Help

Tarjousriviraportti

Tarjousriviraportti löytyy kohdasta Tarjoukset – Tarjousriviraportti. Tarjousriviraportilla on mahdollista hakea tarjoustietoja eri hakuehdoilla sen mukaan, miten tarjouksen eri perustietokenttiin on tietoja määritetty.

 • Kirjoita Hakusana-kenttään esim. jotain tarjoukseen liittyvää tietoa.
 • Yhtiö –osiossa voit valita tarkasteltavan yhtiön, mikäli niitä on useampia.
 • Status –osiossa voit valita joko yksittäisen Statuksen tai Statusryhmän mukaisesti tarkasteltavat tarjousrivit.
 • Vastuuhenkilö –valinnalla haetaan Tarjoukselta vastuunalainen myyjä sekä (jos laitettu Tarjoukselle) tämän varahenkilö
 • Rajauskriteereinä voidaan määrittää päivämäärä, jonka mukaisesti halutaan hakea Tarjoukselta tietyltä aikaväliltä Aikarajaus-toiminnalla olevat tarjousrivit

Tarkennetussa haussa voidaan joko tehdä täydentävää tietojen filtteröintiä tai lisätä näkymään valintalaatikoilla uusia kenttiä.

 • Kustannuspaikka –valinnalla voidaan rajata parametroinnin mukaisesti tarjousriville tulevat tuotteet
 • Liiketoiminta-alue -valinnalla voidaan valita tietyt Tarjouksen mukaiset liiketoiminta-alueet
 • Liiketoiminta-alue –rajaus voidaan valita myös tuotekohtaisesti mikäli Tuoterekisteriin on tuotteille määritetty Liiketoiminta-alueet
 • Tyyppi –osiossa voidaan rajata Tarjoukselta tietyt Tarjouksen tyypit

Valintalaatikoista voidaan valita mitä tietoja raportilla näkyy

 • Tuoterivien erittely näyttää Tuotteen nimi-tiedon
 • Näytä lisätiedot tuo Tarjouksen tuoteriville kirjoitetut Lisätiedot
 • Vain ensisijainen vastuuhenkilö rajaa raportille ne tarjousrivit joissa Tarjoukselle on laitettu vain Tarjouksen vastuuhenkilö – tätä tietoa ohjaa filtteri ”Vastuuhenkilö”
 • Näytä tarjouksen päivämäärätiedot näyttää listalla Tarjoukselta tarjouksen päivämäärätietoja