Help

Ostojen ja myyntien haku

Ostojen ja myyntien haku raportti löytyy valikosta kohdasta Laskutus – Laskutus – Ostojen ja myyntien haku.

Raportti mahdollistaa ostojen ja myyntien seurannan asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain ja projekteittain. Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja.

Hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä, joiden avulla raportti voidaan suorittaa esimerkiksi yhtiön, kustannuspaikan, henkilöryhmän tai oston/myynnin lisääjän mukaan rajattuna.

Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.

 • Hakusana. Vapaasanahaku 
 • Aikarajauksen kohdistus.  Aikarajaus voidaan kohdistaa ostopäivän mukaan, laskutuspäivän mukaan tai osto- ja laskutuspäivän mukaan.
 • Valitse tarkasteltava ajanjakso
 • Summataso. Valitse lasketaanko ostot ja myynnit yhteen asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain vai projekteittain
 • Yhtiö. Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, minkä yhtiön ostoja ja myyntejä tarkastellaan.
 • Liiketoimintayksikkö. Jos ValueFramen käyttäjäyritys on määritellyt kantaan liiketoimintayksiköt, voidaan hakea tietyn liiketoimintayksikön ostot ja myynnit. 
 • Henkilöryhmä. Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät henkilöryhmiin, voidaan valita raportille tietyn henkilöryhmän henkilöiden ostot ja myynnit. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin henkilöryhmään vastuuhenkilö kuuluu.
 • VastuuhenkilöValitse vastuuhenkilöt, joiden asiakkuudet ja projektit raportilla esitetään.
 • Oston/myynnin lisääjä.Voidaan tehdä raportti oston/myynnin lisääjän mukaan eli valitaan henkilö/henkilöt, jotka ovat lisänneet ostot/myynnit ValueFrameen, jolloin vain heidän tekemät ostot/myynnit ovat näkyvissä.
 • Tuotekoodi. Mikäli tuotteille on määritelty tuotekoodit voidaan tässä valita jokin tietty tuotekoodi, jota halutaan tarkastella. Tällöin raportti hakee kaikki valitun tuotekoodin ostot/myynnit.
 • Hae vain myynnit. Tämän valitsemalla raportti näyttää vain myynnit.
 • Hae vain ostot. Tämän valitsemalla raportti näyttää vain ostot.
 • Vain sisäänluetut ostot. Mahdollisuus hakea ulkopuolisista järjestelmistä sisäänluetut rivit.
 • Myynnin status. Raportille voidaan hakea myyntejä eri statuksien mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset myynnit ovat näkyvillä.
 • Oston tyyppi. Raportti voidaan hakea oston tyypin mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset ostot ovat näkyvillä.
 • Toimittaja. Hakuehdoissa voidaan rajata haku toimittajan mukaan. Toimittajat löytyvät asiakasrekisteristä.
 • Asiakas. Raportille voidaan valita tietty/tietyt asiakas/asiakkaat, joiden ostoja ja myyntejä halutaan tarkastella.
 • Luokka. Voidaan hakea valitun asiakkaan luokan tai luokkien mukaan ostoja/myyntejä.
 • Projektin status. Raportti voidaan ajaa projektin statuksen mukaan, jolloin se näyttää valitun statuksen mukaiset projektit.
 • Projekti. Valitse tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit.
 • Liiketoimintayksikkö. Valitse raportille halutut liiketoimintayksiköt. 
 • Laskutustyyppi. Valitse tarkasteluun esimerkiksi vain asiakasprojektit jättämällä tarkastelusta ulos sisäiset osaprojektit, joiden laskutystyyppi on esimerkiksi loma, kurssit ja opiskelu jne. Voidaan seurata myös erikseen tuntilaskutettavien ja kiinteähintaisten osaprojektien ostoja ja myyntejä.
 • Osaprojektin status. Valitse osaprojektit statuksen perusteella. Voidaan esimerkiksi tarkastella vain valmiiden osaprojektien ostoja ja myyntejä.

Raportin sisältö ja laskentasäännöt

Alla on esimerkki ostojen ja myyntien haku raportista kodistettuna osto-ja laskutuspäivän mukaan projekteittain sekä yhtiöllä ja kustannuspaikalla filtteröitynä.

 • Koodi: Tuotekoodi, mikäli se on määritetty.
 • Toimittaja: Asiakasrekisteriin määritellyt toimittajat.
 • Määrä: Kappalemäärä (pv, kpl h).
 • Ostohinta: Ostolle määritelty yksikköhinta (à-hinta).
 • Ostohinta yhteensä: Projektin ostot yhteensä (määrä*ostohinta).
 • Ostopäivä: Oston päivämäärä. Näkyy vain ostoriville mentäessä, ei projekti tai osaprojektitasolla.
 • Oston tyyppi: Oston tyyppi tulee ostolaskulta sen mukaan mitä sinne on laskua tehtäessä valittu esim. laskutetaan tai ei laskuteta.
 • Myyntihinta: Myynnille määritelty yksikköhinta (à-hinta).
 • Myyntihinta yhteensä: Myyntihinta yhteensä on määrä*myyntihinta
 • Laskutuspäivä: Laskunteko päivämäärä
 • Myynnin status: Myynnin status kertoo myynnin laskutustilanteen esim. laskutettu, laskutusvalmis, kesken. Status käy ilmi myös värikoodeista rivin alusta (punainen, harmaa, vihreä).
 • Laskun nro: Laskun numeron on näkyvillä kun myynti on laskutettu.

 

Raportin muokattavat kentät

Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja. Tässä listattuna inline editoivat kentät:

 • Määrä
 • Ostohinta
 • Ostopäivä
 • Myyntihinta
 • Laskutuspäivä
 • Myynnin status  

Muokkaus tapahtuu klikkaamalla solua ja uudet tiedot tallentuvat automaattisesti kun ne on kirjattu. Mikäli tietoja ei voida tallentaa, järjestelmä herjaa kun muutosta yritetään tehdä.