Help

Projektin katelaskenta

Projektin katelaskenta löytyy valikosta projektin tiedoista kohdasta Katelaskenta.

Vastaavat katelaskennat löytyvät myös osaprojektin ja asiakkaan tiedoista. Projektin katelaskenta kokoaa osaprojektien luvut yhteen ja asiakkaan katelaskenta kokoaa projektien luvut yhteen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty katelaskennan laskentasäännöt, ja ne pätevät asiakkaan, projektin ja osaprojektin katelaskentavälilehdillä. Katelaskennan välisummatasot on taulukossa esitetty vastaavalla tavalla lihavoituna kuin ValueFramen käyttöliittymässä. Laskentakaavat on korostettu muotoilemalla ne kursivoituna.

KATELASKENTA

Myynnit Tehdyt Laskutetut Resursoidut

Tuntilaskutus

Tuntilaskutteiselle osaprojektille kirjattujen tuntien hinnaston mukainen tuntihinta yhteensä.

Tuntilaskutteisen osaprojektin laskutettujen tuntien laskutettu tuntihinta yhteensä.

Tuntilaskutteiselle osaprojektille resursoitujen tuntien hinnaston mukainen tuntihinta yhteensä.

Kiinteähintainen laskutus

Osaprojektille kirjatut myynnit, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Työ”.

Osaprojektin laskutetut myynnit, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Työ”.

Kuten Tehdyt -sarakkeessa.

Laskutettavat matkalaskut

Osaprojektille kirjatut laskutettavat matkalaskut (ml. kululaskut).

Osaprojektin laskutetut matkalaskut (ml. kululaskut).

Kuten Tehdyt -sarakkeessa.

Materiaalimyynnit

Osaprojektille kirjatut myynnit, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Materiaali”.

Osaprojektin laskutetut myynnit, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Materiaali”.

Kuten Tehdyt -sarakkeessa.

Myynti yhteensä

Edelliset neljä riviä  yhteensä

Edelliset neljä riviä  yhteensä

Edelliset neljä riviä  yhteensä

 

Ostot

 

 

 

Alihankinta

Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Työ”.

Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Työ”. Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei.

Kuten Tehdyt -sarakkeessa.

Materiaaliostot

Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Materiaali”.

Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä “Kohdentuu = Materiaali”. Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei.

Kuten Tehdyt -sarakkeessa.

Matkalaskut

Osaprojektille kirjattujen matkalaskujen kustannukset  (ml. kululaskut).

Osaprojektille kirjattujen matkalaskujen kustannukset  (ml. kululaskut). Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei.

Kuten Tehdyt -sarakkeessa.

Ostot yhteensä

Edelliset kolme riviä yhteensä

Edelliset kolme riviä yhteensä

Edelliset kolme riviä yhteensä

Kate ostojen jälkeen

Myynti yhteensä – Ostot yhteensä

Myynti yhteensä – Ostot yhteensä

Myynti yhteensä – Ostot yhteensä

 

Omakustannushinta

Kirjatut tunnit * tuntien omakustannushinta (Omakustannushinta määritetään kullekin
henkilölle ja tietylle ajanjaksolle erikseen).
Kirjatut tunnit * tuntien omakustannushinta

Resursoidut tunnit * tuntien omakustannushinta

Projektihinnasto

Kirjatut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta

Kirjatut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta

Resursoidut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta

Tavoitehinnasto

Kirjatut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta.

Kirjatut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta.

Resursoidut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta.

Kate omakustannushinta

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – omakustannushinta

Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä –   omakustannushinta

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – resursoitu omakustannushinta

Kate projektihinnasto

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen myyntihinta

Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston  mukainen myyntihinta

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen resursoitu myyntihinta

Kate tavoitehinnasto

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen myyntihinta

Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston  mukainen myyntihinta

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston  mukainen resursoitu myyntihinta

Työn kate

Myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – omakustannushinta – matkalaskut – alihankinta

Laskutettu myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – omakustannushinta – matkalaskut – aihankinta

Myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – resursoitu omakustannushinta – matkalaskut – alihankinta

Materiaalimyynnin kate

Materiaalimyynnit – materiaaliostot

Laskutetut materiaalimyynnit – materiaaliostot

Materiaalimyynnit – materiaaliostot

Kate % ostojen jälkeen

(Kate ostojen jälkeen / Myynti yhteensä) * 100

(Kate ostojen jälkeen / Laskutettu myynti yhteensä) * 100

(Kate ostojen jälkeen / Myynti yhteensä) * 100

Kate % omakustannushinta

(Kate omakustannushinta / Myynti yhteensä) * 100

(Kate omakustannushinta / Laskutettu myynti yhteensä) * 100

(Kate omakustannushinta / Myynti yhteensä) * 100

Kate % projektihinnasto

(Kate projektihinnasto / Myynti yhteensä) * 100

(Kate projektihinnasto / Laskutettu myynti yhteensä) * 100

(Kate projektihinnasto / Myynti yhteensä) * 100

Kate % tavoitehinnasto

(Kate tavoitehinnasto / Myynti yhteensä) * 100

(Kate tavoitehinnasto / Laskutettu myynti yhteensä) * 100

(Kate tavoitehinnasto / Myynti yhteensä) * 100

Tunnit

Osaprojektille kirjatut tunnit yhteensä.

Osaprojektille kirjatut tunnit yhteensä.

Osaprojektille resursoidut tunnit yhteensä.

Hinta / tunti

(Myynti yhteensä – ostot yhteensä) / tunnit

(Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä) / tunnit

(Resursoitu myynti yhteensä – ostot yhteensä) / resursoidut tunnit

Kate ostojen jälkeen / tunti

Kate ostojen jälkeen / tunnit

Kate ostojen jälkeen / tunnit

Kate ostojen jälkeen /  resursoidut tunnit

Kate omakustannushinta / tunti

Kate omakustannushinta / tunnit

Kate omakustannushinta / tunnit

Kate omakustannushinta / resursoidut tunnit

Kate projektihinnasto / tunti

Kate projektihinnasto / tunnit

Kate projektihinnasto / tunnit

Kate projektihinnasto / resursoidut tunnit

Kate tavoitehinnasto / tunti

Kate tavoitehinnasto / tunnit

Kate tavoitehinnasto / tunnit

Kate tavoitehinnasto / resursoidut tunnit

Laskutettavissa oleva tuntilaskutus

Laskuttamaton tuntilaskutus

 

Laskutettavissa oleva myynti

Laskuttamaton kiinteähintainen myynti

 

Huom. Jos osaprojektilla on käytössä budjetointi-toiminnallisuus, niin resursoitu-sarakkeen laskentasäännöt poikkeavat yllä esitetystä. Tässä tapauksessa Resurssoidut –sarakkeen luvut määräytyvät budjetti –välilehdellä määriteltyjen arvojen mukaisesti. Resursoidut –sarakkeeseen ei tällöin huomioida Ostot ja Myynnit –välilehdellä merkittyjä arvoja.

FAQ

Q: Mistä näen projektin toteutuneen katteen?
A: Projektin katelaskennan “Kate omakustannushinta” -rivin “Laskutetut” -sarake näyttää projektin toteutuneen katteen.

Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan “Projektihinnasto” -rivi?
A: Se kertoo tuntien (resursoitujen tai kirjattujen) hinnaston mukaisen hinnan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata millainen myynti kiinteähintaisen projektin tunneista muodostuisi projektin hinnaston tuntihinnoilla.

Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan “Tavoitehinnasto” -rivi?
A: Se kertoo tuntien (resursoitujen tai kirjattujen) yhtiön tavoitehinnaston mukaisen hinnan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata millainen myynti projektin tunneista muodostuisi yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla.

Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan “Kate projektihinnasto” -rivi?
A: Se kertoo mm. kiinteähintaisen projektin osalta, tuottaako projekti katetta suhteessa projektin hinnaston tuntihintojen mukaiseen hinnoitteluun. “Kate projektihinnasto” on negatiivinen, jos projektin kate olisi suurempi hinnoiteltaessa tunnit projektin hinnaston tuntihinnoilla. “Kate projektihinnasto” on positiivinen, jos projektin kate on suurempi kuin hinnoiteltaessa tunnit projektin hinnaston tuntihinnoilla. Jos “Kate projektihinnasto” on nolla, projekti on hinnoiteltu projektin hinnaston tuntihintojen mukaisesti.

Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan “Kate tavoitehinnasto” -rivi?
A: Se kertoo, tuottaako projekti katetta suhteessa yhtiön tavoitehinnaston tuntihintojen mukaiseen hinnoitteluun. “Kate tavoitehinnasto” on negatiivinen, jos projektin kate olisi suurempi hinnoiteltaessa tunnit yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla. “Kate tavoitehinnasto” on positiivinen, jos projektin kate on suurempi kuin hinnoiteltaessa tunnit yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla. Jos “Kate tavoitehinnasto” on nolla, projekti on hinnoiteltu yhtiön tavoitehinnaston tuntihintojen mukaisesti.