Help

Yhtiön tiedot

Yhtiö perustetaan käyttöönoton yhteydessä ValueFramen toimesta.  Pääkäyttäjän tai vastaavan henkilön tulee täydentää Yhtiön tiedot, jotta esim. laskuissa on kaikki tarvittavat tiedot. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

 • Siirry yhtiön tietoihin, valitse  Ylläpito – Yleiset asetukset –Yhtiöt.
Ylläpito_yleiset_asetukset_1

Kuva 1. Yhtiön perustaminen

Valitse haluamasi toiminto 

 • Yhtiön muokkaus, napsauta yhtiön nimeä (tässä ValueDesign).
 • Uuden yhtiön luonti, valitse Lisää uusi Yhtiö.

Yllapito_yhtiot_1

 

PERUSTIEDOT

 • Täytä perustiedot ja paina Tallenna. Tallennuksen jälkeen palaat edelliseen näkymään.
 • Muut vasemmalla valikossa olevat kohdat tulevat aktiivisiksi ensimmäisen tallennuksen jälkeen.
 • Tietoja voi täydentää ja muuttaa myöhemmin.
Ylläpito_yhtiöt_perustiedot_1

Kuva 3. Yhtiön perustiedot

 

LASKUTUSTIEDOT

 • Pankki ja Tilinumerot: Laskutuksessa käytössä olevat  tilinumerot
 • Alv: Käytössä oleva alv-%
 • Huomautusaika: Yhtiön käytössä oleva huomautusaika (päivinä).Tätä voidaan muuttaa tarvittaessa laskua tehtäessä
 • Viivästyskorko: Yhtiön käytössä oleva viivästyskorko
 • Oletusmaksuehto: Tämä maksuehto tulostuu laskulle, voidaan tarvittaessa muuttaa laskua tehtäessä.
 • Viitteen perusosa: Jos laskulle halutaan erillinen viitteen perusosa, tulee yhtiön tietoihin määrittä se.
 • Laskunumeron pituus: Laskutuksessa käytettävä laskunumeron pituus, esim. kahdeksan numeroa.
 • Laskunumeron täyttö: Tässä kohdassa voidaan määritellä miten laskunumero muodostetaan. Esim. edellisessä kohdassa on annettu laskunumeron pituudeksi kahdeksan merkkiä. Laskunumerosarjojen ylläpidossa laskunumeron etuliitteeksi on määritelty 30, ja juoksevaksi numeroksi 1000. Laskunumeron täytössä voidaan muodostaa 8-merkkinen laskunumero siten, että puuttuviksi merkeiksi laitetaan nollat etuliitteen ja juoksevan numeron väliin, esim. 30001000. Nollat voidaan myös muodostaa numerosarjan eteen tai loppuun.
 • Laskutusteksti: Mikäli laskulomakkeelle halutaan aina jokin tietty teksti, se lisätään tähän kenttään.
 • Tavoitetuntihinnasto: Oletushinnasto, jonka avulla voidaan seurata projektien kannattavuutta. Tavoitetuntihinnasto perustetaan Hinnasto välilehdeltä.
 • Oletushinnasto: Asiakkaan perustamisessa käytettävä oletushinnasto. Hinnastot tulee olla perustettu kohdassa Asetukset – Hinnoittelu – Hinnaston ylläpito.
 • Automaattinen laskutuslisä: Yhtiökohtaisesti voidaan määritellä käyttöön automaattinen laskutuslisä. Jos laskutuslisä on käytössä, voidaan se määritellä joko asiakkaan laskutustiedoissa tai se voi muodostua asiakkaan laskutustietojen laskun lähetystavan perusteella.
 • Laskutuslisän muodostuminen: Valitse Määritellään asiakastiedoissa tai haluttu laskun lähetystapa.
 • Oston kateprosentti: Yhtiökohtainen oston kateprosentin oletusarvo.

KIRJANPITOTIEDOT

 • Yrityksen tunniste kirjanpidossa: Mikäli ValueFrame on integroitu johonkin taloushallinto-ohjelmistoon, tähän kenttään määritellään yrityksen tunnus kirjanpidossa.
 • Kustannuspaikka: Kuten edellä, yritykselle voidaan määritellä myös kirjanpidon kustannuspaikka
Ylläpito_yhtiöt_laskutustiedot_1 (1)

Kuva 4. Yhtiön laskutustiedot

YHTIÖN PASSIVOINTI

Mikäli yhtiö lopettaa toiminnan, tulee se passivoida ValueFramesta. Ennen passivointia tulee huolehtia mm.:

 • Henkilöt on siirretty toisen yhtiön alle, tai passivoitu
 • Asiakkaat ja projektit on siirretty toisen yhtiön alle, tai passivoitu
 • Työt on laskutettu ja siirretty kirjanpitoon

Yhtiön passivointi