Help

Palkkalajit

Palkkalajien ylläpito löytyy valikon kohdasta Ylläpito – Projektit – Palkkalajit.

Palkkalajeja käytetään tuntikirjaustoiminnossa. Palkkalajien avulla voidaan mm. mahdollistaa ylityötuntien erittely tavallisista tunneista, tai merkitä jotkin tunnit ei-laskutettaviksi.

Ylläpito_palkkalajit_1

Palkkalajille määriteltäviä tietoja ovat:

  • Järjestys. Palkkalajit järjestetään tuntilapulle ja muihin näkymiin Järjestys-sarakkeen mukaan.
  • Nimi. Palkkalajin näkyvä nimi tuntikirjauksessa.
  • Kerroin. Kerrointa käytetään laskutuksessa. Esim. laittamalla kertoimeksi 1,5 kerrotaan henkilön tekemän tuntikirjauksen tuntiveloitus vastaavalla arvolla laskutusta varten.
  • Omakustannuskerroin. Omakustannuskerrointa käytetään työn kustannuksen laskennassa vastaavalla tavalla kuin kerrointa myyntihinnan laskennassa.
  • Saldokerroin. Tämän avulla voidaan määrittää millä kertoimella palkkalajille kirjattuja tunteja painotetaan työaikasaldon seurannassa.
  • Kirjanpitotunniste. Käytetään mikäli ValueFrame on integroitu esim. ulkopuoliseen palkkaohjelmaan.
  • Oletus. Käytössä oleviin palkkalajeihin merkitään tämä rasti.
  • Laskutusasteeseen. Oletuksena tämä rasti on valittuna, eli palkkalaji huomoidaan laskutettavuusastetta laskettaessa kokonaistunteihin. Rastin pois ottaminen jättää palkkalajin ko. laskennassa huomioimatta.
  • Käsitellään pankkitunteina. Wintime-palkkasiirtoon liittyvä asetus, ei vaikuta ValueFramen sisäiseen toimintaan.