Help

Kauden sulkeminen

Kausikäsittelyn avulla ValueFrame voidaan “sulkea” määrätyn ajanjakson ajalta. Suljetulle kaudelle ei voida lisätä tai muokata mitään kirjauksia esim. laskuja, tuntikirjauksia, ostoja tai myyntejä.  Muutosten tekemiseksi täytyy suljettu kausi erikseen avata  ja muutosten teon jälkeen taas sulkea.

Kausien luonti

Kaudet määritellään kausien ylläpitonäkymästä, valikosta Ylläpito – Laskutus – Kauden sulkeminen.

Kaudet luodaan yhtiökohtaisesti tilikausille, joko kuukausittain, kvartaaleittain tai manuaalisesti vapaasti valittaville aikaväleille. Kuukausittain ja kvartaaleittain luotaessa, kaudet tulevat automaattisesti koko tilikaudelle. Manuaalisesti luotaessa, kaudet tulee syöttää yksitellen tilikausittain. Kaudet lisätään määrittämällä sulkeutumispäivä ja painamalla “lisää kausi”.

Tässä esimerkki kuukausittain luoduista kausista. Näkymässä on koko tilikaudelle 2017 luodut kaudet kuukausittain.

Kaudet voidaan sulkea ja avata tässä näkymässä. Lisäksi näkymässä voidaan lisätä kausia määrittämällä sulkeutumispäivä. Uuden kauden alkupäivä määräytyy edellisen kauden sulkeutumispäivämäärästä. Uutta kautta ei voida luoda menneisyyteen tai olemassa olevien kausien väliin ja kauden poistaminen on mahdollista vain, jos se ei ole vielä alkanut, ts. sen alkupäivä on tulevaisuudessa.

Kauden sulkeminen

Kausien sulkeminen tapahtuu manuaalisesti kausien ylläpitonäkymässä. Jokaisen kauden perassä on painike “sulje kausi”. Tätä painamalla kausi saadaan suljettua, jolloin kirjauksia aikavälille ei voi enää tehdä. Kauden sulkeminen estää seuraavat toimenpiteet suljetulla kaudella:

  • Tuntien kirjaus ja muokkaus
  • Ostojen kirjaus ja muokkaus
  • Myyntien kirjaus ja muokkaus
  • Matkalaskujen kirjaus ja muokkaus
  • Osatuloutuksen tekeminen ja muokkaus
  • Laskujen tekeminen ja muokkaus
  • Laskujen siirto kirjanpitoon / verkkolaskupalveluun

Mikäli jotain näistä toimenpiteistä yritetään tehdä, tallennuksen yhteydessä annetaan ilmoitus “Suorittamasi toiminto ei ole sallittu suljetulle kaudelle” tai vastaava, eli kirjaus ei silloin onnistu.

Kauden avaaminen 

Suljettu kausi voidaan tarvittaessa avata ylläpitonäkymässä painikkeesta “avaa kausi”. Kun kausi avataan, voi kirjauksia taas tehdä ja sen jälkeen kausi tulee sulkea taas uudelleen.