Help

Henkilöstön kannattavuusraportti

Henkilöstön kannattavuusraportti löytyy valikosta kohdasta Raportit – Kannattavuusraportit – Henkilöstön kannattavuus.

Raportti mahdollistaa kannattavuuden seurannan työntekijöittäin, kannattavuus esitetään raportilla henkilöittäin.

Kannattavuusraportti_henkilosto_1

Kuva 1. Henkilöstön kannattavuusraportin rajausehdot

Raportin hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä joiden avulla raportti voidaan suorittaa esimerkiksi yhtiön, toimipisteen, henkilöryhmän tai henkilön mukaan rajattuna. Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.

 • Valitse aika. Valitse aikaväli, jolta tunnit ja laskutus tuodaan raportille. Voit vaihtoehtoisesti valita, miltä viikolta tunnit ja laskutus tuodaan raportille kohdassa tai viikko.
 • Yhtiö. Valitse, minkä yhtiön projekteja koskien raportti tehdään.
 • Toimipiste. Voit valita, minkä toimipisteen henkilöitä koskien raportti tehdään.
 • Henkilöryhmä. Voit valita, mitä henkilöryhmää koskien raportti tehdään.
 • Henkilö. Valitse henkilö, jos haluat tehdä raportin koskien vain tiettyä henkilöä.
 • Urakat jaetaan henkilöilleTämän valinnan perusteella jaetaan kiinteähintaisten töiden myynnit raportilla henkilöille joko hinnastohintojen perusteella vai omakustannushintojen perusteella.
 • Tulosta grafiikka. Voit halutessasi tehdä raportista myös kuvaajan.
 • Vain laskutetut myynnit mukaan. Tällä valinnalla ajettaessa raportti laskee myyntien kokonaissummaan mukaan vain ne myynnit, jotka on laskutettu. Tällöin tulevaisuuteen kirjatut myynnit (esimerkiksi jatkuvaislaskutteisina) eivät vaikuta henkilön kannattavuuteen raportilla. Kun raportti ajetaan yleensä jälkikäteen tietyltä väliltä, on normaalisti sen kauden töihin liittyvät myynnit jo laskutettu. Huom! Tuntilaskutukseen haetaan aina kaikki laskutettavat tunnit laskutuksesta riippumatta.
 • Kohdista suoritteet ne kirjanneelle henkilölle. Voit valita, kohdistetaanko suoritteet ne kirjanneelle henkilölle. Vaihtoehtoisesti, suoritteet voidaan kohdistaa kuten kiinteähintaiset myynnit (urakat).

Tehtyäsi hakuvalinnat, klikkaa painiketta Tee raportti.

Raportti tehdään siten, että tuntilaskutettavien töiden laskutus kohdistetaan suoraan tunnit tehneille henkilöille. Osaprojektien myynnit taas jaetaan osaprojektien tuntikirjausten perusteella henkilöille tehtyjen tuntien ja joko hinnaston mukaisten myyntihintojen tai omakustannushintojen perusteella. Kappaleessa 2 on kuvattu urakat jaetaan henkilöille -hakuvalinnan vaikutus raportin laskentaan. Myynneistä otetaan laskentaan mukaan vain ne, jotka kohdistuvat työhön.

 • Tunnit: henkilön kirjatut tunnit valitulta aikaväliltä
 • Kustannus: “Tunnit” * henkilön omakustannushinta
 • Tuntilaskutus: Kaikki kirjatut tuntilaskutettavat tunnit * laskutushinta
 • Urakkalaskutus: Kuvattu kappaleessa 2
 • Laskutus:“Tuntilaskutus” + “Urakkalaskutus”
 • Kate: “Laskutus” – “Kustannus”
Kannattavuusraportit_henkilöstö_2

Kuva 2. Henkilöstön kannattavuusraportti

Urakkalaskutuksen jako henkilöille

Urakoiden jako hinnaston hintojen perusteella:

Raportti poimii kiinteähintaisten osaprojektien myynnit koko osaprojektin ajalta (riippumatta raportin ajovälistä). Raportti vertaa myyntien kokonaishintaa osaprojektin kaikkien tuntikirjausten kokonaishintaan (tuntimäärä kertaa kunkin tunnin hinnaston mukainen hinta). Näin saadaan kerroin. Kun raportti ajetaan työntekijälle a tietyltä aikaväliltä, raportti kertoo henkilön tuntikirjauksille lasketun hinnan tällä kertoimella. Esimerkki:

 • Osaprojektin voimassaoloaika 1.1.2011 – 30.5.2011
 • Myynnit: 30.1.2011 5.000 € ja 30.5.2011 5.000 € eli yhteensä 10.000 €
 • Henkilön a kirjaamat tunnit 20h, hinnaston tuntihinta 100 €
 • Henkilön b kirjaamat tunnit 10h, hinnaston tuntihinta 110 €
 • Henkilön c kirjaamat tunnit 40h, hinnaston tuntihinta 120 €
 • Työtuntien kertynyt hinnaston mukainen hinta kaikilta henkilöiltä 7.900 €.

Raportti ajetaan aikavälillä 1.1.-30.5.2011. Henkilöllä a tunteja kyseisellä välillä 20 h, hinnaston tuntihinta 100 €. Laskennallinen myyntihinta siis 2.000 €. Laskennallinen myyntihinta kerrotaan kertoimella 1,266 (10.000/7.900) jolloin henkilön a tuotoksi saadaan tämän projektin osalta 2000 € * 1,266 ~ 2.531,65 €. Henkilön b tuotot ovat 1.100 € * 1,266 ~ 1.392,41 € ja henkilön c tuotot 4.800 € * 1,266 ~ 6.075,95 €.

Urakoiden jako omakustannushintojen perusteella:

 • Osaprojektin voimassaoloaika 1.1.2011 – 30.5.2011
 • Myynnit: 30.1.2011 5.000 € ja 30.5.2011 5.000 € eli yhteensä 10.000 €
 • Henkilön a kirjaamat tunnit 20h, omakustannushinta 40 €
 • Henkilön b kirjaamat tunnit 10h, hinnaston tuntihinta 50 €
 • Henkilön c kirjaamat tunnit 40h, hinnaston tuntihinta 60 €
 • Työtuntien kertynyt omakustannnushinnan mukainen kustannus kaikilta henkilöiltä 3.700 €.

Raportti ajetaan aikavälillä 1.1.-30.5.2011. Henkilöllä a tunteja kyseisellä välillä 20 h joiden omakustannushinta on yhteensä 800 €. Omakustannuskerroin kerrotaan kertoimella 2,703 (10.000/3.700) jolloin henkilön a tuotoksi saadaan tämän projektin osalta 800 € * 2,703 ~ 2.162,16 €. Henkilön b  tuotot ovat 500 € * 2,703 ~ 1.351,35 € ja henkilön c tuotot 2.400 € * 2,703 ~ 6.486,49 €.