Help

Projektin tehtävien perustaminen

PROJEKTIN TEHTÄVIEN PERUSTAMINEN PROJEKTIN KOONTINÄKYMÄSSÄ

Projektipäällikkö voi perustaa projektin tehtävät kätevästi projektin koontinäkymässä resursoinnin sivutuotteena. Kun ”luo tehtävä” nappi on ruksittuna, ValueFrame luo automaattisesti tehtävät, kun resursointilomake tallennetaan.

  • Resursoinnin kuvauksesta tulee tehtävän otsikko
  • Resursoinnin päätöspäivästä tulee tehtävän deadline
  • Resursoinnin tuntimäärästä tulee tehtävän työmääräarvio

Tallennuksen jälkeen resursointilomakkeelle muodostuu linkki tehtävään, jossa tehtävän tietoja voi käydä muokkaamassa. Jos käyttäjä poistaa resursoinnin, häneltä kysytään, haluaako hän poistaa myös luodun tehtävän. Vastaavasti tehtävää poistettaessa käyttäjältä kysytään, haluaako hän poistaa myös resursoinnin. Otsikon tai päivämäärien muutokset resursointilomakkeella eivät muuta tehtävän tietoja eivätkä tehtävän vastaavien tietojen muutokset muokkaa resursoinnin tietoja. Toiminta on tarkoituksella näin: koontinäkymän resursointi käytetään yleensä tehtävien luomiseen nopeasti ja tarkempi suunnittelu ja aikataulutus tehdään tehtäviä muokkaamalla.

Tehtäväkäsittely_4

TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN TEHTÄVÄVALIKOSTA

Kohdassa Uusi tehtävä voi käyttäjä voi perustaa tehtävän sellaiselle osaprojektille, johon hänellä on käyttöoikeus.

Tehtävän perustaminen on tarkoituksella tehty mahdollisimman helpoksi: pakollisia tietoja ovat vain tehtävän otsikko, tekijä (oletuksena tehtävän perustaja) sekä status, joka tulee oletuksena asetusten perusteella. Tehtävälle voidaan perustettaessa antaa myös deadline, kuvaus, kommentti sekä lähetetäänkö henkilöille sähköposti tehtävästä.

Tehtävän lisätiedot välilehdellä voi valita, onko tehtävän suorittaja oma yritys vai onko sen tekeminen asiakkaan vastuulla. Tietoa voidaan hyödyntää tehtävähauissa ja valvoa, ovatko asiakkaat suorittaneet vastuullaan olevat toimet.

Lisäksi tehtävälle voidaan antaa oletustyövaihe jolla tunnit kohdistetaan, antaa työmääräarvio tunteina sekä luoda näistä resursointi valitulle deadline -päivälle. ”Kuitattu tehdyksi” kenttään tallentuu tehtävän valmistumishetki ja kuittaaja -kenttään henkilö, joka merkitsi tehtävän tehdyksi.

Tehtävälle voidaan tallennuksen jälkeen syöttää tarvittaessa tarkempia työohjeita, antaa useita tyyppitietoja, tallentaa tiedostoja, tallentaa kommentteja. Näitä käsitellään kappaleessa 4.

TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN KALENTERISTA

Tehtävän voi perustaa myös kalenterista klikkaamalla ”lisää uusi tehtävä”. Tehtävän perustaminen toimii samalla tavoin kuin ylempänä kuvattu, paitsi että tehtävä avautuu erilliseen dialogiin. Tallennuksen jälkeen dialogi sulkeutuu ja tehtävä näytetään kalenterissa deadlinen mukaisen päivän kohdalla.

Tehtäväkäsittely_7

TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN ASIAKKAAN, PROJEKTIN TAI OSAPROJEKTIN
TEHTÄVÄT VÄLILEHDELTÄ

Kun tehtävät-välilehdeltä on haettu esimerkiksi projektin tehtävät, voi hakutuloslomakkeella luoda uuden tehtävän plus-kuvakkeesta. Kun tehtävää luodaan projektitasolta, on valintalistalla valittavissa vain kyseisen projektin osaprojektit.

Tehtäväkäsittely_8