Help

Laskutustyypit

Laskutustyyppien ylläpito tehdään valinnalla Ylläpito – Projektit – Laskutustyypit.

Laskutustyyppien avulla voidaan määritellä, onko osaprojektille kirjattu työ:

  • Asiakkaalta laskutettavaa
  • Tuntivelotteinen
  • Kiinteähintainen
  • Sisäistä työtä

Lisäksi laskutustyypille voidaan määrittää, vaikuttaako kirjatut tunnit työaikasaldoon, laskutusasteeseen, onko kirjauksilla selite pakollinen jne. Lisäksi laskutustyypit vaikuttavat siihen, millä tarkkuudella halutaan seurata henkilöstön työajan jakautumista. Alla on kuvattu tarkemmin valintojen tyypillisimmät käyttötarkoitukset.

Ylläpito_laskutustyypit_1

Kuva 1. Laskutustyypit

 

LASKUTUSTYYPIT

Laskutustyypit määritellään tyypillisesti sen mukaan miten halutaan seurata henkilöstön työajan jakautumista. Asiakastyöt jaetaan aina oletuksena kahteen eri laskutustyyppiin, tuntilaskutettaviin sekä kiinteähintaisiin. Muita laskutustyyppejä on tyypillisesti muu sisäinen työ, vuosilomat, sairaspoissaolot, myynnin ja markkinoinnin tehtävät jne. Laskutustyypit määritellään aina käyttöönotossa yhdessä asiakkaan ja ValueFrame-asiantuntijan kanssa.

ASIAKASTYÖ

Järjestelmässä on aina valmiina kaksi asiakastyöksi merkittyä laskutustyyppiä. Ensimmäinen näistä on Tuntilaskutus, jolloin laskutukseen nousee kaikki kirjatut tunnit hinnastolle määritelyllä tuntihinnalla. Toinen on Kiinteähintainen, jolloin laskutukseen nousee ainoastaan osaprojektille kirjatut myyntirivit. Mikäli oman laskutustyypin merkitsee asiakastyöksi, kirjatutu tunnit lasketaan osaksi asiakastyötä, mutta ei tunnit eivät tule itse laskutukseen mukaan. Nämä osaprojektit käsitellään siis kuten laskutustyypille kiinteähintaiset merkityt osaprojektit.

EI VAIKUTA TYÖAIKASALDOON

Mikäli laskutustyypille valitaan Ei vaikuta työaikasaldoon kaikki tälle laskutustyypin osaprojekteille kirjatut tunnit jätetään pois henkilön työajan saldolaskennasta. Käytännössä tämä valitaan silloin, jos halutaan kirjata erikseen esimerkiksi pidetyt saldovapaat omalle osaprojektille. Saldovapaille kirjatut tunnit eivät saa kasvattaa henkilön työaikaa, joten näin varmistetaan että saldon laskenta menee oikein.

EI LASKUTUSASTEESEEN

Mikäli laskutustyypille valitaan Ei laskutusasteeseen kaikki tälle laskutustyypin osaprojekteille kirjatut tunnit jätetään pois henkilön laskutusasteen laskennasta. Tyypillisesti mm. lomia ei haluta ottaa laskentaan mukaan. Laskutustyypin lisäksi palkkalajilla voidaan määrittää yksittäiset tuntikirjaukset pois laskutusasteesta. Laskutusaste lasketaan Kaikki asiakastyöt  /  Ei laskutettavat tunnit, jossa:

  • Kaikki asiakastyöt = Sellaiset tunnit joiden osaprojektin laskutustyypille on valittu Asiakastyö ja joiden palkkalajin kerroin ei ole nolla
  • Ei laskutettavat tunnit = Sellaiset tunnit joiden palkkalajille ei ole valittu laskutusasteeseen ja joiden osaprojektin laskutustyypille on valittu Ei laskutusasteeseen

TUNTISELITE PAKOLLINEN

Järjestelmään on mahdollista määrittää oletukseksi tuntikirjausten selitteen pakollisuus. Tämä voidaan määrittää myös laskutustyyppikohtaisesti, jolloin esimerkiksi lomien tuntikirjauksissa selitettävä ei ole pakko antaa. Tuntikirjausten selitteen pakollisuus voidaan määrittää myös osaprojekteittain osaprojektin laskutustiedot -välilehdellä.