Help

Tekstien kieliversiot laskulla

Toiminnon käyttötarkoitus

Yritys voi ylläpitää ValueFramessa englannin- tai ruotsinkielisiä termejä työvaiheille, tuoterekisterin tuotteille ja palkkalajeille. Nämä tekstit tulevat laskulle asiakkaan laskutuskielen perusteella. (Tuntikirjauksessa työvaihe ja palkkalaji näkyvät käyttäjän kielen perusteella).

Asiakkaan laskutuskieli valitaan asiakkaan Laskutustiedot-välilehdellä.

Tekstien ylläpito

Kohdassa Ylläpito – Laskutus – Tekstien kieliversiot yrityksen pääkäyttäjä syöttää englannin- tai ruotsinkieliset termit.

  • Kohdassa Taulu valitaan tietokannan taulu, jonka tekstit käännetään.
    • MATERIAALIHINNAT sisältää tuoterekisterin tuotteet
    • TYOVAIHE sisältää työvaiheet
    • PALKKALAJI sisältää palkkalajit
  • Lisäksi valitaan kieli, ruotsi tai englanti
  • Klikataan hae jolloin avautuu termien syöttönäkymä.

Tekstien kääntäminen

Käyttäjä syöttää termit ja tallentaa sivun. Jos jollekin termille ei ole annettu käännöstä, se tulee  laskulle suomenkielisenä. Tekstit siis syötetään työvaiheille ja tuotteille ja tarvittaessa palkkalajeille englanniksi ja/tai ruotsiksi.

Toiminnon käyttö – tuotteiden lisääminen

Myynnin lisääminen

Kun projektin koontinäkymällä lisää myynnin eli maksuerän, voi tuotteen nimen hakea laskutuskielellä ja se tallentuu laskutuskielellä. (Tuotetta voi hakea myös suomenkielisellä termillä ja se tallentuu laskutuskielen mukaisesti). Käyttäjä voi muokata tai täydentää ohjelman tarjoamaa tuotenimikettä vapaasti.

Tekstien kääntäminen - myynnin lisäys koontinäkymällä

Vastaava toiminta löytyy myös  koontinäkymän alihankintaoston ja budjettierän lisäyksessä.

Myös osaprojektin myynnit välilehdellä voi hakea tuotetta joko suomeksi tai asiakkaan laskutuskielellä ja täydentää nimikettä. Vastaava toiminta löytyy myös osaprojektin ostot –välilehdeltä. Jos tuotetta ei ole käännetty laskutuskielelle, se näkyy tuotelistalla suomeksi.

 Tekstien kääntäminen - myynnin lisäys osaprojektilta

Jatkuvaislaskutuserän lisääminen

Jatkuvaislaskutustuotteen lisäyksessä näytetään tuotteet asiakkaan laskutuskielellä jos ne on käännetty ja muutoin suomeksi.

Tekstien kääntäminen - jatkuvaislaskutuksen lisäys'

Tuotteen lisääminen tuntikirjauksessa (suorite)

Tuntilapulla tuotteet näkyvät asiakkaan laskutuskielellä jos ne on käännetty ja muutoin suomeksi. Tuotenimeä voi täydentää syötettävällä selitteellä.

Tekstien kääntäminen - suoritteen lisääminen

Laskun  teko

Alla kuva laskutapahtumien tarkastusnäytöltä. Tässä  vaiheessa työvaihe näytetään vielä suomeksi.

Tekstien kääntäminen - laskuttamattomat tapahtumat2

Kun laskutettavien tuntikirjausten yhdistelyksi valitaan jokin valinnoista joissa työvaihe esiintyy yhdistelyssä (työvaiheittain, osaprojekteittain ja työvaiheitttain jne) tulee laskurivin teksti asiakkaan laskutuskielen mukaisesti. Alla esimerkki:

 Tekstien kääntäminen - laskun teko

Huomioitavaa

Laskulomake

Tässä dokumentissa kuvattu toiminta määrittää laskurivin tekstin muodostumisen. Lisäksi laskuttavalla yrityksellä tulee olla käytössä englannin- tai ruotsinkielinen laskupohja teksteineen. ValueFramen tuki aktivoi pyydettäessä veloituksetta vakiosisältöiset laskupohjat.

Tuoterekisterin yksiköt

Tuoterekisterin yksiköille (kpl, pv yms) ei ole  kielimäärityksiä. Tuoterekisteristä voi tarvittaessa poistaa tuotteilta yksikkötiedon tai määrittää yksiköt monikielisesti, esimerkiksi kpl/pcs tai esimerkiksi pelkästään englanniksi.