Help

Soittolista

Soittolista löytyy valikosta kohdasta Myynti – Soittolista.

Soittolista on soittotyötä helpottamaan tehty työkalu. Näet esimerkiksi viimeisimmän kontaktiin liitetyn tapahtuman – voit järjestää näytön esimerkiksi tapahtuman ajankohdan tai tapahtumalajin perusteella.

Soittolistatoimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi

 • Uusasiakasmyynnissä
 • Lisämyynnissä
 • Asiakastyytyväisyyden kartoittamisessa

Huom! Soittolistalla kannattaa hyödyntää luokkia.

ASIAKKAIDEN JA KONTAKTIEN HAKU

 • Soittolistalla voit hakea asiakkaita tai kontakteja halutun hakutavan perusteella.
 • Soittolistalla on myös mahdollista hakea asiakkaita rajaten mukaan vain niiden yhteyshenkilöitä eli kontakteja.
 • Asiakasstatus-valinta on oletuksena tyhjä ja tällöin järjestelmä hakee muut paitsi ”Lopettanut” –statuksella olevat asiakkaat. Lopettaneet asiakkaat tulevat listalle vain mikäli haetaan erikseen Asiakasstatus-rajauksella ”Lopettanut”.
 • Passiivisia kontakteja ei tuoda hakutulokseen. Huom! Asiakkaan statuksen vaihtaminen lopettaneeksi ei passivoi automaattisesti sen kontakteja.
 • Lisäksi on mahdollista hakea esimerkiksi asiakasvastaavan perusteella tai jo tiettyyn olemassa olevaan luokkaan (esimerkiksi  luokkaan ”Kevään 2010 myyntikampanjaan”) kuuluvia asiakkaita ja kontakteja.
 • Haku voidaan suorittaa myös luokittelulajin perusteella, jolloin haetaan kaikki asiakkaat ja kontaktit jotka kuuluvat johonkin luokittelulajiin liitettyyn luokkaan. Eli esimerkiksi kaikki jollekin ”postituslistalle” kuuluvat asiakkaat ja kontaktit.

Soittolistan tarkennettu haku toimii vastaavasti kuin Luokittelutyökalussa.

Soiton kirjaaminen

 • Painamalla kalenteri –kuvaketta, pääset luomaan asiakkaasen tai kontaktiin automaattisesti liittyvän tapahtuman. Liitostyyppi riippuu hakutavan valinnasta.
 • Järjestelmä avaa kalenteritapahtuman lisäysnäkymän uuteen ikkunaan.

 • Voit halutessasi kirjata puhelun omaksi tapahtumakseen ja sovitun myyntiesittelyn omaksi tapahtumakseen toistamalla edellä mainitun tapahtuman.
 • Soittolistalle päivittyy viimeisin tapahtuma

Uusi_tapahtuma_2

Tallennuksen jälkeen uusin kalenteritapahtuma tulee näkyviin soittolistalle asiakkaan / kontaktin kohdalle.