Help

Myynnin budjetointi

Yrityksen myyntitavoitteet

Yrityksen myyntitavoitteet annettaan valinnalla Ylläpito – Laskutus – Yrityksen myyntitavoitteet.

 • Valitaan yhtiö ja tilikausi, jolle myyntitavoitteet annetaan
 • Myyntitavoitteet syötetään kuukausitasolla
Yrityksen myyntitavoitteet

Kuva 1. Yrityksen myyntitavoitteet

 

Yrityksen myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla

Yritykselle annetut myyntitavoitteet huomioidaan myyntiennusteraportilla valinnalla Raportit – Johdon raportit – Myyntiennusteraportti.

 • Yrityksen myyntitavoitteet näytetään Tavoite-rivillä kuukausittain
 • Erotus tavoitteeseen lasketaan myyntitavoite – kaikki kirjatut myynnit
 • Kumulatiiviseen erotukseen lasketaan yhteensä aikaisempien kuukausien erotus tavoitteeseen
Myyntiennusteraportti_projekteittain_1

Kuva 2. Yrityksen myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet annettaan valinnalla Työkalut – Myyntitavoitteet – Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet.

Asiakasbudjetointi voidaan rajata usealle eri hakuehdolle:

 • Budjetointi annetaan aina tilikausittain
 • Asiakkaat voidaan hakea yhtiön, statuksen, asiakastyypin ja/tai asiakasvastaavan mukaan
 • Asiakaskohtainen budjetointi on mahdollista lukita Lukitse-painikkeesta. Tällöin lukitun budjetoinnin muokkaukseen vaaditaan erillisoikeudet.
Myyntitavoitteet_asiakaskohtaiset_1

Kuva 3. Asiakaskohtainen budjetointi

ValueFrameen on mahdollista ennakoida asiakaskohtainen budjetointi ennen virallisen budjetin laatimista. Tällöin budjettilajiksi valitaan Ennuste. Myyntiennusteraportille ei kuitenkaan haeta ennustetta, vaan lopullinen budjetointi.

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet on mahdollista huomioida myyntiennusteraportilla. Myyntiennusteraportti löytyy valinnalla Raportit – Johdon raportit – Myyntiennusteraportti.

 • Asiakasbudjetti näytetään yrityksen budjetoinnin alapuolella omana rivinään
 • Erotus tavoitteeseen lasketaan aina yrityksen kokonaisbudjetista, ei asiakaskohtaisista myyntitavoitteista.
Myyntiennusteraportti_asiakkaittain_1

Kuva 4. Asiakaskohtainen kokonaisennuste myyntiennusteraportilla

Kun raportin lajitteluksi valitsee Asiakkaittain, Asiakkaittain ja projekteittain tai Asiakkaittain ja osaprojekteittain, näytetään asiakaskohtainen kokonaistavoite sekä myyntitavoite eriteltynä kuukausittain. Erotus toteutuneeseen lasketaan kirjattujen myyntien, tuntien ja resursointien mukaan.

Henkilökohtaiset myyntitavoitteet

Henkilökohtaiset myyntitavoitteet annettaan valinnalla Työkalut – Myyntitavoitteet – Henkilökohtaiset myyntitavoitteet.

 • Yhtiön avulla voidaan rajata henkilövalikko
 • Valitaan tilikausi jolle myyntitavoitteet annetaan
 • Myyntitavoitteet voi syöttää henkilöryhmälle (esim. myyjät) tai yksittäiselle henkilölle
 • Myyntitavoitteet voi rajata tapahtumalajeittain

Henkilöstön_myyntitavoitteet_1

Henkilöstön_myyntitavoitteet_2

Kuva 7. Henkilökohtaiset myyntitavoitteet – budjetoidut tarjoukset

Budjetoinnin seuranta pääsivulla

Henkilökohtaisia myyntitavoitteita on mahdollista seurata ValueFramen etusivulla. Tavoitteita voidaan seurata kuukausittain, kvartaalittain tai tilikausittain. Käyttöoikeuksista riippuen taulukossa näytetään:

 • Vain omat myyntitavoitteet
 • Omat sekä alaisten myyntitavoitteet yhteensä
 • Kaikki oman yhtiön henkilöiden myyntitavoitteet yhteensä
 • Kaikkien yhtiöiden henkilöiden myyntitavoitteet yhteensä

Kalenteriaktiviteetit

Myynnin aktiviteettien tavoitteet voidaan asettaa perustuen kalenteritapahtumalajeihin. Tapahtumalajiryhmien ylläpidossa voidaan määrittää mitkä tapahtumalajit halutaan budjetointiin mukaan. Tyypillisesti näitä ovat:

 • Ensimmäinen puhelu
 • Ensimmäinen käynti
 • Seurantapuhelu
 • Seurantakäynti

Klikkaamalla tapahtumalajin nimeä saadaan auki aktiviteettiraportti, josta nähdään tarkempi erittely kirjatuista myynnin tapahtumista. Kalenteritapahtumat tulee liittää vähintään yhteen asiakkaaseen jotta ne huomioidaan toteutuneiden tapahtumien laskennassa.

Tarjoukset

Tarjouskannan tavoitteiden seuranta jaetaan kolmeen osaan

 • Avointen tarjous kpl-määrä
 • Avointen tarjousten hinta
 • Voitettujen tarjousten hinta.

Yleisissä asetuksissa voidaan määrittää minkä tarjouksen päivämäärä -kentän mukaan kohdistetaan avoimet tarjoukset. Oletuksena tähän käytetään tarjous lähetetty -päivämäärää. Voitetut tarjoukset näytetään kohdassa “Myynnit“. Huom! Tätä ei pidä sekoittaa osaprojektille kirjattuihin myyntiriveihin! Yleisissä asetuksissa voidaan määrittää minkä tarjouksen päivämäärä -kentän mukaan kohdistetaan voitetut tarjoukset. Oletuksena on aina tarjouksen päättymispäivämäärä. Lisäksi tarjouksen statuksen tyyppi tulee olla voitettu. Klikkaamalla tarjousiriviä saadaan auki aktiviteettiraportti, josta nähdään tarkempi erittely tarjousseurannasta.

Budjetointi_pääsivu_1

Kuva 8. Henkilökohtaiset myyntitavoitteiden seuranta pääsivulla