Help

Osaprojektin päättäminen

Osaprojekti merkitään päättyneeksi projektin Koontinäkymä -välilehdeltä.

Ennen osaprojektiktin päättämistä projektipäällikön tulee varmistaa, että sille on kirjattu kaikki tuntikirjaukset, mahdolliset ostolaskut ja myynnit. Kun osaprojekti on päätetty, uusia kirjauksia ei voi enää tehdä.

Tallenuksen jälkeen järjestelmä näyttää mahdolliset avoinna olevat kirjaukset:

  • Laskuttamattomat tuntikirjaukset, mikäli osaprojekti on tuntilaskutettava
  • Laskuttamattomat matkalaskut
  • Hyväksymättömät ostot, mikäli ostojen hyväksyntä on käytössä
  • Laskuttamattomat ostot
  • Laskuttamattomat myynnit
  • Avoimet resursoinnit
  • Tekemättömät tehtävät
  • Voimassa olevat jatkuvaislaskutteiset sopimusrivit

Tapahtumat tulee joko poistaa laskutuksesta tai merkitä ei laskutettaviksi ennen kuin osaprojektin voi merkitä päättyneeksi. Lisätietoja voi lukea täältä.