Help

Tehtävän sisältö

YLEISTÄ

ValueFramen tehtäväkäsittelyn keskeisiä toimintaperiaatteita ovat se, että tehtävät on nopea perustaa ja helppo kuitata tehdyksi nappia painamalla. Tehtäväkäsittely mahdollistaa kuitenkin myös laajempien tehtävien käsittelyn, kommentoinnin ja dokumenttien tallennuksen. Tehtävä voidaan avata muokkaukseen joko omalle välilehdelle tai sivulle tai dialogiin. Tehtävän tiedot on ryhmitelty välilehdille.

TEHTÄVÄN TYÖLISTA

Käyttäjä voi luoda tehtävälle työlistan töitä, joita voidaan käyttää ”tsekkilistana” ja kuitata erikseen tehdyksi. Työlistan töillä ei ole erillistä tekijää eikä deadlinea.

Tehtäväkäsittely_30

Tehtävälistalla näytetään omassa sarakkeessaan, montako työlistan työtä tehtävällä on ja moniko niistä on tehty. Tehtävän voi kuitata tehdyksi, vaikka työlistan töitä olisi kuittaamatta.

TEHTÄVÄN KOMMENTOINTI

Tehtävää voidaan kommentoida ja toisten käyttäjien kommentteihin voidaan vastata.

Tehtäväkäsittely_31

TIEDOSTOT

Tehtävälle voidaan lisätä tiedostoja. Tiedostolle voidaan antaa tarkempi kuvaus. Tiedoston ohella järjestelmään tallennetaan tiedot tallennusajankohdasta ja tallentajasta.

Tehtäväkäsittely_32

TEHTÄVÄN TYYPPI

Tehtävien tarkempaa seurantaa, laadunvalvontaa ja projektien muutostenhallintaa varten tehtävä voidaan kytkeä yhteen tai useampaan tyyppiin. Tehtävän tyyppejä voidaan käyttää hakutekijänä tehtävälistalla.

Voidaan esimerkiksi sopia prosessi, jossa projektipäällikkö valitsee tehtävälle tyypin päätöksentekopiste, jos hän haluaa nostaa jonkin projektin tehtävän ohjausryhmän käsittelyyn muutospyyntönä. Tehtävien tyypin avulla voidaan myös jälkikäteen paikallistaa käsitellyt projektin muutospyynnöt.

Tehtäväkäsittely_33

TEHTÄVÄN TAPAHTUMAT

Tapahtumat välilehdellä näytetään tehtävään liitetyt kalenteritapahtumat. Näin voidaan jälkikäteen todentaa, mitä palavereja ja vastaavia tehtävään on liittynyt.

Tehtäväkäsittely_34