SISÄLTÖ


Laskutusaste-/Käyttöastewidget

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Laskutusaste tai Käyttöaste riippuen siitä kumpaa tarkastellaan
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien mukaan: Oma / Alaiset / Oma yhtiö / Kaikki yhtiöt. Oletuksena käyttäjän oma laskutusaste.
 • Esitettävä data voidaan valita: laskutusaste tai käyttöaste
 • Laskutusasteen laskentaa on kuvattu Henkilöstön laskutettavuusaste-raportin ohjeessa


Widgetin sisältö

Widget näyttää valinnan mukaan laskutusaste- tai käyttöaste-prosentin edellisen ja kuluvan kuukauden osalta.


Laskutusasteen/Käyttöasteen kehitys widget

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:
 • Otsikko, oletuksena Laskutusasteen kehitys tai Käyttöasteen kehitys sen mukaan kumpaa tarkastellaan.
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien mukaan: Oma / Alaiset / Oma yhtiö / Kaikki yhtiöt. Lisäksi widgetille on mahdollista valita yksittäisen henkilöiden tai henkilöryhmien laskutusaste/käyttöaste. Oletuksena käyttäjän oman laskutusasteen/käyttöasteen kehitys.
 • Esitettävä tunnusluku: voidaan valita laskutusaste tai käyttöaste
 • Laskutusasteen laskentaa on kuvattu Henkilöstön laskutettavuusaste-raportin ohjeessaWidgetin sisältö

Widget näyttää laskututusasteen/käyttöasteen kehityksen rullaavasti edellisten 13 kuukauden ajalta. Mikäli käyttäjällä on oikeus nähdä kaikkien yhtiöiden tiedot, näytetään eri yhtiöt omina kuvaajinaan. Yksittäisiä yhtiöitä voi tarvittaessa piilottaa ja tuoda esiin klikkaamalla yhtiön nimeä kuvaajan selite -osiosta.

Lisätietoja laskutusasteen laskennasta voi lukea henkilöstön laskutettavuusasteraportilta.

Käyttöaste lasketaan henkilöiden käytettävissä olevasta työajasta ja kirjatuista tunneista. Esimerkki: henkilön työaika on normaali 37,5h/vko. Henkilö on kirjannut tunteja viikolle 35h, jolloin käyttöaste on 35/37,5*100%= 93,33%


Laskutusennustewidget

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Laskutusennuste
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien mukaan: Oma yhtiö tai Kaikki yhtiöt. Oletuksena käyttäjän oman yhtiön laskutusennuste.
 • Näytä tavoite: näytetään yhtiölle annettu myyntitavoite, oletuksena ei


Widgetin sisältö

Widgetissä näytetään näytettävän pylväsdiagrammissa valitun datan mukaan oman yhtiön tai kaikkien yhtiöiden tulevien kuukausien laskutusennuste. Laskutusennusteeseen haetaan tulevien kuukausien tuntilaskutus syötetyn resursoinnin mukaan sekä osaprojekteille kirjatut myynnit laskutuspäivän mukaan. Lisäksi diagrammissa näytetään edellisten kuukausien toteutunut laskutus sekä laskuttamattomat kirjaukset yhteenlaskettuna.

Widgetillä näytetään myös kumulatiivinen laskutusennuste sekä edellisen vuoden kumulatiivisen laskutuksen.

Viemällä hiiren yksittäisen kuukauden pylväsdiagrammin päälle saa näkyviin valitun kuukauden tarkemmat luvut.


Laskutusaste/Käyttöaste henkilöittäin

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Henkilöiden laskutusaste
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien puitteissa:
  • Oma
  • Alaiset (vain omat/alaisten alaiset)
  • Henkilöryhmittäin: tämän jälkeen voidaan valita henkilöryhmät jotka halutaan widgetillä näytettävän
  • Henkilöittäin: tämän jälkeen voidaan valita henkilöt jotka halutaan widgetillä näytettävän
  • Kustannuspaikoittain: tämän jälkeen voidaan valita kustannuspaikat jotka halutaan widgetillä näytettävän
  • Oma yhtiö
  • Vastuuyhtiöt
  • Kaikki yhtiöt
 • Widgetin korkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitys päällä/pois
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 15 minuuttia
 • Esitettävä data: voidaan valita tarkastellaanko laskutusastetta vai käyttöastetta
 • Henkilöryhmät: valinta näytetään vain jos näytettäväksi dataksi on valittu henkilöryhmittäin. Valintalistalta voidaan valita minkä henkilöryhmien laskutusasteet halutaan widgetillä näyttää.
 • Näytä widgetillä vain aktiiviset käyttäjät kyllä/ei
 • Henkilöt: valinta näytetään vain jos näytettäväksi dataksi on valittu henkilöittäin. Valintalistalta voidaan valita kenen henkilöiden laskutusasteet halutaan widgetillä näyttää.
 • Kustannuspaikka: valinta näytetään vain jos näytettäväksi dataksi on valittu kustannuspaikoittain. Valintalistalta voidaan valita minkä kustannuspaikkojen laskutusasteet halutaan widgetillä näyttää.
 • Lajittelu:
  • Kuluvan vuoden laskutusasteen mukaan suurimmasta pienimpään
  • Henkilöittäin aakkosittain mikäli on valittu näytettävä data Henkilöittäin
  • Henkilöryhmittäin aakkosittain mikäli on valittu näytettävä data Henkilöryhmittäin
  • Kustannuspaikoittain aakkosittain mikäli on valittu näytettävä data Kustannuspaikoittain
 • Aikarajaus:
  • Edellinen kk + kuluva vuosi
  • Kuluva kk + kuluva vuosi
  • Edellinen kk + Kuluva kk + Kuluva vuosi 

Kuvan esimerkissä widgetille halutaan hakea valittujen henkilöryhmien laskutusaste edelliseltä kuukaudelta sekä kuluvalta vuodelta kumulatiivisesti.


Widgetin sisältö

Widgetille haetaan laskutusaste tai käyttöaste valituille henkilöille,henkilöryhmille tai kustannuspaikoille. Widgetillä  näytetään:

 • Henkilön, henkilöryhmän tai kustannuspaikan nimi
 • Laskutusaste tai käyttöaste valitun aikarajauksen mukaan

Laskutusaste ja käyttöaste henkilöryhmittäin:

Laskutusaste ja käyttöaste henkilöittäin:


Laskutusennuste liiketoiminta-alueittain widget

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Laskutusennuste liiketoiminta-alueittain
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien mukaan:  Oma yhtiö, Valitut yhtiöt tai Kaikki yhtiöt. Oletuksena käyttäjän oman yhtiö.
 • Lisäksi widgetille voi valita näytetäänkö laskutusennuste liiketoiminta-alueittain vai liiketoiminta-alueryhmittäin


Widgetin sisältö

Widgetissä esitetään valitun datan mukaan käyttäjän oman yhtiön tai kaikkien yhtiöiden laskutusennuste kuukausitasolla kuluvalta vuodelta sekä edelliseltä vuodelta liiketoiminta-alueittain. Liiketoiminta-alueita voi piilottaa klikkaamalla kuvan alla olevia otsikoita. Lisäksi vielämällä hiiren halutun kuukauden kohdalle näytetään valitun kuukauden tarkemmat luvut. Näin yksittäisten liiketoiminta-alueiden lukujen tutkiminen on helpompaa. Luvut perustuvat osaprojekteille kirjattuihin myynteihin laskutuspäivän mukaan ja tuntilaskutettavilla osaprojekteilla menneisyyden osalta toteutuneeseen laskutukseen ja tulevaisuuden osalta resursoitujen tuntien hinnastohintaan.

Laskutusennusteen voi näyttää widgetillä myös liiketoiminta-alueryhmittäin. Lue lisää liiketoiminta-alueryhmien ylläpidosta.


Sopimuskannan arvo yhtiöittäin widget

Widgetissä esitetään tämän hetkinen sopimuskannan arvon yhtiöittäin.


Sopimuslaskutuksen kehitys widget

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Sopimuslaskutuksen kehitys
 • Yhtiöt: Minkä yhtiön sopimuslaskutuksen kehitystä halutaan tarkastella
 • Erittelytarkkuus: Vuosittain, Kvartaaleittain, Kuukausittain


Widgetin sisältö

Widgetissä esitetään yhtiöittäin sopimuslaskutuksen kehitys halutulta aikaväliltä.


Tuntien kehitys laskutustyypeittäin (%)

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Tuntien kehitys laskutustyypeittäin (%)
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien mukaan: Oma, Alaiset, Oma yhtiö, Kaikki yhtiöt. Oletuksena käyttäjän Oma.
 • Widgetin korkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitys päällä/pois
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 15 minuuttia
 • Aikarajaus: Kuluva vuosi, Edelliset 12kk
 • Vertailuperuste: 
  • Kokonaistyöaika: Kuukauden työpäivien määrä * päivittäinen työaika
  • Kirjatut tunnit: Henkilön kuukauden aikana kirjaama kokonaistuntimäärä


Widgetin sisältö

Widgetille on mahdollisuus hakea valittujen laskutustyyppien mukainen tuntien osuus kokonaistyöajasta (esimerkiksi poissaolot). Kuvaajalla näytetään kuluva vuosi tai viimeiset 12 kuukautta.


Keskituntihinta widget

Keskituntihinnan widgetin asetuksissa voidaan määrittää

 • Widgetin otsikko, esim. Oman yhtiön keskituntihinta
 • Näytettävä data: käyttöoikeuksien puitteissa oma yhtiö, vastuuyhtiö tai kaikki yhtiöt, oletuksena käyttäjän oma yhtiö


Widgetin sisältö

Widget näyttää keskituntihinnan edellisen ja kuluvan kuukauden osalta. Keskituntihinta lasketaan kaavalla oman työn tuotot (myyntikate) / kirjatut tunnit kuten kannattavuusraportilla.


Kannattavuusanalyysit -widget

Widgetin asetuksissa voidaan määrittää:

 • Widgetin otsikko, oletuksena Kannattavuusanalyysit
 • Näytettävä data –valinnassa valitaan (käyttöoikeuksien puitteissa) näytetäänkö Widgetissä vain käyttäjän oman yhtiön tietoja, kaikkien yhtiöiden tietoja vai tiettyjen valittujen yhtiöiden tietoja. Oletuksena käyttäjän Oma yhtiö.
 • Esitystapa valinnassa valitaan piirakka- tai pylväsdiagrammi, oletuksena pylväs
 • Dimensio-valinnalla valitaan näytetäänkö kuvaajalla esimerkiksi asiakkaan, projektin tai liiketoiminta-alueen lukuja
 • Jos kuvaaja on pylväsdiagrammi, voidaan kuvaajallle valita myös vuotta edeltävän ajanjakson luvut vertailuvuiksi
 • Esitettävä data valinnalla valitaan näytetäänkö kuvaajalla tuotot eli laskutus, myyntikate, kate eli kannattavuus, kateprosentti vai kustannukset.
 • Rajaus-valinnalla otetaan kantaa montako asiakasta, projektia tai liiketoiminta-aluetta kuvaajalla näytetään. Maksimi on 15 kapppaletta, oletus 10.
 • Yhdistä- valinnalla voidaan määrittää, että esimerkiksi valinnan viisi eniten laskutettua asiakasta lisäksi loput asiakkaat summataan omaksi piirakan siivuksi tai pylvääksi.
 • Järjestys-valinnalla otetaan kantaa otetaanko kuvaajalle esimerkiksi 10 kannattavinta projektia (suurin kate) vai viisi huonointa.


Widgetin sisältö

Kannattavuusanalyysit-widgetin avulla yrityksen johtoa varten voidaan tehdä työpöytä, jossa voidaan analysoida esimerkiksi asiakkaiden, projektien, liiketoiminta-alueiden laskutusta tai kannattavuutta graafisessa muodossa. Työpöydälle voidaan tallentaa erilaisia widgetejä eri tarkoituksiin joko pylväs- tai piirakkadiagrammina.

Idea siis on että sama widget tallennetaan useaan kertaan ja kullekin tehdään sopivat ja mielekkäät asetukset, kuten alla olevan kuvan esimerkissä.


Tunnit laskutustyypeittäin

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Tunnit laskutustyypeittäin
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien puitteissa: oma / alaiset / oma yhtiö / kaikki yhtiöt. Oletuksena näytetään omat tunnit.
 • Widgetin korkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitys päällä/pois
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 15 minuuttia
 • Henkilöryhmät: käyttöoikeuksien mukaan voidaan hakea minkä henkilöryhmien henkilöiden tunnit halutaan hakea.
 • Henkilöt: käyttöoikeuksien mukaan voidaan hakea kenen henkilöiden tunnit halutaan hakea. Oletuksena haetaan käyttäjän omat.
 • Kustannuspaikat: käyttöoikeuksien mukaan voidaan minkä kustannuspaikan henkilöiden tunnit halutaan hakea.
 • Laskutustyyppi: voidaan valita laskutustyyppien mukaan minkä osaprojektien tunnit halutaan hakea, esimerkiksi sairaspoissaolot tai kouluttautumiseen käytetyt tunnit.
 • Aikarajaus:
  • Kuluva kk + edellinen kk: widgetillä näytetään omissa sarakkeissaan näiden tuntimäärät
  • Edelliset 3kk + edelliset 12kk: widgetillä näytetään omissa sarakkeissaan edellisen kokonaisen kolmen kuukauden ja 12 kuukauden tuntimäärät
 • Lajittelu: Tuntien mukaan suurimmasta pieninpään / Nimen mukaan aakkosittain


Widgetin sisältö

Widgetille haetaan valittujen henkilöiden kirjatut tunnit valitulta laskutustyypiltä. Widgetillä  näytetään:

 • Henkilön nimi ja kirjatut tunnit valituilla aikaväleillä
 • Henkilön nimeä klikkaamalla pääsee siirtymään tapahtumaraportille josta näkee kirjatut tunnit tarkemmin
 • Tuntimäärää klikkaamalla pääsee tapahtumaraportille valitulla aikavälillä (edellinen kk, edelliset 3kk jne.)


Henkilöstön tuntisaldot

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Henkilöiden tuntisaldo
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien puitteissa: oma / alaiset / oma yhtiö / kaikki yhtiöt. Oletuksena näytetään käyttäjän oma tuntisaldo
 • Widgetin korkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitys päällä/pois
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 15 minuuttia
 • Henkilöt: käyttöoikeuksien mukaan voidaan hakea kenen henkilöiden tuntisaldot halutaan hakea. Ilman valinta haetaan kaikki.
 • Henkilöryhmät: käyttöoikeuksien mukaan voidaan hakea minkä henkilöryhmien henkilöiden tuntisaldot halutaan hakea.
 • Kustannuspaikat: käyttöoikeuksien mukaan voidaan hakea minkä kustannuspaikan henkilöiden tuntisaldot halutaan hakea.
 • Aikarajaus:
  • Kuluva päivä: haetaan henkilöiden kuluvan päivän reaaliaikainen tuntisaldo listalle
  • Edellinen kuukausi: haetaan henkilöiden edellisen kuukauden viimeisen päivän tuntisaldo listalle
  • Edelliset 12 kuukautta: haetaan henkilöiden 12 kuukauden tuntisaldot trendikuvaajalle
 • Tuntisaldon tyyppi: Kaikki / Työaikapankki / Kuukausittainen / Ei saldoa. Mikäli valitaan kuukausittainen saldolaskenta ja aikaväliksi kuluva päivä, voidaan reaaliaikaisesti seurata kuukauden saldon ylitystä/alitusta.
 • Lajittelu. Suurimmasta pienenpään tai henkilöittäin aakkosjärjestyksessä


Widgetin sisältö

Widgetille haetaan henkilöiden tuntisaldot valitulta aikaväliltä. Widgetillä näytetään:

 • Henkilön nimi ja tuntisaldo
 • Henkilön nimeä klikkaamalla pääsee siirtymään työaikaraportille
 • Mikäli tuntisaldo ylittynyt näytetään luku punaisella
 • Yhteensä -rivi johon lasketaan näytettävien henkilöiden tuntisaldo yhteensä

Henkilöstön tuntisaldo edelliseltä 12 kuukaudelta.


Hyväksymättömien tuntien seuranta

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Hyväksymättömät tunnit
 • Näytettävä data käyttöoikeuksien puitteissa: oma / alaiset / oma yhtiö / kaikki yhtiöt / omat projektit. Oletuksena näytetään omat hyväksymättömät tunnit.
 • Widgetin korkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitys päällä/pois
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 15 minuuttia
 • Henkilöryhmät joita halutaan tarkastella
 • Henkilöt joita halutaan tarkastella
 • Widgetin hälytykset, oletuksena kyllä
 • Työsuhteen laatu: valintalista näytetään sen mukaan millaisen työsuhteen laadut ValueFrame -ympäristöön on määritelty. Voidaan hakea esimerkiksi tuntipalkkalaisten hyväksymättömät tunnit.
 • Aikarajaus: Viimeisimmät kaksi viikkoa /Kuluva kuukausi / Edellinen kuukausi
 • Lajittelu: Nimen mukaan aakkosittain / Tuntien mukaan suurimmasta pienimpään


Widgetin sisältö

Widgetille haetaan valittujen henkilöiden hyväksymättömät tunnit. Widgetillä  näytetään:

 • Henkilön nimi ja hyväksymättömät tunnit valitulta aikaväliltä
 • Henkilön nimeä klikkaamalla pääsee siirtymään tapahtumaraportille josta tunnit on mahdollista hyväksyä


Omat tehtävät

Widgetin asetukset

Omat tehtävät -widgetin asetuksissa voidaan määrittää:

 • Widgetin otsikko, oletuksena Omat tehtävät
 • Näytettävä data, oletuksena ei valintaa
 • Widgetin maksimikorkeus, oletuksena 310
 • Automaattinen päivitys kyllä/ei
 • Widgetin tietojen päivitysväli, oletuksena 30 minuuttia
 • Näytetäänkö kaikki tulevat tehtävät, oletuksena vain seuraavat 11 päivän sisällä erääntyvät tehtävät
 • Näytä tehtävän suppeat tiedot, oletuksena ei
 • Näytä vain tekemättömät tehtävät kyllä/ei


Widgetin sisältö

Asetuksen näytettävä data valinnalla valintaan näytetäänkö widgetillä seuraavat välilehdet:

 • Ajankohtaista: Listataan kuluvan ja tulevan päivän tehtävät. Lisäksi tässä näytetään myöhässä olevat tehtävät.
 • Tulossa: Listataan oletuksena seuraavan 11 päivän aikana tehtävät työt
 • Muut: Listataan kaikki tekemättömät tehtävät joilla ei ole deadlineä.

Tehtävän laajat tiedot:

Tehtävät listataan aina deadlinen mukaan aikajärjestyksessä. Rivillä näytetään tehtävän deadline, otsikko sekä kuvaus. Viemällä hiiren tehtävän päälle aukeaa tarkemmat tiedot kuten asiakas, projekti ja osaprojekti. Tehtävän oikealla puolella näytetään "Lisää tuntikirjaus" ja  "Aseta tehtävä tehdyksi" -kuvakkeet.

Lisäksi klikkaamalla "Plus" -kuvakkeesta pääsee lisäämään uuden tehtävän.

Tehtävän suppeat tiedot:

Mikäli widgetin asetuksissa on valittu tehtävän suppeat tiedot näkyviin, näytetään tiedot yhdellä rivillä: tehtävän otsikko, deadline sekä "Lisää tuntikirjaus" ja "Aseta tehdyksi" -kuvakkeet.


Tehtäväkooste

Widgetin asetukset

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Tehtäväkooste
 • Widgetin maksimikorkeus, oletuksena 400


Widgetin sisältö

Widgetillä näytetään käyttöoikeuksista riippuen omien projektien, yhtiön ja/tai kaikkien yhtiöiden erääntyvät tehtävät. Listaan voi porautua työntekijöittän ja asiakkaittain. Tehtävälinkistä pääsee tarvittaessa tehtävän tietoihin.

 

Matkalaskuwidget

Widgetin asetuksista voidaan määrittää:

 • Otsikko, oletuksena Matkalaskut
 • Näytettävä dataHylätyt matkalaskut tai hyväksymättömät, oletuksena näytetään Ei valintaa
 • Widgetin maksimikorkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 10 minuuttia
 • Widgetin hälytykset kyllä/ei


Widgetin sisältö

Hyväksymättömät matkalaskut

Widgetille haetaan käyttäjän alaisten hyväksymättömät matkalaskut. Matkalaskun numeroa klikkaamalla pääsee tarkistamaan ja hyväksymään matkalaskun.

Hylätyt matkalaskut

Widgetille haetaan aina käyttäjän omat esimiehen hylkäämät matkalaskut. Matkalaskun numeroa klikkaamalla pääsee tarkistamaan hylkäyksen syyn ja tekemään tarvittavat korjaukset.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.