Help

Työvaiheet

Työvaiheiden ylläpito löytyy valikon kohdasta Ylläpito – Projektit – Työvaiheet.

Työvaiheita käytetään tuntikirjaustoiminnossa erittelemään eri työvaiheille tai tehtäville tehdyt työt toisistaan. Työvaiheille voidaan myös määritellä eri hintoja järjestelmän hinnoittelutoiminnossa. Työvaiheet vaihtelevat tyypillisesti toimialakohtaisesti. Esim. mainostoimistoissa käytettäviä työvaiheita ovat esim. Graafinen suunnittelu, Tekstisuunnittelu ja AD. Tilitoimistossa käytettäviä työvaiheita taas ovat esim. Selvittely, Palkanlaskenta ja Tilinpäätöstyöt. Suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoissa käytetään tyypillisesti jaottelua, joka perustuu rakennustöiden vaiheisiin kuten esim. Esitutkimus, Perussuunnittelu, Rakennusaikainen suunnittelu ja Valvonta.

Ylläpito_työvaiheet_1

Kuva 1. Työvaiheet

Työvaiheille nimen lisäksi määriteltäviä tietoja ovat:

  • Koodi. Työvaiheelle tallennettava koodi on tärkeä tieto silloin, kun ValueFrame on integroitu johonkin taloushallinto-ohjelmaan ja laskutusta tehdään työvaiheittain. Tämä on tyypillinen toimintatapa esim. tilitoimistoissa. Koodin tulee tällöin vastata laskutusohjelman tuotetunnusta.
  • Kirjanpitotili. Kuten edellä, kirjanpitotili määritellään erityisesti silloin, kun laskutus tapahtuu työvaiheittain ja järjestelmä on integroitu johonkin taloushallinto-ohjelmaan.
  • Alv. Tämän perusteella voidaan määritellä laskutusta varten työvaiheen oletusarvonlisävero. Käytetään laskutettaessa työvaiheittain.
  • Passiivinen. Käytöstä poistuneet työvaiheet voidaan passivoida, jolloin ne eivät enää näy järjestelmän valikoissa.