Projektin katelaskenta


Projektin katelaskenta löytyy projektin tiedoista "Katelaskenta" -välilehdeltä.


Vastaavat katelaskennat löytyvät myös osaprojektin ja asiakkaan tiedoista. Projektin katelaskenta kokoaa osaprojektien luvut yhteen ja asiakkaan katelaskenta kokoaa projektien luvut yhteen.


Alla olevassa taulukossa on esitetty katelaskennan laskentasäännöt, ja ne pätevät asiakkaan, projektin ja osaprojektin katelaskentavälilehdillä. Katelaskennan välisummatasot on taulukossa esitetty vastaavalla tavalla lihavoituna kuin ValueFramen käyttöliittymässä.


Katelaskenta


MyynnitTehdytLaskutetutResursoidut
Tuntilaskutus

Tuntilaskutteiselle osaprojektille kirjattujen tuntien hinnaston mukainen tuntihinta yhteensä.Tuntilaskutteisen osaprojektin laskutettujen tuntien laskutettu tuntihinta yhteensä.Tuntilaskutteiselle osaprojektille resursoitujen tuntien hinnaston mukainen tuntihinta yhteensä.Kiinteähintainen laskutus 


Osaprojektille kirjatut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ". 


Osaprojektin laskutetut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ".Kuten Tehdyt -sarakkeessa.


Laskutettavat matkalaskut

Osaprojektille kirjatut laskutettavat matkalaskut (ml. kululaskut).Osaprojektin laskutetut matkalaskut (ml. kululaskut).Kuten Tehdyt -sarakkeessa.


Materiaalimyynnit

Osaprojektille kirjatut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali".


Osaprojektin laskutetut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali".Kuten Tehdyt -sarakkeessa.
Myynti yhteensäEdelliset neljä riviä yhteensäEdelliset neljä riviä yhteensä

Edelliset neljä riviä yhteensä


 
Ostot Tehdyt
 Laskutetut
 Resursoidut
Alihankinta

Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ".


Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ". Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei.Kuten Tehdyt -sarakkeessa.
Materiaaliostot

Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali".Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali". Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei.


Kuten Tehdyt -sarakkeessa.
MatkalaskutOsaprojektille kirjattujen matkalaskujen kustannukset (ml. kululaskut).

Osaprojektille kirjattujen matkalaskujen kustannukset (ml. kululaskut). Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei.Kuten Tehdyt -sarakkeessa.


Ostot yhteensäEdelliset kolme riviä yhteensäEdelliset kolme riviä yhteensä

Edelliset kolme riviä yhteensä


Kate ostojen jälkeen

Myynti yhteensä – Ostot yhteensä


Myynti yhteensä – Ostot yhteensä

Myynti yhteensä – Ostot yhteensä


 
OmakustannushintaKirjatut tunnit * tuntien omakustannushinta (Omakustannushinta määritetään kullekin
henkilölle ja tietylle ajanjaksolle erikseen).
Kirjatut tunnit * tuntien omakustannushintaResursoidut tunnit * tuntien omakustannushinta
Projektihinnasto

Kirjatut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihintaKirjatut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta


Resursoidut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta
Tavoitehinnasto

Kirjatut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta.Kirjatut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta.Resursoidut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta.Kate omakustannushintaMyynti yhteensä – ostot yhteensä – omakustannushintaLaskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – omakustannushintaMyynti yhteensä – ostot yhteensä – resursoitu omakustannushintaKate projektihinnastoMyynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen myyntihintaLaskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen myyntihinta


Myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen resursoitu myyntihinta

Kate tavoitehinnastoMyynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen myyntihinta


Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen myyntihinta

Myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen resursoitu myyntihintaTyön kateMyynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – omakustannushinta – matkalaskut – alihankintaLaskutettu myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – omakustannushinta – matkalaskut – aihankintaMyynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – resursoitu omakustannushinta – matkalaskut – alihankintaMateriaalimyynnin kateMateriaalimyynnit – materiaaliostotLaskutetut materiaalimyynnit – materiaaliostotMateriaalimyynnit – materiaaliostot 


Kate % ostojen jälkeen


(Kate ostojen jälkeen / Myynti yhteensä) * 100

(Kate ostojen jälkeen / Laskutettu myynti yhteensä) * 100(Kate ostojen jälkeen / Myynti yhteensä) * 100Kate % omakustannushinta


(Kate omakustannushinta / Myynti yhteensä) * 100

(Kate omakustannushinta / Laskutettu myynti yhteensä) * 100(Kate omakustannushinta / Laskutettu myynti yhteensä) * 100Kate % projektihinnasto(Kate projektihinnasto / Myynti yhteensä) * 100(Kate projektihinnasto / Laskutettu myynti yhteensä) * 100(Kate projektihinnasto / Myynti yhteensä) * 100Kate % tavoitehinnasto(Kate tavoitehinnasto / Myynti yhteensä) * 100(Kate tavoitehinnasto / Laskutettu myynti yhteensä) * 100(Kate tavoitehinnasto / Myynti yhteensä) * 100Tunnit


Osaprojektille kirjatut tunnit yhteensä.

Osaprojektille kirjatut tunnit yhteensä.


Osaprojektille resursoidut tunnit yhteensä.
Hinta / tunti

(Myynti yhteensä – ostot yhteensä) / tunnit(Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä) / tunnit(Resursoitu myynti yhteensä – ostot yhteensä) / resursoidut tunnitKate ostojen jälkeen / tuntiKate ostojen jälkeen / tunnitKate ostojen jälkeen / tunnitKate ostojen jälkeen / resursoidut tunnitKate omakustannushinta / tuntiKate omakustannushinta / tunnitKate omakustannushinta / tunnitKate omakustannushinta / resursoidut tunnitKate projektihinnasto / tunti


Kate projektihinnasto / tunnitKate projektihinnasto / tunnit

Kate projektihinnasto / resursoidut tunnit


Kate tavoitehinnasto / tunti

Kate tavoitehinnasto / tunnitKate tavoitehinnasto / tunnitKate tavoitehinnasto / resursoidut tunnitLaskutettavissa oleva tuntilaskutus


Laskuttamaton tuntilaskutus 

Laskutettavissa oleva myynti


Laskuttamaton kiinteähintainen myynti


Huom! Jos osaprojektilla on käytössä budjetointi-toiminnallisuus, niin resursoitu-sarakkeen laskentasäännöt poikkeavat yllä esitetystä. Tässä tapauksessa "Resurssoidut" -sarakkeen luvut määräytyvät "Budjetti" -välilehdellä määriteltyjen arvojen mukaisesti. "Resursoidut" -sarakkeeseen ei tällöin huomioida "Ostot ja Myynnit" -välilehdellä merkittyjä arvoja.FAQ


Q: Mistä näen projektin toteutuneen katteen?
A: Projektin katelaskennan "Kate omakustannushinta" -rivin "Laskutetut"-sarake näyttää projektin toteutuneen katteen.


Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Projektihinnasto" -rivi?
A: Se kertoo tuntien (resursoitujen tai kirjattujen) hinnaston mukaisen hinnan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata millainen myynti kiinteähintaisen projektin tunneista muodostuisi projektin hinnaston tuntihinnoilla.


Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Tavoitehinnasto" -rivi?
A: Se kertoo tuntien (resursoitujen tai kirjattujen) yhtiön tavoitehinnaston mukaisen hinnan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata millainen myynti projektin tunneista muodostuisi yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla.


Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Kate projektihinnasto" -rivi?
A: Se kertoo mm. kiinteähintaisen projektin osalta, tuottaako projekti katetta suhteessa projektin hinnaston tuntihintojen mukaiseen hinnoitteluun. "Kate projektihinnasto" on negatiivinen, jos projektin kate olisi suurempi hinnoiteltaessa tunnit projektin hinnaston tuntihinnoilla. "Kate projektihinnasto" on positiivinen, jos projektin kate on suurempi kuin hinnoiteltaessa tunnit projektin hinnaston tuntihinnoilla. Jos "Kate projektihinnasto" on nolla, projekti on hinnoiteltu projektin hinnaston tuntihintojen mukaisesti.


Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Kate tavoitehinnasto" -rivi?
A: Se kertoo, tuottaako projekti katetta suhteessa yhtiön tavoitehinnaston tuntihintojen mukaiseen hinnoitteluun. "Kate tavoitehinnasto" on negatiivinen, jos projektin kate olisi suurempi hinnoiteltaessa tunnit yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla. "Kate tavoitehinnasto" on positiivinen, jos projektin kate on suurempi kuin hinnoiteltaessa tunnit yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla. Jos "Kate tavoitehinnasto" on nolla, projekti on hinnoiteltu yhtiön tavoitehinnaston tuntihintojen mukaisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.