Help

Tapahtumien poistaminen laskulta

Jossain tilanteissa laskulta tulee voida poistaa tapahtumia ja siirtää ne oikealle osaprojektille. Tyypillisesti tarve on esimerkiksi silloin, kun laskulle on liitetty kiinteähintaisille osaprojekteille kirjattuja tuntikirjauksia jotka tulisikin laskuttaa tuntiperusteisesti.

Tapahtumat voi poistaa etsimällä laskuluettelosta oikea lasku ja valitsemalla toimintovalikosta Poista tapahtumia.

Tämän jälkeen listalla näytetään kaikki laskulle liitetyt tapahtumat: tuntikirjaukset, matkalaskut sekä myyntirivit. Sellaiset tapahtumat joiden laskutettavaksi hinnaksi (ruudulla toteutunut hinta) on annettu 0 on mahdollista poistaa laskulta. Näiden rivien perässä näytetään poista laskulta -valinta. Valitse poistettavat tapahtumat ja klikkaa Poista valitut laskulta.

Huom! Mikäli laskulta täytyy poistaa tapahtumia joilla on toteutunut hinta, tulee lasku hyvittää kokonaan ja palauttaa laskun kaikki tapahtumat takaisin laskutettavaksi.