Help

Tehtävät

ValueFrameen on kehitetty uusi tehtäväkäsittelytoiminto, jonka tarkoituksena on

  • auttaa projektiliiketoimintaa harjoittavien yritysten projektipäälliköitä perustamaan projektin tehtävät helposti
  • auttaa yksittäistä työntekijää johtamaan omaa työtään
  • auttaa yrityksen johtoa valvomaan, että tehtävät tulevat tehdyksi ja käsittelemään mahdolliset poikkeamat

YLEISESITTELY

Tehtävät saa perustettua helposti esimerkiksi projektin koontinäkymässä.

Tehtäväkäsittely_1

Kukin työntekijä näkee tehtävät esimerkiksi omassa ValueFrame-kalenterissaan.
Kalenterista voi myös luoda tehtäviä.

Tehtäväkäsittely_2

Tehtävälista tarjoaa monipuolisia hakutekijöitä koko yrityksen tai projektin tehtävien
seurantaan

Tehtäväkäsittely_3