Help

Matkalaskun asetukset

MATKALASKUKOODIT

Matkalaskukoodeja ylläpidetään valinnalla Ylläpito – Projektit – Matkalaskukoodit.

Matkalaskukoodit tulevat järjestelmästä sisäänrakennettuna. Ylläpitonäkymä mahdollistaa palkkalajien syötön palkanmaksuliittymiä varten.

MATKALASKUN KULULAJIT

Matkalaskun kululajeja ylläpidetään valinnalla Ylläpito – Projektit – Matkalaskun kululajit.

Matkalaskun kululajien avulla kululaskun kirjaaminen helpottuu ja tiedot saadaan siirtymään tarvittaessa oikein myös palkan laskentaan.

  • Kululajin nimike: Nimikkeeseen on hyvä laittaa myös veroprosentti mukaan helpottamaan kululaskun kirjausta
  • Yhtiö: Eri yhtiöille on mahdollista lisätä omat kululajit. Mikäli yhtiö on valittu, haetaan matkalaskua tehdessä vain henkilön yhtiön mukaiset kululajit.
  • Kululajin oletusarvonlisäveroprosentti: alv-prosentin voi vaihtaa myös kululaskua lisättäessä
  • Palkkalaji matkalaskujen siirtoa varten palkanlaskentaan
  • Kirjanpidon tili matkalaskujen siirtoa varten palkanlaskentaan
  • Oletusyksikköhinta: Käytetään esim. lounasseteleiden arvon määrittämisessä
  • Onko kulu yrityksen maksama, jolloin järjestelmä osaa vähentää ne henkilölle maksettavasta osuudesta, mutta kokonaishinta huomioidaan asiakkaan laskutuksessa
  • Tarpeettomat vanhat kululajit on mahdollista passivoida