Help

Projektitiimi ja tuntikirjaus

Projektitiimin valinta

ValueFramen projektitiimin avulla voidaan helposti määrittää ketkä henkilöt ovat mukana projektissa. Projektitiimi voidaan asettaa myös oletukseksi asiakkaan tietoihin. Projektitiimiä voidaan hyödyntää tällä hetkellä tuntikirjauslomakkeella, käyttöoikeusmäärityksissä ja kalenterissa ja tehtävälistojen hauissa. Projektitiimin avulla voidaan esimerkiksi erilaiset hallinnolliset työt näyttää halutulle henkilöryhmälle tuntikirjauslomakkeella ja asiakasprojektit on mahdollista resursoida erikseen normaaliin tapaan.

Projektitiimi eli henkilöryhmä valitaan projektin perustiedoissa. Valintalistalta voidaan valita joko valmis henkilöryhmä ja/tai yksittäisiä henkilöitä.

projektitiimin-henkilovalinta

Valituista henkilöistä voi myös lisätä uuden projektiryhmän klikkaamalla “Lisää uusi projektitiimi” -kuvakkeesta. Annetaan ryhmälle haluttu nimi jonka jälkeen ValueFrame muodostaa uuden henkilöryhmän ja liittää ryhmän projektille. Uuden ryhmän voi myös perustaa valitsemmalla olemassa olevan henkilöryhmän ja lisäämällä mukaan yksittäisiä henkilöitä.

projektitiimin-lisaaminen

Huom! Tiimin voi määrittää myös asiakkaan laskutustiedoissa, jolloin jokaiselle asiakkaan projektille tulee annettu projektitiimi oletuksena.

Tuntikirjaus ja käyttöoikeudet projektitiimille

Tuntikirjauslomakkeella on mahdollista:

  • Näyttää osaprojektin valintalistalla oletuksena ne aktiiviset osaprojektit joiden projektin projektitiimiin henkilö on liitetty
  • Sallia tuntikirjaus vain niille osaprojekteille joiden projektin projektitiimiin henkilö on liitetty

Kuvan esimerkissä käyttäjälle on resursoitu 50 tuntia osaprojektille 2008 / Defendum / ValueDesig -verkonvalvonta / Testaus. Tämän lisäksi henkilö on liitetty projektin 2019 / Verkkopalvelun uudistus projektitiimiin, joten hänellä näkyy valintalistalla ko. projektin aktiiviset osaprojektit.

projektitiimin-tuntikirjaus

Muut käyttöoikeudet

Käyttäjille on mahdollista määritellä käyttöoikeudet siten, että he pääsevät tarkistelemaan vain niiden osaprojektien tietoja, joiden projektin projektitiimiin henkilö on liitetty. Käyttöoikeudet voidaan määrittää seuraaville osaprojektin välilehdille:

  • Perustiedot
  • Ohjaustiedot
  • Laskutustiedot
  • Resursointi
  • Katelaskenta

Projektitiimin valinta osaprojektilta

Uutena ominaisuutena on lisätty projektiimin valinta osaprojektitasolta. Osaprojektitason projektiimi-valinta toimii samalla periaatteella kuin projektitasolta määrittelty projektitiimi. Tällä voidaan rajata esim. tuntikirjausnäkymässä näyttettävien osaprojektien määrää ilman osaprojektikohtaista resursointia. Osaprojektitiimiä ei vielä hyödynnetä resursoinnissa eli valitut henkilöt eivät ole automaattisesti projektin koontinäkymän resursointinäkymässä valittavissa. 

Osaprojektin projektiimiin kuuluvat henkilöt voidaan valita seuraavasti: 

  • projektitiimi-ryhmässä olevat henkilöt
  • henkilöryhmässä olevat henkilöt
  • yksittäisiä henkilöitä ja muodostaa osaprojektitiimi

Projektitiimi-valinnan vieressä olevasta kuvakkeesta voidaan lisätä valituista henkilöistä uusi projektitiimi tai aktiivinen henkilöryhmä, jolloin ryhmää voidaan käyttää eri hakunäkymissä. 

Valinta on oletuksena pois päältä. 

Tuntikirjaus-näkymä

Alla olevassa esimerkissä henkilö on liitetty projektitason tiimivalinan kautta yhdelle projektille sekä osaprojektitiimivalinnan kautta yksittäiselle osaprojektille, jolloin hän saa oikeuden kirjata tunnit osaprojektille. 

Tuntikirjausnäkymä: