Help

Projektin laskuttaminen eri asiakkailta

Joissain tilanteissa projektin myynnit tulee voida laskuttaa eri asiakkailta. Tämä on mahdolista kytkeä käyttöön ValueFrame asiantuntijan toimesta ottamalla yhteyttä tukeemme: tuki@nullvalueframe.com

Asiakkaan valinta myynnille

Osaprojekteille kirjatuille myynneille on mahdolista valita erikseen laskutettava asiakas. Tämä tehdään projektin koontinäkymässä seuraavasti:

  • Klikataan asiakas -kuvakkeesta
  • Etsitään haluttu asiakas hakusanan avulla
  • Painetaan Valitse

Projektin laskuttaminen

Asiakkaalle kirjattu myynti erotellaan laskun teossa omalla rivillään. Lasku muodostetaan ja lähetetään asiakkaalle normaaliin tapaan.