Help

Projektin sulkeminen

Projektin voi merkitä päättyneeksi projektin Koontinäkymältä.

Ennen projektin päättämistä projektipäällikön tulee varmistaa, että kaikki projektin kirjaukset on lisätty järjestelmään. Kun projekti merkitään päättyneeksi, päivitetään samalla myös kaikki sen osaprojektit lopetetuiksi. Kun osaprojektit on päätetty, uusia kirjauksia ei voi enää tehdä.

Mikäli projektilla on osaprojekteja joilla on avoimia tapahtumia, järjestelmä näyttää näistä listan ja tapahtumat tulee sulkea ensin.

Laskuttamattomat tunnit ja matkalaskut

Mikäli osaprojektilla on laskuttamattomia tuntikirjauksia tai matkalaskuja, näytetään tapahtumien tiedot listalla. Tapahtumat voi laskuttaa normaaliin tapaan laskun teossa. Mikäli tapahtumia ei haluta laskuttaa, tuntikirjaukset voi poistaa laskutuksesta ja matkalaskut merkitä ei laskutettaviksi.

Ostot ja myynnit

Mikäli käytössä on ostojen hyväksyntä, näytetään projektin sulkemisen yhteydessä hyväksymättömät ostot. Nämä on mahdollista hyväksyä sulkemisen yhteydessä. Hyväksyjäksi merkitään käyttäjä ja hyväksynnän ajaksi kuluva päivä. Lisäksi mikäli osaprojekteilta löytyy läpilaskutettavia laskuttamattomia ostoja, nämä tulee joko laskuttaa ennen projektin sulkemista tai merkitä ei laskutettaviksi.

Myynneissä näytetään aina kaikki laskuttamattomat myyntirivit. Mikäli myyntejä ei haluta laskuttaa, voidaan ne poistaa laskutuksesta. Tällöin ValueFrame merkitsee ne nollahintaisina laskutetuiksi eivätkä ne enää nouse mukaan laskun tekoon.

Tehtävät ja resursoinnit

Mikäli osaprojektilla on voimassa olevia resursointeja, tulee ne merkitä päättyneiksi. Päättymispäiväksi tuodaan oletuksena osaprojektin päättymispäivä, mikäli se on kuluvaa päivää ennen. Muutoin resursoinnit päätetään kuluvaan päivään (kuten alla olevassa kuvassa).

Osaprojektilla olevat avoimet tehtävät tulee sulkea. Tehtävän statukseksi voi valita lopetettu-ryhmään kuuluvan statuksen kuten esimerkiksi tehty / ei tehdä.

Sopimuslaskutus

Mikäli osaprojektilla on voimassa olevia jatkuvaislaskutteisia sopimusrivejä, tulee nämä merkitä päättyneeksi halutulla päivämäärällä. Näin jatkossa jatkuvaislaskutuksen myyntien luonnin yhteydessä ei synny uusia myyntejä päättyneille osaprojekteille. Mikäli osaprojekti on kuluvaa päivää aiemmin, ehdotetaan oletuksena osaprojektin päättymispäivää. Mikäli osaprojektin päättymisaika on tulevaisuudessa, ehdotetaan kuluvaa päivää ja sitä voi tarvittaessa sulkemisen yhteydessä muuttaa.

Hinnasto

Mikäli projektin hinnastoa ei ole liitetty muille asiakkailla, projekteille tai osaprojekteille voi hinnaston merkitä passiiviseksi projektin sulkemisen yhteydessä.