Help

Tarjousten statukset

Tarjousten statusten ylläpitonäkymä löytyy valikon kohdasta Ylläpito – Tarjoukset – Tarjousten statukset. Kullekin käyttäjän luomalle statukselle määritellään lisäksi järjestelmän sisäinen status Tyyppi-kentällä. Tämä kertoo järjestelmälle onko käyttäjän lisäämä status kategoriaa: kesken, voitettu vai hävitty.

Tarjouksen statuksen perusteella voidaan määritellä mitkä tarjousten päivämääräkentät halutaan pakollisiksi. Tyypillisesti tiedot halutaan täyttää tarjoukselle siten että:

  • Avatuille uusille tarjouksille (esim. lead/potentiaalinen) annetaan tarjouksen avauspäivämäärä
  • Kun tarjous merkitään asiakkaalle lähetetyksi, annetaan lähetyspäivämäärä
  • Kun tarjous suljetaan (voitettu/hävitty), merkitään päätöspäivämäärä

Tarjoukselle annetut päivämäärät vaikuttavat mm. myynnin aktiviteettiraportilla.

tarjousten-statukset

Statusten ylläpidon lisäksi statuksilla voidaan kontrolloida hälytyksiä. Tarjouksella oleviin päivämääräkenttiin on mahdollista kytkeä tarjousvastaavalle (ja hänen varahenkilölle) pääsivulla näkyvä hälytys esim. kuvan mukaisesti 5 päivää ennen tarjouksen voimassaolon päättymistä.

TARJOUSTEN STATUSRYHMÄT

Tarjousten statusryhmät ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito – Tarjoukset – Tarjousten statusryhmät. Toimintalogiikka on vastaava kuin asiakkaiden statusryhmissä. Statusryhmät näkyvät myös vastaavasti Tarjousseurannassa tarjousten statusten lopussa.

tarjousten-statusryhmat

Tarjousstatusryhmien avulla on kätevä koota esim. kaikki keskeneräiset statukset samaan nippuun ja tarkastella koko tarjouskannan arvoa kerralla. Vastaavasti voitetut / hävityt -seuranta voidaan rakentaa statusryhmien avulla.

TARJOUSTEN TYYPIT

Tarjousten tyyppejä ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito – Tarjoukset – Tarjousten tyypit. Tarjouksen tyypin avulla kerrotaan tyypillisesti onko tarjous uusasiakashankintaa vai olemassa oleva asiakasmyyntiä. Myös tarjousseurannan voi rajata tyypin mukaan. Tarjouksen tyypille voi myös valita projektinumerosarjan, jolloin tarjoukselta projektia lisättäessä järjestelmä osaa numeroida eri tyyppiset projektit oikein.

tarjousten-tyypit2

TARJOUKSEN HÄVIÄMISEN SYYT

Tarjouksen häviämisen syitä ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito – Tarjoukset – Tarjouksen häviämisen syyt. Kun tarjous merkitään hävityksi, on sille mahdollista valita häviämisen syy. Tyypillisesti näitä ovat kilpailija, hinta, päätöksen puuttuminen jne. Tiedon avulla voidaan seurata tyypillisimpiä syitä, miksi tarjoukset on hävitty.

tarjousten-haviamiset