Tunnetut ongelmat ja rajoitukset


Ominaisuuksia ja puutteita tarkasteltaessa on syytä huomata, että osa puutteista liittyy matkapuhelimen käyttöjärjestelmään ja synkronointiohjelmistoon, eikä ValueFramen toimintaan. Matkapuhelimessa olevia vikoja tai puutteita ei ole mahdollista eikä järkevää yrittää paikata ValueFramen puolella, vaan ainoana ratkaisuna voi olla matkapuhelimen vaihtaminen.


Käyttäessäsi ValueFramen mobiilisynkronointia matkapuhelimesi kanssa, matkapuhelinta ei tule synkronoida muihin laitteisiin tai ohjelmiin (esim. Microsoft Outlookiin).


Yleiset rajoitukset


Synkronointi rajoittuu omiin kalenteritapahtumiin ja omiin kontakteihin / henkilöstöön. Näin ollen seuraavia asioita ei synkronoida


 • tehtävät / keltaiset laput

 • toisten työntekijöiden kalenteritapahtumia, joihin ei itse ole liitettynä


Synkronointi osaa hakea sellaiset kalenteritapahtumat matkapuhelimeen, jotka ovat toisen käyttäjän tekemiä, mutta joihin on itse liitettynä. Toisten henkilöiden omistamien kalenteritapahtumien muokkaamista puhelimessa ei ole mahdollista estää (matkapuhelin ei ymmärrä eroa kuka tapahtuman alunperin on tehnyt ValueFramen puolella), mutta synkronoitaessa muutoksia ValueFrame ei kuitenkaan muuta toisten omistamia tapahtumia. Tällöin tapahtuu siis seuraavasti:


 • Käyttäjä A luo tapahtuman, johon liittää käyttäjän B. Kyseessä on palaveri toimistolla huomenna klo 09:00.

 • Käyttäjä B synkronoi tapahtuman itselleen.

 • Käyttäjä B toteaa, että ei pääse paikalle klo 09:00 ja päivittää tapahtuman alkamaan klo 10:00. Matkapuhelin sallii tietojen muuttamisen, vaikka tapahtuma ei ollutkaan ValueFramessa hänen omistama.

 • Käyttäjä B synkronoi muutoksen.

 • Synkronointi ei salli toisen henkilön omistaman kalenteritapahtuman muuttamista, mutta tieto jäi kuitenkin matkapuhelimeen

 • Lopputuloksena matkapuhelin ja ValueFrame näyttävät palaverin alkamisajan eri tavalla. Käyttäjän B matkapuhelin näyttää klo 10:00 ja ValueFrame näyttää edelleen klo 09:00.


Synkronointia ei voi rajata tiettyyn tapahtumatyyppiin (esim. pelkät palaverit).


Toistuvat tapahtumat käsitellään matkapuhelimessa ja ValueFramessa sisäisesti eri tavalla. Puhelimeen tehdystä toistuvasta tapahtumasta siirtyy ValueFrameen vain toistuvan tapahtuman ensimmäinen tapahtuma. ValueFrameen tehdystä toistuvasta tapahtumasta sen sijaan muodostuu yksittäisiä tapahtumia matkapuhelimeen. Tiedot näin ollen kyllä siirtyvät, mutta puhelimen kannalta niiden käsittely on samanlaista kuin irrallisten tapahtumien käsittely eli esim. massamuutoksia tai -poistoja ei ole mahdollista tehdä.


Puhelimen tehtävien tyypit eivät siirry ValueFrameen (esim. eri puhelinmalleissa on kalenteritapahtumatyyppejä kuten kokous, vuosipäivä, muistio jne). ValueFramen puolella matkapuhelimesta tulevan tapahtumalajin voi asettaa aina menemään esim. "Puhelimesta synkronoitu" -tapahtumalajille, jolloin nämä on helppo poimia kalenterista esille ja täydentää puuttuvat tiedot.


Pitkien tekstien kirjoittaminen (tai leikkaaminen ja liimaaminen) kalenteritapahtumaan saattaa hidastaa synkronointia merkittävästi ja tehdä kalenteritapahtumista vaikealukuisia pienellä matkapuhelimen näytöllä.


Kalenteritapahtuman omistajan vaihtaminen ValueFramen puolella ei poista tapahtumaa synkronoinnin yhteydessä puhelimesta, vaikka alkuperäinen omistaja ei jäisi tapahtumaan edes liitetyksi henkilöksi. Esimerkki:

 • Myyjä 1 omistaa ensin oman kalenteritapahtumansa ja synkronoi sen puhelimeensa. Tapahtuma ilmestyy normaalisti puhelimeen.

 • Tämän jälkeen myyjä 1 vaihtaa ValueFramesta tapahtuman omistajaksi Myyjä 2:n ja synkronoi. Tapahtuma ei poistu Myyjä 1:n puhelimesta, sen sijaan Myyjä 2 saa tapahtuman synkronoinnin yhteydessä.


Kalenteritapahtumiin liittyvissä tekstiviestihälytyksissä (SMS-hälytys) on seuraavat rajoitukset ja huomioitavat asiat:

 • Tekstiviestihälytys lähetetään aina, riippumatta onko käyttäjällä Mobiilisynkronointipalvelu käytössä vai ei, mikäli tapahtumaan kytketään SMS-hälytys päälle.
 • Tieto halutaanko tapahtumasta SMS-hälytystä synkronoidaan matkapuhelimen ja ValueFramen välillä. Tämä aiheuttaa mobiilisynkronointipalvelua käyttävien käyttäjien osalta helposti (puhelinmallista riippuen) hälytysten saapumisen useampaan kertaan: hälytys lähtee sekä ValueFramesta että puhelimen omasta kalenteriohjelmistosta.
 • SMS-hälytysten osalta (esim. 15 minuuttia ennen tapahtuman alkamista) on syytä tarkistaa, että puhelimen aikavyöhykeasetukset ja kellonaika on määritelty oikein. Muuten hälytykset voivat tulla väärään aikaan. Aikavyöheasetuksista johtuvat tyypillinen virhe aiheuttaa hälytysten tulemisen 2 tai 3 tuntia väärään aikaan (talvi- tai kesäajasta riippuen).


Joissakin uudemmissa Nokian puhelinmalleissa puhelimen kalenteri tuottaa oletuksena yksityisiä kalenteritapahtumia. Kalenteritapahtumaa luodessa on mahdollista vaihtaa tapahtuma olemaan julkinen, mutta julkisesta ei voi tehdä oletusvalintaa. Tämä on puhelimen rajoitus, eikä synkronoinnissa ole mahdollista ottaa tähän kantaa millään tavalla.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.