Help

Yleinen haku

ValueFramen yläpalkissa oleva Yleinen haku -toiminto hakee ValueFramen tietokannasta hakuosumia huomioiden käyttäjän käyttöoikeudet. Hakuosumia etsitään annetulla hakusanalla oletuksena seuraavista ValueFramen tiedoista:

 • Asiakas: ID, nimi, osasto, lyhenne, osoitetiedot ja lisätiedot
 • Kontakti: ID, nimi, sähköpostiosoite
 • Tarjous: ID, tarjousnumero, nimi, kuvaus
 • Projekti: ID, projektinumero, nimi, sisältö, asiakkaan nimi, asiakkaan lyhenne, asiakkaan laskuviite
 • Osaprojekti: ID, työn kuvaus, nimi
 • Tehtävä: ID, otsikko, kuvaus

Hakutulokset jaetaan kahteen osioon. Ensimmäisenä näytetään parhaat osumat, johon haetaan ensisijaisesti hakutulokset käyttäjän omasta Viimeksi käytetyt  -listasta. Mikäli viimeksi käytetyt -listalta ei löydy hakutulosta annetulla hakusanalla, haetaan yleisesti jotka löytyvät suoraan käyttäjän antamalla hakusanalla. Esimerkiksi kuvassa annettu hakusana on mukana projektin tai asiakkaan nimessä. Tämän jälkeen listataan objektit jotka löytyvät liitostietojen kautta. Kuvan esimerkissä Asiakas Antti löytyy hakusanalla löytyvän asiakkaan tiedoista.

Mikäli löytyneitä hakutuloksia on enemmän kuin kolme, näytetään lopussa Näytä kaikki -valinta. Tämä ohjaa käyttäjän valitun objektin hakunäkymään.

Yleinen haku - esimerkki

Oletuksena haetaan aina vain aktiivisista tiedoista. Kuitenkin jos hakusanalla löytyy esimerkiksi täsmälleen saman niminen asiakas, haetaan tieto silloin myös passiivista.

Yleinen haku - passiivinen asiakas

Hakutulokset näytetään statusten mukaisilla väreillä, jotka voidaan määrittää ylläpidosta. Mikäli tarjouksen, projektin tai osaprojektin nimi on pitkä, katkaistaan nimen keskiosa ja näytetään vain nimen alku- ja loppuosa.

Viemällä hiiren hakuosuman päälle, aukeaa tooltip jossa näkyy tarkemmat tiedot kuten esimerkiksi kontaktin puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yleinen haku tooltip - esimerkki

Hae kaikki

Mikäli hakutuloksiin ei tullut etsittävä tieto, käyttäjä voi avata laajemman haun klikkaamalla Hae kaikki tai painamalla Enter -painiketta. Tällöin annetulla hakusanalla suoritetaan haku laajemmin seuraavista tiedoista:

 • Henkilö (mm. ID, Käyttäjän nimi)
 • Asiakas (mm. ID, Asiakkaan nimi, Y-Tunnus, vapaamuotoiset lisätiedot, …)
 • Kontakti (mm. ID, Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lisätiedot, …)
 • Kalenteritapahtuma (mm. ID, Otsikko, Kuvaus, …)
 • Tarjous (mm. ID, nimi, tarjousnumero, …)
 • Projekti (mm. ID, Projektinumero, nimi, …)
 • Osaprojekti (mm. ID, projektinumero, nimi, …)
 • Laskut (mm. Laskun nro, laskun nimi, laskun lisätekstikenttä)
 • Muistio (mm. Otsikko, kuvaus, …)
 • Tehtävä (mm. Otsikko, kuvaus, huomiot, kommentit)

Suorituskykysyistä haku ei etsi hakuosumia seuraavista tiedoista:

 • Tuntikirjaukset

Käyttöoikeudet

Yleinen haku ei itsessään sisällä omia käyttöoikeuksia vaan tiedot listataan ValueFramen objektien taakse määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaan. Mikäli käyttäjällä on oikeus kaikkiin projekteihin ja osaprojekteihin, näytetään hakutuloksessa myös kaikki hakuosumat projekteilta ja osaprojekteilta. Vastaavasti henkilöillä joilla on pääsy vain omiin projekteihin, näkevät hakutuloksissa vain omiin projekteihin liittyviä hakuosumia.