajien (MicroMedia, Fonecta, …) aineistosta. Asiakas kohdistuu oikeaan lääniin perustietoihin määritellyn Kaupunki-kentän perusteella.
   • Tarjouksen statuksen mukaan voidaan hakea esim. kaikki asiakkaat joilla on potentiaalinen tarjous.

Luokittelutyökalu – Hakutulos

 • Voit valita mitkä asiakkaat ja tai kontaktit liität luokkaan
  • Otsikkorivin rukseilla voit alustaa valinnan valitsemalla kaikki asiakkaat/kontaktit tai ei yhtäkään niistä
  • Luokat sarakkeessa näet mihin Luokkaan asiakas jo kuuluu
  • Kontaktin tai asiakkaan mahdolliset markkinointiesto-valinnat eivät vaikuta siihen, tuleeko asiakas tai kontakti luokittelutyökalun hakutulokseen. Nämä estot koskevat vain luokkia hyödyntäviä markkinointityökaluja kuten osoitetarroja ja joukkosähköpostia.
  • Lopuksi valitse oikea luokka ja paina Liitä valitut luokkaan.

LUOKITTELU ASIAKKAAN TIEDOISTA

Asiakkaita voidaan luokitella myös yksittäin asiakkaan Luokitukset –välilehdeltä.

 • Valitse Liitä luokkaan jolloin järjestelmä avaa uuteen ikkunaan kaikista järjestelmään tallennetuista luokista.
 • Valitse listalta halutut luokat.
 • Paina lopuksi Tallella.
 • Luokitukset –välilehdellä on myös mahdollista poistaa jo tehtyjä luokituksia klikkaamalla roskakori-kuvaketta.

Kontaktin luokitukset –välilehdeltä löytyy vastaava toiminto.