Help

Liiketoiminta-alueet

Liiketoiminta-alue on yksi keskeisimmistä liiketoiminnan seurannan kohteista. Liiketoiminta-alueella mallinnetaan tyypillisesti joko yrityksen palvelutarjooma tai sisäinen organisaatiorakenne (yksiköt). Liiketoiminta-aluerakenne voi olla monitasoinen, eikä jokaisen hierarkian haaran tarvitse olla välttämättä saman syvyinen.

KOODI LIIKETOIMINTA-ALUE
10 PSA
1010 PSA tuoteliiketoiminta
1020 PSA ylläpito
20 CRM
2010 CRM tuoteliiketoiminta
2020 CRM ylläpito
90 SISÄISET
9010 Myynti- ja markkinointi

 

Liiketoiminta-alueet ovat summatasoja, joiden perusteella osaprojekteja voidaan raportoida haluttujen kokonaisuuksien perusteella. Kukin järjestelmään perustettu osaprojekti kuuluu yhteen liiketoiminta-alueeseen. Liiketoiminta-alueet ovat erittäin keskeinen projektinhallinnan ja liiketoiminnan seurannan apuväline. Liiketoiminta-alueiden perusteella voidaan esim. perustaa järjestelmään yrityksen palvelurakenne, tai ne voidaan määritellä noudattamaan yrityksen kustannuspaikkarakennetta. Esim. insinööritoimisto voi liiketoiminta-alueiden avulla seurata kannattavuutta Rakennesuunnittelun, Arkkitehtisuunnittelun ja Sähkösuunnittelun yksiköissä.

Liiketoiminta-alueiden KOODI-sarake tulee syöttää yksilöivästi kahden numeron ryhmissä siten, että hierarkiassa alemmalle tasolle sijoitettavien koodien alkuosa on sama (esim. 10-tason alapuolella on vain 10-alkusia nelinumeroisia liiketoiminta-alueita.

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TYÖVAIHEET

Kullekin liiketoiminta-alueelle voidaan määritellä osaprojektien perustamisessa tapahtuvien virheiden välttämiseksi oletustyövaiheet. Oletustyövaiheita voidaan hyöndyntää mm. tuntikirjauksella. Nämä määritellään valinnalla Ylläpito – Projektinhallinta – Liiketoiminta-alueet:

 • Valitaan halutun liiketoiminta-alueen kohdalla Muokkaa
 • Lisätään ruksi halutuille työvaiheille
 • Tallenna: tallentaa tiedot ja oletussuoritteet tulevat jatkossa kaikille uusille osaprojekteille
 • Tallenna ja päivitä osaprojektien työvaiheet: tallentaa tiedot ja päivittää uudet oletustyövaiheet kaikille ko. liiketoiminta-alueen osaprojekteille. Huom! Päivitys yliajaa mahdolliset osaprojektikohtaiset määritykset.

Liiketoiminta-alueen oletustyövaiheet

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TUOTTEET

Kullekin liiketoiminta-alueelle voidaan määritellä osaprojektien perustamisessa tapahtuvien virheiden välttämiseksi oletustuotteet. Nämä määritellään valinnalla Ylläpito – Projektinhallinta – Liiketoiminta-alueen oletustuotteet:

 • Valitaan halutun liiketoiminta-alueen kohdalla Muokkaa
 • Lisätään ruksi halutuille tuotteille
 • Tallenna: tallentaa tiedot ja oletustuotteet tulevat jatkossa kaikille uusille osaprojekteille
 • Tallenna ja päivitä materiaalit osaprojekteille: tallentaa tiedot ja päivittää uudet oletustuotteet kaikille ko. liiketoiminta-alueen osaprojekteille. Huom! Päivitys yliajaa mahdolliset osaprojektikohtaiset määritykset.

Liiketoiminta-alueen oletustuotteet

LIIKETOIMINTA-ALUERYHMÄT

Liiketoiminta-alueryhmien avulla voidaan muodostaa järjestelmään perustetuista liiketoiminta-alueista ryhmiä, joita hyödynnetään mm. Liiketoiminta-alueiden kannattavuusraportilla. Ryhmittelyn avulla voidaan vapaasti niputtaa eri hierarkiatasojen liiketoiminta-alueita omiksi kokonaisuuksiksi esim. alla olevan taulukon mukaisesti.

SUMMATASO LIIKETOIMINTA-ALUEET
Tuoteliiketoiminta PSA tuoteliiketoiminta
CRM tuoteliiketoiminta
Ylläpito PSA ylläpito
CRM ylläpito

 

Näin voitaisiin tarkastella liiketoiminta-alueiden kannattavuusraportilla kannattavuutta välisummattuna Tuoteliiketoiminnan ja Ylläpidon mukaan. Omia liiketoiminta-alueryhmiä voi luoda vapaasti niin monta kuin tarvitsee.

ASETUKSET

Liiketoiminta-alueisiin liittyy mm. seuraavat pääkäyttäjän muutettavissa olevat Yleiset asetukset:

 • Onko liiketoiminta-alueen valinta osaprojektin perustiedoissa pakollinen
 • Tuleeko osaprojektin nimi oletuksena liiketoiminta-alueen mukaan, esim. SOP125 / Defendum Oy / PSA ylläpito

Lisäksi liiketoiminta-alueiden toimintaa voidaan parametroida ValueFramen käyttöönottovaiheessa:

 • Valitaanko tarjousrivikohtaisesti liiketoiminta-alue
 • Valitaanko liiketoiminta-alue tarjouksen perustiedoissa
 • Onko liiketoiminta-alue pakollinen tarjouksen perustiedoissa
 • Näytetäänkö liiketoiminta-alue matkalaskuraportilla hakuehtona
 • Näytetäänkö liiketoiminta-alue puhelinluettelossa hakuehtona
 • Valitaanko tuoterekisterin tuotteelle liiketoiminta-alueRAPORTIT

Liiketoiminta-aluetta hyödynnetään mm. raporteilla:

HUOMIOITA

 • Joissakin yrityksissä liiketoiminta-alueiden sijaan seurataan kustannuspaikkoja. Näiden käyttäminen rinnakkain on mahdollista, joskin useimmiten vain liiketoiminta-alueiden hyödyntäminen on riittävää.
 • Liiketoiminta-alueiden isommat muutokset on suositeltavaa tehdä yhteistyössä ValueFramen tukipalvelun kanssa. Organisaatiomuutokset tai palveluiden uudelleenjärjestelyt saattavat tyypillisesti edellyttää konversioiden tekemistä, mitä ei ole mahdollista toteuttaa suoraan käyttöliittymästä.