Help

Projektin ja osaprojektien kopiointi

Tehokas tapa projektin ja sen osaprojektien perustamiseen on käyttää projektin kopiointi – toimintoa.  Ennen projektin kopiointia tulee olla valmiina:

  • asiakas, jolle projekti luodaan kopioimalla
  • asiakkaalla on mielellään valittuna oikea hinnasto
  • kyseisen asiakkaan yhteyshenkilö on perustettu kontaktina (suositeltavaa)

Valikon kohdassa Projektit– Projektin kopiointi valitaan malliprojekti, jota lähdetään kopioimaan uudeksi. Tässä esimerkissä kopioidaan asiakkaan Suunnittelu Oy projekti ja sen osaprojektit asiakkaalle Defendum Oy

Syötä ensin muutama merkki kopioinnin lähteenä olevan projektin nimestä tai projektinumerosta.

Klikattaessa Hae, ohjelma avaa projektin kopiointinäkymän. Sen yläosassa annetaan uudelle projektille perustiedot:

  • Projektin nimeen kirjoitetaan uuden projektin nimi
  • Valintalistalta valitaan oikea asiakas ja tilaaja
  • Vastuuhenkilöksi ohjelma ehdottaa kopiointia tekevää henkilöä
  • Alkamis- ja päättymispäivä sekä projektin omistava yhtiö sekä status periytyvät lähdetoimeksiannolta ja ne voi muuttaa kopiointivaiheessa

Käyttäjä voi valita mitkä lähdeprojektin osaprojektit kopioidaan uudelle projektille. Tässä esimerkissä kopioidaan sekä käyttöönoton sekä ylläpidon osaprojektit.

 Projektin kopiointi - osaprojektien valinta

Kullekin luotavalle osaprojektille voidaan kopioida resursointi (eli henkilöstön arvioidut työmäärät palvelulle) sekä sallitut työlajit ja palkkalajit. Lisäksi voidaan kopioida myös yksittäiset tehtävät, esimerkiksi uuden käyttöönoton tehtävät.

Uuden osaprojektin lisääminen

Usein asiakkaan projektille pitää lisätä uusi osaprojekti. Asiakkaalle on tehty esimerkiksi erikseen laskutettavia lisätöitä. Projektin kopionnin jälkeen käyttäjä ohjataan projektin yhteenvetonäkymään josta pääsee lisäämään uusia osaprojekteja ja muokkaamaan projektin tietoja.