Help

Laskunumerosarjat

Laskunumerosarjat lisätään valinnalla Ylläpito – Laskutus – Laskunumerosarjojen ylläpito.

ValueFramessa voidaan luoda yksi tai useampi laskunumerosarja. Jos samassa kannassa on useampi juridinen yhtiö, tulee kullekin luoda oma laskunumerosarja, koska Alv-lainsäädäntö edellyttää yhtiökohtaista juoksevaa numerosarjaa.

  • Sarjan tunnuksella ja nimellä voidaan erotella eri yhtiöiden numerosarjat selkeästi.
  • Mikäli järjestelmässä on useampi yhtiö, tulee laskunumerosarjalle valita oikea yhtiö.
  • Esilaskut voidaan tehdä omalle esilaskunumerosarjalle. Mikäli esilaskut ovat käytössä, tyypillisesti projektipäälliköt luovat laskut itse ja laskun hyväksyjä vaihtaa laskut viralliselle laskunumerosarjalle (laskun hyväksyntä).
  • Vanhat laskunumerosarjat on mahdollista passivoida.
Ylläpito_Laskunumerosarjojen_ylläpito_1

Kuva 1. Laskunumerosarjat

Jos laskujen numerointi muuttuu esimerkiksi vuoden vaihtuessa, voidaan samalle numerosarjalle luoda uusi rivi uudella voimassaolon aloituspäivällä. ValueFrame hakee aina automaattisesti voimassa olevan laskunumerosarjan rivin mukaisen seuraavan vapaan numeron. Laskunumerosarjoille voidaan määrittää kiinteä etuliite sekä ensimmäinen numero. Viimeisin käytetty numero päivitetään automaattisesti luotujen laskujen perusteella. Huom! Jos järjestelmässä on useampi eri laskunumerosarja esim. esilaskuja varten, kannattaa numeroinnissa huomioida ettei laskujen numeroinnissa pääse syntymään päällekkäisyyksia. ValueFrame estää laskun teon mikäli laskunumero on jo käytössä.

YHTIÖN LASKUNUMERO

Kohdassa Ylläpito – Yleiset asetukset – Yhtiöt voidaan määrittää laskunumerolle vakiopituus ja esimerkiksi etuliitteen ja juoksevan numero-osan välin täyttö etunollilla. Tämä tarve liittyy eräiden laskutus- ja reskontrajärjestelmien vakiolaskun pituuksiin.

Yllapito_yhtiot_laskutustiedot_1

Kuva 2. Yhtiön laskunumero