Help

Kululaskun lisääminen

Kululaskujen luonti tapahtuu valikosta kohdasta Tunnit ja matkat – Kululasku.

Huom! Ennen kululaskujen lisäämistä pääkäyttäjä on varmistanut, että matkalaskun kululajit on perustettu kohdasta Ylläpito – Projektit – Matkalaskun kululajit.

Uusi kululasku

Järjestelmään voidaan lisätä kululaskuja ilman, että ne on liitettävä matkalaskun yhteyteen. Lisää kululaskun tiedot, voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt pakollisia.

  • Järjestelmä antaa kululaskun tositenumeron ja ehdottaa tositepäivämääräksi kuluvaa päivää. Huom! Matka- ja kululaskujen numerointi on yhteinen.
  • Valitse laskutetaanko kululasku asiakkaalta. Valinta ”Kyllä” tai ”Ei” tulee oletuksena osaprojektin tiedoista.
  • Valitse kululaji
  • Anna hinta, määrä ja selite
  • Paina lopuksi Tallenna.
Kululasku_1

Kuva 1. Kululaskun lisääminen

Tallennuksen jälkeen on mahdollista lisätä uusia kulurivejä kululaskulle tai muokata olemassa olevia tietoja. Kululaskut hyväksytään ja merkitään maksetuiksi kuten matkalaskut.

Kululasku_2

Kuva 2. Kululaskun muokkaus

Tallennetut kululaskut voidaan hakea valinnalla Raportit – Matkalaskut – Matkalaskuraportti.