Help

Tuntien kirjaaminen

Tuntien kirjaamiseen on kaksi vaihtoehtoista mallia, päiväkohtainen tuntilappu ja viikkotuntikirjaus. Molemmat löytyvät valikosta kohdasta Tunnit ja matkat. Oletuksena avautuu valinta Tuntikirjaus.

Ennen tuntikirjausten aloittamista,  pääkäyttäjä on varmistanut (parametroinnista riippuen) seuraavat asiat:

 • Tarvittavat työvaiheet on perustettu kohdassa Ylläpito-Projektit-Tuntikirjaus
 • Tarvittavat palkkalajit on perustettu kohdassa Ylläpito-Projektit-Tuntikirjaus

Tuntikirjaus

Uusi tuntikirjaus lisätään valitsemalla Tunnit ja matkat – Tuntikirjaus.

 • Lisää tuntikirjauksen tiedot, voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt pakollisia.
 • Parametroinnista riippuen osaprojektit voidaan rajata asiakkaan mukaan.
 • Osaprojekteja voi hakea annetun hakusanan mukaan. Mikäli tuntikirjauksella on asiakasvalinta mukana, kohdistetaan hakusana valitun asiakkaan osaprojekteihin. Mikäli asiakasta ei valita, haetaan osaprojektit kaikista asiakkaista.
 • Pääkäyttäjä voi määritellä näytetäänkö valintalistalla kaikki aktiiviset voimassaolevat osaprojektit vai vain ne, joihin henkilö on resursoitu.
 • Työaika voidaan syöttää kellonaikojen mukaan tai tunteina. Minimitarkkuus on 0 minuuttia.
 • Selite on oletuksena aina pakollinen. Pääkäyttäjä voi määrittää pakollisuuden osaprojekteittain sekä laskutustyypeittäin
 • Paina lopuksi Tallenna.
Tuntikirjaus_1

Kuva 1. Päiväkohtainen tuntikirjaus – uuden lisäys.

Tuntikirjauksen muokkaus

Tallennetut tuntikirjaukset tulevat näkyviin lomakkeen yläpuolelle. Listauksessa näytetään:

 • Päivämäärä ja kellonajat
 • Projekti
 • Osaprojekti
 • Työvaihe
 • Tuntimäärä

Viemällä hiiren kellonajan päälle, tulee tallennetun tuntikirjauksen selite näkyviin. Tuntikirjauksen muokkaukseen pääset klikkaamalla Muokkaa – kuvaketta tuntikirjausrivin vasemmassa laidassa.

Tuntikirjaus_2

Kuva 2a. Tuntikirjauksen muokkaus

Muokkausnäkymässä näytetään tallennetun tuntikirjauksen tiedot. Tallennuksen yhteydessä järjestelmä kysyy vahvistuksen, halutaanko vanhat tiedot korvata lomakkeella valituilla uusilla tiedoilla.

Tuntikirjaus_3

Kuva 2b. Tuntikirjauksen muokkaus

Viikkotuntikirjaus

Viikkotuntikirjaus löytyy valinnalla Tunnit ja matkat – Viikkotuntikirjaus. Tuntikirjauksen määritykset ovat molemmissa lomakkeissa samat ja niitä voidaan käyttää rinnakkain. Viikkotuntikirjausta kannattaa käyttää silloin, kun henkilö tekee vain muutamaa projektia kerrallaan.

 • Valitse viikko, jolle olet tunteja kirjaamassa. Oletuksena on kuluva viikko.
 • Valitse osaprojekti pudotusvalikosta. Oletuksena valikossa näkyvät henkilölle resursoidut osaprojektit. Määrityksistä riippuen myös muita osaprojekteja voi hakea kirjoittamalla pudotusvalikon edessä olevaan syöttäruutuun vähintään kolmen merkin hakusana.
 • Tunnit on mahdollista syöttää joko koko viikolle kerrallaan tai päiväkohtaisesti
 • Mikäli tuntikirjauksen selite on määritelty pakolliseksi, aukeaa tätä varten syöttökenttä automaattisesti.
 • Paina lopuksi Tallenna.
Tuntikirjaus_4

Kuva 3. Tuntikirjauksen muokkaus viikkotuntilapulla