Help

Ostojen ja myyntien rajapinta

OSTOJEN JA MYYNTIEN RAJAPINNAN RESURSSIT

Ostojen ja myyntien rajapinnan kautta voidaan lukea, lisätä ja päivittää osto- ja myyntitietoja ValueFrameen. Tietojen haussa käytetään limit-, offset- ja count-avainsanoja haun tulosjoukon rajaamiseksi.

RAJAPINNAN RESURSSIEN OSOITTEET

Osoite on muotoa:

https://psa.valueframe.com/rest/v2/{REST_resurssi}/

REST-resurssien osoitteet ovat seuraavat:

REST-resurssi GET PUT POST DELETE KUVAUS
Sales     x   POST: uuden oston / myynnin lisääminen
Sales/ID x x    X GET: palauttaa oston / myynnin id=ID


PUT: oston / myynnin id=ID tietojen päivitys


DELETE: oston / myynnin id=ID poistaminen

RAJAPINNAN RESURSSIT KUVAUKSINEEN

Kentän nimi Tyyppi Kuvaus
id INTEGER Oston / myynnin uniikki id-numero
subProjectId STRING Osaprojektin id
description STRING Oston / myynnin nimike
purchasePrice * FLOAT Ostohinta
amount FLOAT Määrä
unit INTEGER Yksikkö
purchaseDate STRING Ostopäivä
sellingPrice FLOAT Myyntihinta
sellingPriceInvoicingCurrency FLOAT Myyntihinta laskutusvaluutassa
sellingPriceCorporationCurrency FLOAT Myyntihinta konsernivaluutassa
exchangeRateInvoicingHomeCurrency FLOAT Kurssi laskutusvaluutta / kotivaluutta
invoicingType INTEGER

Tyyppi:

– 1 = myynti (voi olla myös osto)
– 2 = osto

status INTEGER

Status (jos tuodaan myynti):

– 1 = laskutusvalmis
– 3 = laskutettu

approvedDate STRING Päivämäärä, jolloin osto on hyväksytty
approvedBy INTEGER Oston hyväksyjän käyttäjäid
invoiceNumber STRING Ostolaskun numero
invoiceId INTEGER  
type INTEGER

Kohdentuu:

– 0 = työ
– 1 = materiaali

code INTEGER Ostolle / myynnille liitetyn tuotteen koodi
salesVat FLOAT Alv-prosentti
salesVatId INTEGER Alv-prosentin id
invoicingDate STRING Laskutuspäivämäärä
productId INTEGER Ostolle / myynnille valitun tuotteen id
saleRowId INTEGER Myyntirivin id
creationDateTime STRING Rivin lisäysajankohta
modifiedDateTime STRING Rivin muokkausajankohta

* Pakollinen tieto