Help

Työaikaseuranta

Henkilöraportti

Valitse Raportit TyöaikaseurantaHenkilöraportti.

Henkilöraportilla käyttäjä voi tarkastella omia tuntikirjauksiaan. Käyttäjät, joilla on laajemmat käyttöoikeudet esim. esimiehet tai henkilöstöhallinto, voivat valita henkilön, josta raportti muodostetaan.

Henkilöraportti voidaan avata tapahtumaraportiksi ja tarkastella henkilön kaikkia tuntikirjauksia valitulta aikaväliltä. Raporttia voidaan hyödyntää esimerkiksi ylitöiden hyväksyntään tai tuntipalkkaisten työntekijöiden tuntien hyväksyntään. Tällöin raportti kannattaa ajaa valinnalla palkkalajeittain.

Tyoaikaseuranta_2

Kuva 1. Henkilöraportti

Palkkalajiraportti

Valitse Raportit TyöaikaseurantaPalkkalajiraportti.

Raportilla näytetään työntekijöiden tehdyt tunnit palkkalajeittain. Raporttia voidaan rajata:

 • Tuntien tai kellonaikojen mukaan
 • Henkilöryhmitttäin
 • Henkilöittäin
 • Työsuhteen laadun perusteella
 • Laskutustyypin perusteella
 • Tuntikirjauksen tilan mukaan, jolla voidaan rajata hakuun esimerkiksi laskutettavat tai jo laskutetut tunnit

Palkkalajiraportin hakuehdot

Raportti voidaan tulostaa tai siirtää Exceliin esimerkiksi palkanlaskentaa varten. Henkilön nimeä näpäyttämällä päästään siirtymään Henkilöraportille. Lisäksi raportin tapahtumaerittelyssä näytetään linkki laskulle jos tuntikirjaus on laskutettu.

Palkkalajiraportti

Valitsemalla raportin tyypiksi “Kellonaikojen mukaan” tunnit tuotetaan oletuksena kellonaikojen perusteella.

Palkkalajiraportti

Tuntikirjausraportti

Valitse Raportit TyöaikaseurantaTuntikirjausraportti.

Tuntikirjausraportilla voidaan tarkistella kunkin henkilön päivittäisiä työtunteja. Raportti voidaan suorittaa:

 • Tuntien tai kellonaikojen mukaan
 • Halutun yhtiön mukaan
 • Valitun kustannuspaikan ja/tai henkilöryhmän mukaan, esimerkiksi tuntiseuranta tiimikohtaisesti
 • Työsuhteen mukaan, esimerkiksi vain kaikkien vakituisten työntekijöiden tunnit
 • Halutulta aikaväliltä, tyypillisesti kuukausittain
 • Halutun maksuryhmän mukaan
 • Haetaanko vain hyväksymättömät tunnit

Lisäksi raportilla voi valita hakuehdoiksi osaprojektin, palkkalajin ja/tai laskutustyypin. Näin voidaan helposti listata henkilöittäin tehtyjen työpäivien tai pidettyjen lomapäivien määrä lomalaskennan tarpeisiin. Myös sairaspäivien määrä voidaan listata palkanlaskentaa tai lomalaskentaa varten.

Valinnalla osaprojektin tyypit voidaan esim. rajata raportille vain niiden osaprojektin tuntikirjaukset, jotka kerryttävät vuosilomaa. Lisäksi voidaan esimerkiksi rajata raportille palkkavähennyksiä varten tuntikirjaukset, joista ei kerry palkkaa.

Raportilla näytetään henkilöiden kohdalla punaisella ne päivät, joille ei ole tuntikirjauksia tehty. Klikkaamalla henkilön nimeä saa auki tarkemman erittelyn kirjatuista tunneista.

Raportilla näytetään omana sarakkeena niiden päivien kappalemäärä raportointijaksolla, jotka täyttävät annetut rajausehdot. Näin saadaan esimerkiksi henkilöittäin lomaa kerryttävien päivien kappalemäärä. Tässä tulee huomioida että yksikin tuntikirjaus per päivä tuntikirjauksen kestosta huolimatta näyttää päivän kappalemäärissä. Kannattaa siis tarkistaa päiväkohtaisten kirjausten tuntimäärä. Lisäksi  raportille on lisätty henkilön työaika- ja saldotiedot sellaisena kuin ne ovat työaikaraportilla. Saldotiedot esitetään aina yrityskohtaisten vakioasetusten mukaan.

Kun raportin tallentaa excel-tiedostoksi luodaan henkilönumero ja palkanlaskentatunnus omiksi sarakkeikseen raportin alkuun, jotta tiedot voidaan lukea palkanlaskentaan.

Tuntikirjausraportti

Valitsemalla raportin tyypiksi “Kellonaikojen mukaan” tunnit tuotetaan oletuksena kellonaikojen perusteella.

Tuntikirjausraportti

Työaikaraportti

Valitse Raportit TyöaikaseurantaTyöaikaraportti.

Työaikaraportti summaa yhteen kunkin työntekijän tekemät tunnit tarkastelujaksolta. Raportilla näytetään myös ns. normaalitunnit henkilön päivittäisen oletustyöajan mukaisesti, tarkastelujakson kertymä sekä kumulatiivinen kertymä. Valitsemalla vain henkilöt joilla on saldolaskenta, saa kätevästi rajattua listalle vain henkilöt joilla on käytössä saldon laskenta. Näin raportin kokonaissumman avulla voidaan vaivatta seurata yrityksen saldokertymää työaikalain, kirjanpidon ja riskinhallinnan tarpeet huomioiden.

Henkilön nimeä näpäyttämällä päästään siirtymään Henkilöraportille.

Työaikaraportti